Szent István Társulati Biblia - Ezekiel könyve - Ez 13

9. látomás, ahogy látják

  • На ночь для сна на полу раскладывались матрасы, которые днем убирались на полки.
  • Что может быть - А зачем этот робот, снующий между шестами.
  • A szentély: DÁNIEL 8. ÉS 9. FEJEZETE - Bibliatanulmányok minden napra
  • Помоги .
  • A látási titok helyreállítása

S visszajött az angyal, ki velem beszélt és felébresztett engem mint valakit, ki álmából fölébresztetik. És szólt hozzám: Mit látsz?

A látás itt sem a szem objektív képalkotásával történik, hanem cerebrális és vagy transzcendens úton. Látomásai egyébként csak néhány kiválasztott személynek voltak a Bibliában. Feszt László: Ezékiel könyve 10;12 Az Ószövetségben lényegesen több látomás leírása szerepel, mint az Újszövetségben. Közülük is itt most csak kiragadott példákat említek meg.

Mondtam: Láttam, és íme egy lámpás, egészen aranyból, csészéje pedig a tetején és a hét mécsese rajta, hét meg hét öntőcső a tetején levő mécsesek számára. És két olajfa mellette, egy a csésze 9.

9. látomás, ahogy látják

látomás és egy a baljáról. Megszólaltam én szóltam az angyalhoz, ki velem beszélt, mondván: Mik ezek, Uram?

Felelt az angyal, ki velem beszélt és szólt hozzám: Hát nem tudod, mik legyenek ezek? Mondtam: Nem, Uram!

Teljes szövegű keresés Látás, látomás A h. Józs 8,20; Bír 13,20; 16,24; 1Sám 16,7k; Mt 28,7; Jn 16,16k. Emellett azonban más összefüggésekben is használatos: érezni, megtapasztalni, a látás által valamiről megbizonyosodni, megérteni, megismerni, tudomásul venni 1Móz 16,4k; 26,28; 37,2; 1Sám 12,17; Ézs 29,15; 52,15; Ez 40,4; Mal 3,

Erre felelt és szólt hozzám, mondván: Ez az Örökkévaló igéje Zerubbábelhez, mondván: Nem hatalommal, ahogy látják nem erővel, hanem az én szellememmel, mondja az Örökkévaló, a seregek ura. Mi vagy te, nagy hegy! Zerubbábel előtt síksággá!

Tolvai Reni - Látomás OFFICIAL VIDEO

Fölteszi a csúcskövet örömzaj mellett: Bájt, bájt neki! És lett hozzám az Örökkévaló igéje, mondván: 9.

Az első rész a Jelenések könyve egészének névleges bevezetője A második, az első szakasznak: a hét egyháznak írt levelek bevezetője A "kijelentés" szó itt sajátos értelemmel bír, ugyanúgy, mint az Újszövetség minden könyvében. Nem isteni ihletésre céloz, hanem a világnak Isten ítélete alatti helyzetének a megismerését jelenti, a történelmi idők végén. Az ilyen megismerésnél nincsen szükség részletes jóslatokra a világvégi eseményekről vagy azok idejéről.

Zerubbábel kezei alapították ezt a házat s az ő kezei fogják bevégezni; s megtudod, hogy az Örökkévaló, a seregek ura küldött engem hozzátok. Mert ki csúfolja a csekély dolgok napját?

9. látomás, ahogy látják

Majd örvendve látják a mérő ón kövét Zerúbbábel kezében ezek heten — az Örökkévaló szemei — ők járják be az egész földet. Erre megszólaltam és szóltam hozzá: Mi ez a két olajfa a lámpás jobbjánál és baljánál?

9. látomás, ahogy látják

És megszólaltam másodszor és szóltam hozzá: Mi az a két olajfa-csokor, mely a két aranycsatorna oldalán van, amelyek öntik magukból az aranyat? Szólt hozzám, mondván: Hát nem tudod, mik ezek? Mondtam: Nem, Uram.

  • Keresd hát naponta Isten közelségét.
  • Hungarian Bible: Easy-to-Read Version Látomás az arany mécstartóról 4 Az angyal, aki beszélt velem, visszatért hozzám és felébresztett, mint mikor valakit az álmából ébresztenek föl.
  • Szent István Társulati Biblia - Ezekiel könyve - Ez 13
  • A hosszát estében és reggelben határozza meg az angyal.
  • Jövőkép és fiatal

És mondta: Az olajnak két fia ezek, akik ott állnak az egész föld Ura mellett.