Hittan 2osztály 30 lecke - Tananyagok

Látomás 10 leckében

A visszaállítás üzenetének tanítása 2. Isten minden gyermeke örök életet nyerhet Jézus Krisztus visszaállított evangéliuma révén — mely ugyanaz az evangélium, amely minden evangéliumi adományozási korszakban ki lett nyilatkoztatva. A leendő misszionáriusoknak tisztában kell látomás 10 leckében a hitehagyás és a visszaállítás fogalmával, és felkészültnek kell lenniük, hogy azokat egyszerűen elmagyarázzák és hatalommal bizonyságot tegyenek róluk.

  • Macska elveszíti látását

Előkészületek Tanulmányozd a következő szentírásokat: Moróni —5 és Joseph Smith története — Tanulmányozd a Prédikáljátok evangéliumomat! Tanulmányozd Gordon B. Hinckley beszédét: Hitünk csodálatos alapja. Liahóna, Monson elnök beszédéből, Liahóna, Készülj fel e rövidfilm lejátszására: Felkérés a Mormon könyve olvasására: JynxA kerület, 2.

Készítsd elő a Hitünk csodálatos alapja című kiosztandó anyagot a lecke végéről. Ez a fiatal termetre kicsi volt, bizonyságában azonban óriási.

EZÉKIEL KÖNYVE

Nem sokkal megérkezése után a társával bekopogtattak Elmer Pollard ajtaján az Ontario tartománybeli Oshawa városkájában. Pollard úr megkönyörült a fiatal férfiakon, akik a vakító hóviharban házról házra jártak, és beinvitálta őket. A misszionáriusok átadták neki az üzenetüket, ő viszont nem érezte a Lelket, és idővel arra kérte őket, hogy menjenek el, és ne is térjenek vissza.

Az előteraszon át távozó elderekhez intézett utolsó szavai gúnyosan csengtek: »Na, ne mondjátok már, hogy tényleg azt hiszitek, hogy Joseph Smith Isten prófétája volt!

Miután megnéztétek a bejátszást, kérdezd meg: Ha egyike lettetek volna ezeknek a misszionáriusoknak, milyen gondolataitok vagy érzéseitek lettek volna, amikor kiléptek Pollard úr házából? Mit tettetek volna ekkor?

Bonyhádi Református Egyházközség

Akkor ez a vidéki fiú így szólt a társához: »Elder, nem válaszoltunk Pollard úrnak! Azt mondta, nem hisszük, látomás 10 leckében Joseph Smith igaz próféta volt. Menjünk vissza, és tegyünk bizonyságot neki! Félelem járta át a szívüket, ahogy egyre közeledtek ahhoz az ajtóhoz, ahonnan épp most dobták ki őket. Bekopogtak, szembenéztek Pollard úrral, és egy gyötrelmes pillanat után a Lélek erejével felvértezve így szólt ez a tapasztalatlan misszionáriusunk: »Pollard úr, ön azt mondta, nem hisszük, hogy Joseph Smith igaz próféta volt.

Bizonyságomat teszem önnek arról, hogy Joseph tényleg próféta volt. Valóban lefordította a Mormon könyvét. Látta Istent, az Atyát, és Jézust, a Fiút. Én tudom ezt.

metafizikai látási problémák

Kérdezd meg: Szerintetek miért volt ilyen mély hatással Pollard úrra a misszionárius Joseph Smith prófétáról való bizonysága? Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzanak Joseph Smith történetéhez a Nagyértékű gyöngyben.

  • A látás csökkenése mínusz

Az egyik tanuló olvassa fel az 5—6. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Joseph Smith története -et. A vers felolvasása közben a tanulók gondolkodjanak el azon, mennyiben hasonlít Joseph Smith vallási igazság utáni kutatása sok emberéhez, akikkel majd a missziójukon találkoznak, azután kérdezd meg: Milyen kérdésekkel viaskodott az ifjú Joseph Smith?

Miért volt olyan nehéz Josephnek eldönteni, hogy melyik egyházhoz csatlakozzon? Mennyiben hasonlíthattak Joseph Smith kérdései a szemész hegedűművész világban élő emberek kérdéseihez?

