Könyv - Keserű humorista - Szergej Dovlatov: A kihelyezett tagozat - Válogatott elbeszélések

Orosz író látása

Orosz költők, írók listája

Ha a háború utolsóelőtti évében egy új világrészt fedeztek volna fel a maga öt kontinensébe akkor már úgy beleútálkozott emberiségnek, valami titokzatos, intermundiális Atlantiszt, arról sem írtak volna talán több ismertetést, s arról sem várt volna nagyobb kiváncsisággal még egyre több és több tudósítást a nyugati civilizáció embere, mint a forradalmi Oroszországról, az egyik napról a másikra újabb és újabb metamorfózisokba eső orosz földről, amelyben - bevallhatjuk - akkoriban igen sokan még az ígéret földjének is valami új formájú kialakulását vélték látni.

De a könyvtárakra menő útleírások után, még ma sem tud igen többet a nyugati világ a fennállásának immár tizedik évfordulóját ünneplő Szovjet-Oroszországról.

Kétségtelen, hogy Duhamelnél objektívebben, mindenfelé ilyen egyformán megértő pillantással tán még senki sem nézett körül Oroszországban.

ritka szemészeti betegségek

Az eddigelé ottjárt utazók legnagyobb része eleve tudta, mit akar Oroszországban látni, s nem is látott vagy legalább is nem igen mondott el mást, mint ami a saját szociológiai vagy erkölcsi felfogását alátámasztotta. S ha akadtak is «csak a divat a pszichológia szempontjából igazságot» kereső tudósítók, a tiszta igazság látása után ezeket is elragadta a szenvedély, a gyűlölködés vagy a lelkesülés.

látomás 45 évesen

Ez a pro vagy contra elfogultság jellemzi még olyan elmék munkáját is, mint Etienne Burnet, Artur Holitscher, Fülöp-Miller, Vaillant Couturier, Guilbaux, vagy akár a hiúságában megsértett Wells, akinek - a terjedelmes tanácsok Orosz író látása jövendölések meghallgatása után - szemébe mert nevetni «az a kis konok és kopaszfejű tatár». A Béraud-féle zsurnaliszták hátborzongató rémségeket való hajhászása említést sem érdemel.

S még kevésbé azoknak a tudósítóknak a referátuma - ezek közé tartozik egy-két pesti utazó is - akikben még annyi lelki- és oroszismeret sem volt, hogy legalább forrásmunkáik palástolására a különböző igen kétes hitelű német kiadványok német fonetika szerint leírt orosz személy- és helyneveit javították volna át magyarra.

Ezek az írók mind csupán a «veszélyeztetett fehér civilizáció» vagy az eljövendő szocialista világrend szemszögéből nézték, értékelték és akarták megismerni Oroszországot.

Kategória:Orosz írók

Duhamel könyvéhez nagyobb bizalommal nyúl az ember. Duhamel a Vie a Civilisation, a háború két legemberibb, a legközvetlenebb megfigyelés és a legmélyebb átérzéssel megírt epopeájának szerzője. Duhamel egész oeuvre-je a szelid, de fenékigható fürkészésből, az élet legapróbb jelenségeinek megrögzítéséből, a mindent átfogó és megértő bölcs kontemplációból fakadt.

gyenge látás albínókban

Ő nem tévedhet el Oroszországban. A szenvedélyt ő csak mint tünetet ismeri, amit elemezni és gyógyítani kell, az embereket csak mint különféle ragályok áldozatait s a társadalmat elsősorban, mint e ragályok melegágyát.

Duhamel orvos és művészetében sem akar más lenni, mint a kórházi termekben vagy ami annak idején a lövészárok kötözőhelyén volt. Meghallgatja a beteget vagy a sebesültet s ha szenvedéseikről kell szólni; ők mondják el nekünk is fájdalmaikat, a maguk akadozó, eltévelygő szavaikkal, ő lelkiismeretesen megvizsgálja őket, fejük fölé írja a lázt, a diagnózist és azt, amit lázálmukban beszélnek.

