Új fordítású revideált Biblia

3 5 mi a látomás

Tartalom

  A harmadik látomás sorozat, az Egyház üldöztetése. Ugyanúgy, mint az elsőnél, az egyháztörténelemmel kezdi.

  Hungarian Bible: Easy-to-Read Version Látomás az arany mécstartóról 4 Az angyal, aki beszélt velem, visszatért hozzám és felébresztett, mint mikor valakit az álmából ébresztenek föl. Egy színarany mécstartót — válaszoltam —, amelynek olajtartója is van a tetején.

  Hét olajmécses[ a ] van a mécstartón, amelyekhez egy-egy cső vezet az olajtartótól. Nem, uram — válaszoltam.

  ahonnan a látás gyorsan kieshet

  Az üzenet pedig ez: »Nem hatalommal, sem erővel[ b ], hanem a készülék látáskorrekciós alkalmazása Szellemem által« — mondja az Örökkévaló, a Seregek Ura.

  Zerubbábel pedig fölteszi a zárókövet, és befejezi a Templomot, miközben a nép ujjongva kiáltozik örömében: »Milyen csodálatos!

  szöcske látomás

  De gyönyörű! Footnotes Zakariás olajmécses Az ókortól használatos világítóeszköz, amelyben olívaolaj égett.

  Az első látomás Bevezetés A Nagyértékű gyöngyben található beszámoló Joseph Smith első látomásáról azért íródott, hogy helyreigazítsa az egyházról szóló hamis híreszteléseket. Joseph Smith próféta élete során többször is beszámolt az első látomásról. Ezek a beszámolók segíthetnek nekünk az esemény jobb megértésében és megerősíthetik a visszaállításba vetett hitünket. Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen a tanulóknak érteni annak fontosságát, hogy legyen bizonyságuk erről a különösen fontos eseményről. Háttérolvasmányok Gordon B.

  Zakariás hét oldala Valószínű utalás arra a kőre, és annak hét oldalára, amelyen hét szem van. Lásd Az Ószövetség idején a királyokat, prófétákat és főpapokat olajjal kenték fel, így állították Isten szolgálatába őket. Zakariás 4 Hungarian Károli 4  Majd visszatére az angyal, a ki beszél vala velem, és felkölte engem, mint mikor valaki álmából költetik fel.

  Az első rész a Jelenések könyve egészének névleges bevezetője A második, az első szakasznak: a hét egyháznak írt levelek bevezetője A "kijelentés" szó itt sajátos értelemmel bír, ugyanúgy, mint az Újszövetség minden könyvében. Nem isteni ihletésre céloz, hanem a világnak Isten ítélete alatti helyzetének a megismerését jelenti, a történelmi idők végén.

  És mondám: Látok ímé egy merõ arany gyertyatartót, tetején az olajtartója, rajta pedig annak hét szövétneke, és hét csõ a szövétnekekhez, a melyek a tetején vannak; 3 És mellette két olajfa: egyik az olajtartó jobb oldalán, a másik pedig annak bal oldalán. És mondám: Nem, Uram!

  Lapálylyá [leszel] Zorobábel elõtt, és felviszi a csúcs-követ, [és ilyen] kiáltás [támad:] Áldás, áldás reá! Hét van ilyen, az Úrnak szemei ezek, a melyek átpillantják az egész földet.

  új látási állapot