Vizuális tartomány teszt

Sportágban megjelenő szituációk

A példa A két szemléleti megközelítés nem jelent egymással ellentétes irányt. Jól kiegészíthetik egymást, mint ahogy ezt az egyik legnépszerűbb neuropszichológiai vizsgálati módszerben, a Rey—Osterrieth komplex ábratesztben is láthatjuk l.

Az amnézia diagnosztikai eszközei A neuropszichológia változatos eszköztárat hozott létre az egyes emlékezeti deficittípusok feltérképezésére. Számos eljárás létezik a vizuális és verbális epizodikus tanulási funkciók vizsgálatára, a távoli szemantikus és önéletrajzi emlékezeti felidézés deficitjének kimutatására, valamint a különféle anyagspecifikus emlékezeti károsodások feltárására.

Rey—Osterrieth komplex ábra kicsinyített Az ábra AndreReytől ered, Osterrieth dolgozta ki és standardizálta a legszélesebb körben használt pontozási módszert Rey, ; Lezak, ; Meyers és Meyers, A teszt a vizuális organizáció és a vizuális incidentális emlékezet tesztelésére használatos.

A teszt elvégzéséhez szükség van a mintaábrára, egy fehér lapra és hat színes tollra. A vizsgált személynek először az a feladata, hogy másolja le az ábrát. A vizsgált személy informálva van arról, hogy másolás közben a rajzoláshoz szükséges színes tollat újra és újra ki fogjuk cserélni egy másik színűre.

Teszt felépítése

A vizsgálat vezetője figyelmesen követi a személyt, ahogy ő másol, és közben, ahogy a személy halad, jól elkülöníthető egységek befejezése után megkéri, hogy egy eltérő színű tollal rajzoljon tovább. Magyarországon elterjedt színsorrend: fekete, piros, kék, zöld, sárga, barna. Ez a felvételi technika segít a későbbiekben megál-lapítani, hogy a rajzoló milyen sorrendben haladt a szerkesztés során.

A klinikai gyakorlatban a színek változtatásának módjától eltérő felvételi technikával is találkozhatunk, pl.

Bevezetés a neuropszichológiába

Meyers és Meyers, A vizsgált személynek a másolás után, a teszt második részében előre nem jelzett módon, váratlanul, egy bizonyos idő elteltével emlékezetből kell rekonstruálnia az ábrát. Tehát a másolás alsó látásvizsgálat még nem tudja, hogy a mintaalakzatot majd a későbbiek során emlékezetből felidézve kell megkonstruálnia.

A másolás utáni késleltetés időtartama a klinikai helyektől, a vizsgálat céljától függően lehet néhány másodperces, pár perces, de akár több hetes is. Az emlékezetből történő rajzolás során is cseréljük a színes eszközöket.

vizuális tartomány teszt mandulagyulladás és homályos látás

A másolásnak és az emlékezeti reprodukciónak nincs idői korlátja, de feljegyezzük a ráfordított időket. A módszer alkalmas arra, hogy a vizsgált személy feladatmegoldási módja, teljesítménye kvantitatíven és kvalitatíven is kiértékelhető legyen, ezáltal a diagnosztikai és az ezzel összekapcsolódó, individuálisan meghatározott rehabilitációs folyamat egyik hasznos eszköze lehet.

Az intelligencia mérésének egyik első tesztmódszere a Binet-Simon-féle beiskolázási teszt, mely a francia oktatási miniszter kérésére alakította ki Alfred Binet és Theophile Simon. Olyan teszt kialakítását kérte a francia kormány, amelynek segítségével lehetőség van azoknak a lassú felfogású gyermekeknek a kiszűrésére, akik nehezen tudnak lépést tartani a többiekkel a tananyag elsajátításában.

Az ábra az értékelés szempontjából 18 egységre van osztva, és ennek alapján egy személy másolási és emlékezeti felidézési teljesítménye meghatározott kritériumok szerint pontozható. Így kiszámítható egy másolási és egy emlékezeti pontérték, amely segítségével a személy teljesítményéről megállapítható, hogy egészségesnek vagy sérültnek tekinthető.

A kvalitatív analízisnek alávetett egyéni feladatmegoldások alapján pedig jól leképezhetőek a vizuális észlelés különféle problémái, a figyelmi folyamatok például neglekt-szindrómaaz incidentális vizuális és vizuális-téri emlékezet, valamint az organizáció és a konstruálás folyamatának zavarai. A feladatmegoldások jellegéből hipotézist alkothatunk a sérült agyi területekre vonatkozóan is.

А вы с Патриком сумеете справиться с Бенджи и детьми. - спросил .

Léteznek speciálisan az agysérült személyek parietális, temporális, occipitális lebenyeinek diszfunkcióját, a frontális régióinak problematikáját, és a féltekei érintettséget jelző hibázási módok. Önmagában a látáskezelés mínusz 3 elért pontszámok alapján vizuális tartomány teszt tudhatjuk meg, hogy a személynek mi a problémája, melyik agyi területe nem funkcionál a megfelelő módon.

MIÉRT NINCSENEK NEGATÍV TESZTEK?

Ugyanannyi pontszám mögött, eltérő lokalizáció mellett, különböző deficit húzódhat meg! A teszt felvételi módja igen szerencsésen konstruált, mivel lehetőség van nyomon követni és rögzíteni a színek segítségével a vizsgált személy építkezési stratégiáját.

Szemügyre vehetjük azt, hogy hogyan alkot meg valamit, illetve bármiféle stratégia hiánya is lényeges adat lehet állapotának felmérése szempontjából. Jelen esetben tehát a kvalitatív analízis annak a módnak az elemzésére irányul, ahogy a személy megoldja a feladatot.

vizuális tartomány teszt gyakorlatok a rövidlátással járó szemek edzésére

Három egészséges stratégia lehetséges: a globális, az analitikus és a szintetikus. Ha a személy működésmódja egyikbe sem illeszthető, akkor az valamilyen diszfunkciót jelez.

Agysérült személyeknél előfordulnak a rajzolás során ábraelforgatások, nagyítás, kicsinyítés, szimmetria irányában torzítás, a szubjektív értelmezhetőség irányában torzítás, ábrarészek lehagyása, az elemek perszeverációi, az elemek fragmentáltsága, aránytalanság stb. Megannyi hiba, megannyi diagnosztikai támpont a hibaelemzés számára.

vizuális tartomány teszt betegségek és a látás károsodása

A hazai neuropszichológiai gyakorlatban az as évek második felétől Verseghi és Vincze, terjedt el a Rey—Osterrieth komplex ábra használata az vizuális tartomány teszt személyek szűrővizsgálatára, de sosem egyetlen tesztként alkalmazva azt a szűrésben Kónya, Verseghi, Rey, ; Földi, Tomasovszky, ; Gerván, Ez a teszt a különböző hipotézisteszteléssel dolgozó neuropszichológiai vizsgálatoknak is alapvető kiindulópontja.

Gyakorlati szinten ez azt is jelenti, hogy egy adott személynél egy konkrét neuropszichológiai vizsgálati folyamatban, a személy feladatmegoldásában megjelenő hibák kvalitatív analízisének eredménye alapján, különbözőképpen fog folytatódni a vizsgálat, ha másért nem, már csak azért vizuális tartomány teszt, mert a problémafókuszú hipotézistesztelés során csak annyi, és nem több, nem kevesebb feladatot kap a személy, mint amennyi pont szükséges a probléma felderítéséhez!