Összefogásra szólít Putyin

Putyin rövidlátása

Tartalom

  Az orosz politika évek óta szívós munkával mindent megtesz azért, hogy ezt a két szervezetet gyengítse, és ezek gyengülésével annyit szerezzen vissza az egykori Szovjetunió hatalmából, amennyi csak lehetséges. E törekvéshez szövetségesekre van szüksége, olyanokra, akik belülről bomlasztják e szervezeteket. Vlagyimir Putyin egyik legfontosabb ilyen szövetségese Orbán Viktor magyar miniszterelnök lett. Ezért fogják ünnepelni egymást csütörtökön, Budapesten. Akárhány szerződést is írnak majd alá a két ország vezetői, a mostani látogatásnak nincs sok köze a kétoldalú kapcsolatokhoz.

  Vlagyimir Putyin korunk egyik meghatározó világpolitikai aktora. Kérdés lehet azonban, hogy miért került be az vizsgált politikusok közé, hiszen Oroszország csak félig európai ország, az Európai Uniónak pedig nem tagja, hanem bizonyos szempontból inkább ellenfele.

  100 látomás, hány sor

  A kutatás célja az volt, hogy a jelenlegi európai politika főbb irányvonalait meghatározó politikusok gondolatait térképezzük fel — és akár európai vezetőnek tekintjük Putyint, akár nem, az bizonyos, hogy komoly befolyása van Európára, és az európai politikában véleményének nagy súlya van. Egy olyan irányvonal legmarkánsabb képviselőjéről beszélünk, amelyet számos európai politikus és polgár közel érez magához, és amely kétségkívül szerepet játszhat Európa jövőjének kialakításában a májusi európai parlamenti választás után is.

  Minden európai politikus kénytelen valamiképpen viszonyulni Putyin világképéhez, ha másképp nem, annak teljes elutasításával, így fontos megismernünk, hogy pontosan mit is gondol az orosz államfő a világ nagy dolgairól. Putyin beszédeinek elemzése során szembeötlik az orosz államfő tudatossága.

  műveletek a látás javítása érdekében

  A következetességet és az alaposságot mindennél többre tartja, és gyakran veti ellenfelei szemére, hogy ők se nem következetesek, se nem alaposak. Az orosz államfő konzekvens abban, hogy alapvető célja az Orosz Föderáció világhatalmi státuszának visszaállítása arra a szintre, amelyet a Szovjetunió képviselt a globális politikában.

  A helyzetet csak rontotta a as grúziai háború, ami előtt a Nyugat egy olyan rossz és rövidlátó politikusra tett, mint Mihail Szaakasvili volt grúz államfő. Ukrajna kapcsán pedig már jóval a krími válság kitörése, az orosz önkéntesek megjelenése előtt látni lehetett, hogy Putyin annektálni fogja a stratégiai szempontból kulcsfontosságú félszigetet — hangoztatta Hill. Az elmúlt hónapok eseményei nyomán Fiona Hill úgy gondolja: Oroszország teljesen új kihívás a nyugati világ számára. Illúzió azt gondolni, hogy majd Putyin után másként lesz. A Nyugattal szembeni gyanakvás, ellenséges érzület mélyen beivódott az orosz társadalomba, a jelenlegi elnök majdani utódja sem fog mást Putyin rövidlátása az orosz érdekek védelméről.

  Számára a legfontosabb, hogy Oroszország legalább egyenlő partnerként ülhessen az asztalnál, ezért rendkívül gyakran hivatkozik a nemzetközi normákra, amelyek formális betartására rendkívüli módon ügyel. Azt gondolhatnánk pedig a róla kialakult kép alapján, hogy az erőt Putyin rövidlátása előtérbe, de beszédeiben a szabályok betartása mindenek felett áll — így tudja ellenfeleire olvasni, hogy ők nem tartják be a szabályokat, míg Oroszország igen.

  gyakorlatok a látás javítására Bates technika

  Putyin minden beszédét áthatja a történelmi szemlélet; az aktuális helyzetet sosem önmagában, hanem akár évszázados távlatokban értelmezi; kikeresi a történelem azon eseményeit, amik az ő aktuális álláspontját igazolják, és a folyamatokat ezek mentén mutatja be. Például egyre inkább úgy véli, hogy a Nyugat maga okozza a migrációhoz vezető konfliktusokat, köszönhetően túlságosan rövidlátó közel-keleti terrorellenes politikájának.

  milyen mínusz látással végezzük a műveletet

  A Közel-Kelet kezelésével kapcsolatos nézeteltérés pedig az egyik fő mozgatórugója annak, amiért Putyin a es évek közepétől kezdve egyre inkább neheztel a Nyugatra, ugyanis úgy érzi, hogy ő folyamatosan hasznos, a közös érdekekre fókuszáló és pragmatikus javaslatokat tett le a Nyugat Putyin rövidlátása, de ezek süket fülekre találtak.

  A migráció problémája Putyin rövidlátása számára csak egy a sok közül: a világ Putyin értelmezésében konfliktusok sokasága, amelyek között lavíroznia kell, ezeket a konfliktusokat pedig pragmatikusan oldaná meg. Az általa elképzelt világrendképbe egyre kevésbé tudja beilleszteni az Egyesült Államokat és az EU-t, viszont egyre jobban beleillik a megerősödő Kína és a Távol-Kelet.

  kötőhártya-gyulladás és látás

  Ezért alakult alaposan át a liberális világrendről alkotott képe: míg korábban Putyin rövidlátása látta, a liberális világrendbe betagozódva egyenlő fél rövidlátás 10 levél Oroszország, az elmúlt tíz évben úgy érzi, a jelenlegi erőviszonyok Putyin rövidlátása ez nem lehetséges; ezért a fennálló egypólusú rendszert egy kiegyensúlyozottabb, többpólusú világgal váltaná fel, amelyben az Egyesült Államok és a liberális Nyugat dominanciája megszűnne.

  A tanulmányban részletesebben is elemezzük azt a képet, amit Putyin beszédei kirajzolnak, de már ennyiből is látszik: érdemes az orosz államfőt komolyan venni, mert ő is komolyan veszi a beszédeit.

  Értelemszerűen, mivel Putyin rendkívül jó hatalompolitikus, beszédeit hatalmi eszközként is használja, ezért nem szabad úgy gondolnunk, hogy minden szava teljesen őszinte, de a gondolati sémáiba betekintést adnak ezek a szövegek, és ez nagyon nagy érték, hiszen ezek a gondolati sémák komoly hatással vannak Európa jelenére és hatni fognak Európa jövőjére is.

  Rajnai Gergely.

  csökkent beszédfejlődés látássérült gyermekekben