S azután szólal csak meg ő, töpreng, tanakodik, hogy lehetne segíteni.

 • Orosz költők, írók listája – Wikipédia
 • Kolostor gyógyító látvány
 • Nyikolaj Alekszejevics Osztrovszkij – Wikipédia
 • Hogyan lehet kialakítani a perifériás látást
 • Из видео было ясно, что о какой-либо свободе личности в Новом Эдеме не может быть и речи и что большая часть колонистов с трудом обеспечивает себе даже скромное существование.
 • Mit jelent a 10 látás
 • 6 rövidlátás vagy hiperlátás

És szenved maga is, s tán jobban, mint a beteg, mert legtöbbször előre tudja, nem lehet segíteni. A lelki problémáknak ez az egyszerű, közvetlen feltárása, s a mély emberi részvét, ahogyan még a legmegoldhatatlanabb kérdés megoldásába is belefog, ez adja Duhamel írásművészetének karakterét, azt, amit maga lelki realizmusnak nevez. Duhamelnek ez a mindent megérteni és explikálni törekvő belső objektivitása reméltette velünk, hogy ő mást, többet is fog látni ott, ahol legtöbben eddig csak a Destrukció vagy a Vörös Hajnal tűzvészét látták: Duhamel a Szovjetek meghívására látogatott el Oroszországba és tudva azt, hogy Egész útján nem is keresett mást.

Ebben van a könyv értéke, s mint művészi teljesítménynek valóban igen nagy értéke, de ebben van némi fogyatkozása is.

Könyv - Keserű humorista - Szergej Dovlatov: A kihelyezett tagozat - Válogatott elbeszélések

Mert ha a fentebb citált írók a tiszta látást elhomályosító elfogultság miatt nem tudták Szovjet-Oroszországot a mai valódi állapotában megfigyelni.

Duhamel tudósításai ellen azt vethetjük föl, hogy ő viszont oly közel jutott ehez a földhöz, a maga apró jelenségeket, a kis emberek, a hétköznapok lelkét figyelő analizisében oly közel, hogy az ember alig lát valami horizontot.

Volt egyetemista, lágerőr egy köztörvényes zónában, idegenvezető, újságíró, munkás, bokszoló, amatőr filmek szereplője, zokninepper, valutaüzér és még sok más, vagyis nagyjából minden, csak orosz író nem tudott lenni, mivel hazájában gyakorlatilag egy sor szépirodalmat nem publikálhatott. És közben ivott is, egészen brutális, szovjet mértéktelenséggel, mely még ennek a különösen jó fizikummal megáldott - atletikus, centire nőtt - embernek is végzetesen betett; korán halt meg, és szürrealistának elképzelt temetésén nyilván a pokoli mennyiségű vodkásüveg állhatott volna díszőrséget. Az ben Ufában született, ben New Yorkban meghalt Szergej Dovlatov as emigrációjáig élte a szovjet író egyszerű, mindennapi és iszonyatos életét, hogy Tolsztoj híres mondatával szóljunk.

Oroszország ma már nem csak az oroszok hazája s ezt maga hangoztatja legjobban. Oroszország: U. Oroszország egy új világállamforma, egy új társadalmi rend első alakulata, amely jelentőségében túlhaladja az orosz föld mai politikai határait.

Oroszországban ma az egész emberiség jövendőjének problémája erjed.

súlyos új jövőkép

Ez az Oroszország, a Szovjetek Oroszországa érdekelte volna elsősorban Duhamel olvasóit. De Duhamel nem politikus még itt is csak költőnek tudja magát; az unanimisták, a humanista költők fajtájából való költő, illetve - ha már minden áron állást kell foglalnia - orvos.

Oh no, there's been an error

Oroszország nagyobb, mint forradalma - mondja Duhamel - és az utazó, aki azzal a szándékkal jön, hogy tanulmányozza ezt a forradalmat, csakhamar megérti, hogy gyümölcs a látástól orosz nép, a forradalmában élő orosz Orosz író látása sokkal jelentékenyebb fenomén, mint a bolsevizmus.

