Bibliai látomások üzenete Kassán | zonataxi.hu

Látomás 20 ilyen, Szent István Társulati Biblia - Apostolok Cselekedetei - ApCsel 26,

Fotó: Fábián Gergely Szabó Ottó, a Rovás elnöke üdvözölte a résztvevőket, megjegyezve, hogy őt is foglalkoztatja ez a téma, és számos festményén jelennek meg jelenések, látomások. Majd átadta a szót Géresi Róbertnek, aki előadása első felében általánosan beszélt a látomásokról, majd egy konkrét látomással is foglalkozott, mégpedig Ezékiel próféta könyvének első részével, illetve annak teológiai értelmezésével.

Látomásban az Úr elragadta Ézsaiást a mennyei trónterembe, ahol a próféta magát Istent látta, egy „magas és felemeltetett" Ézs trónszéken ülve. A mennyei trónteremről kapott látomásában Ézsaiásnak lenyűgöző látványban volt része. Látta Isten palástjának az uszályát, amint betölti a templomot.

A megtört szív felkészült szív

Látott továbbá hatszárnyú, repülő lényeket, akiket szeráfoknak neveztek. Hallotta, amint Isten imádására szólítják egymást.

a látásélesség hirtelen csökkent

Hangjuktól, ami igencsak erőteljes lehetett, az ajtófélfák megrázkódtak, és a templom betelt füsttel. Hasonlítsuk össze Ézsaiás látomását olyan bibliai személyekével, akik szemtől szemben láthatták Istent 2Móz ; Bír ; Jób ; Jel !

Mit tettek mindannyian?

Milyen fontos tanulságot vonhatunk le reakciójukból önmagunkra és a Teremtővel való kapcsolatunkra nézve? Ézsaiás így kiáltott fel, látva a látomást a „Királyról, a Seregek Uráról": „Jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok és tisztátalan látomás 20 ilyen nép közt lakom!

látás 2 5 százalék

A héber kifejezés damahamit a Bibliánk így fordít: „elvesztem", annyit jelent: „kivágják", „végét vetik". E szó azt adja értésünkre, hogy Ézsaiást teljesen lesújtotta ez az élmény. A látomás Istenről rádöbbentette arra, hogy milyen is volt ő valójában, a Teremtőhöz képest.

ha nagyon gyenge a látása

Mi váltott ki ilyen reakciót, amikor valaki látomásban meglátta Istent? Vajon jobban megértjük ezáltal, hogy miért kellett Jézusnak emberi testben eljönnie Istent bemutatni?

Az első rész a Jelenések könyve egészének névleges bevezetője A második, az első szakasznak: a hét egyháznak írt levelek bevezetője A "kijelentés" szó itt sajátos értelemmel bír, ugyanúgy, mint az Újszövetség minden könyvében. Nem isteni ihletésre céloz, hanem a világnak Isten ítélete alatti helyzetének a megismerését jelenti, a történelmi idők végén. Az ilyen megismerésnél nincsen szükség részletes jóslatokra a világvégi eseményekről vagy azok idejéről.