A kommunista forradalom, Oroszország szülötte most töltötte be tizedik életévét, de Oroszország, a hatalmas, élő Oroszország vén, mint a legendák és még sokkal többre képes, mint egy forradalom.

Roman Girejlo: Hogyan éljünk teremtő, harmonikus módon? (1. rész)

Meg lehet ismerni hat hónap alatt egy országot, kiváltkép ha ez az ország egymagában akkora, mint egy kontinens? Egy adatgyűjtő, kimutatásokat tanulmányozó közgazdának még hatszor ennyi idő is kevés lenne, de Duhamel, ismételjük, nem a gyárakat, nem a vasutat vagy a kereskedelmet ment tanulmányozni.

milyen gyümölcs javítja a látást

Irtózik a számoktól. Orosz író látása minden joga megvan, hogy Oroszországot illetőleg félretoljon minden statisztikát. A nap legnagyobb részét az uccán tölti, ahol tilos eldobálni a szemetet, összeszidatja magát egy harcias villamoskalauznővel, akinek a kocsiján csak hátul szabad fel- és csak elől szabad leszállni, belevegyül a tömegbe, amely Lenin mauzoleuma előtt várakozik és figyeli a kalmukok, tatárok, cseremiszek, s ki tudja, milyen fajtájú nációk egyvelegét, - mind jókedvű és mind bundát visel!

Lydia Terentyeva visszatért

Az úttesten néha vidám gyerekcsoportok vonulnak, fújják az Internacionale-t, integetnek; vörös katonák lődörögnek, akik senkinek sem tisztelegnek, s valahogy közelebb állnak Duhamelhoz, mint a nyugati hadfiak. Minden nyüzsög, zajlik, a rendőr apostoli gesztussal irányítja a közlekedést, az anyák a napra tolják a gyerekkocsikat: az ember nehezen hiszi, hogy a vörös rém torkában sétál.

Nyikolaj Alekszejevics Osztrovszkij

A nép, a tömeg valóban elégedettnek látszik. Látszik, de az-e valóban?

Élete[ szerkesztés ] Nyikolaj Alekszejevics Osztrovszkij

Duhamel hisz a külsőségnek, s egy-két ilyen ucca-kép után elfordul a szélesebb perspektívától. Az író felülkerekedik az utazón.

 • Földi Mihály: Két orosz könyv (Kuprin: A Kripta, Avercsenko: A tükör lelke)
 • Hogyan segíti az elektromos stimuláció a látást
 • Illyés Gyula: DUHAMEL OROSZORSZÁGBAN (Le voyage de Moscou Mercure de France, Paris, )
 • Amint a látás mínusz 2-vel látható
 • Avercsenko: A tükör lelke Mióta az orosz irodalom hatalmas zsenijei elhallgattak, az epigonokban határozott európai nivellálódás mutatkozik.
 • Jávorszarvas látás éjjel
 • Lehet megszabadulni a myopia-tól

Egy arc, egy szép tipikus szláv arc nyomul az előtérbe, s az ember hiába hajtogatja jobbra-balra a fejét, hogy mögötte is lásson valamit, a melankólikus, kékszemű arc egyre előbbre jön, egyre nagyobbodik és eltakarja egész Oroszországot. Embereket ismerünk meg, egy tucatnyi ember véleményét, életmódját, de Orosz író látása maga csak mint a fényképeken az elmosódott háttér.

 1. С пылом произнес Макс.
 2. Tesztek a látás javítására

Duhamel végiglátogatja mindkét mesterségbeli kollégáit az írókat és a tudósokat, de az Új Oroszország megteremtőiről és fentartóiról, a munkásságról egy szó sem esik az egész könyvben. Egy szó sem az állam, a termelés szervezetéről. Igen az írók jól élnek, munkalehetőség van bőven Oroszországban háromszor annyi lapot adnak ki, mint a háború előtt és még a technikai szaklapok is közölnek verset, novellát.