  1. Péter látomása és fogsága
  2. Myopia gén
  3. Az első látomás Bevezetés A Nagyértékű gyöngyben található beszámoló Joseph Smith első látomásáról azért íródott, hogy helyreigazítsa az egyházról szóló hamis híreszteléseket.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Joseph Smith története —13 -at, azután kérdezd meg: Milyen tantételt tudott meg Joseph Smith a lelki igazság megtalálásáról? Bár a tanulók más szavakat is használhatnak, valószínűleg megfogalmazzák majd ezt a tantételt: Lelki igazságokat tanulhatunk meg Istentől, ha Hozzá imádkozunk válaszokért, és készek vagyunk cselekedni. Hogyan használhatjátok Joseph Smith példáját arra, hogy segítsetek látomás 10 leckében, akik lelki igazságra szeretnének lelni?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Joseph Smith története —19 -et, és gondolkodjanak el azon, milyen maradandó hatással volt az első látomás a világra és az ő saját életükre. Miután a tanulóknak volt néhány csendes percük az olvasásra, tegyél fel a következőkhöz hasonló kérdéseket: Milyen okai lehettek annak, hogy az ellenség rátámadt Joseph Smithre Mennyei Atya és Jézus Krisztus megjelenése előtt?

Meg akarta akadályozni, hogy Joseph tudomást szerezzen a lelki igazságról, amivel egyúttal megakadályozta volna a majdani visszaállítás bekövetkeztét is. Milyen tekintetben kezdte legyőzni a nagy hitehagyás következményeit az első látomás?

Hangsúlyozd ki a tanulóknak az alábbi igazságot: Az első látomás révén a mennyek újból megnyíltak, és kezdetét vette a visszaállítás. Milyen tanbéli igazságokat ismerhetünk meg az első látomásból? Az Atya és a Fiú különálló lények; a mennyek nyitva állnak; kinyilatkoztatást kaphatunk; és így tovább. Mit gondoltok, miért javasolja a Prédikáljátok evangéliumomat!

Hittan 2osztály 30 lecke - Tananyagok

Miként segíthet az érdeklődőknek a lelki igazság keresésében az, ha tudomást szereznek a Mennyei Atya és Fia, Jézus Krisztus megjelenéséről? Megjegyzés: Ha rendelkezésre áll, lejátszhatod a tanulóknak a kiosztandó anyagon álló idézetet tartalmazó videobejátszást: Gordon B.

Hinckley elnök: Hitünk csodálatos alapja. A bejátszás körülbelül a as időkódtól ig tart.

Hogy segíts a tanulóknak alaposabban megérteni az első látomás jelentőségét, adj minden tanulónak egy példányt a Hitünk csodálatos alapja című kiosztandó anyagból, amely Gordon B. Hinckley elnök egyik beszédének részletét tartalmazza. A tanulók értsék meg, hogy ha Joseph Smith beszámolója a látomásáról igaz, akkor igaz az az állítás is, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Könyv a látás erősítésére Krisztus Egyháza az egyetlen olyan egyház a földön, amely rendelkezik Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus teljes jóváhagyásával és felhatalmazásával.

Hinckley elnök szerint milyen tekintetben különbözött Joseph Smith munkája a korábbi vallási vezetőkétől, akik megreformálták a hódolat gyakorlatait és különféle tanbéli tanításokat? Adj a tanulóknak néhány percet a kiosztott anyag hátralévő részének átolvasására. Biztasd őket, hogy olvasás közben jelöljenek meg olyan szavakat, kifejezéseket vagy állításokat, amelyek megragadják a figyelmüket.

Miután befejezték az olvasást, kérd meg néhányukat, osszák meg, mit jelöltek meg, és mondják el, hogy az miért bír jelentőséggel a számukra.

Feltehetsz a következőkhöz hasonló kérdéseket: Miért okozhat nehézséget némelyek számára, hogy igaznak fogadják el Joseph Smith látomását? Az előző leckében tanulmányozott tantételek figyelembevételével hogyan illik az első látomás az adományozási korszakok, hitehagyás és visszaállítás mintájába? A hitehagyás egyik időszaka után az első látomás bevezette a visszaállítást és egy új evangéliumi adományozási korszakot nyitott meg. A korábbi adományozási korszakokhoz hasonlóan Isten elhívott egy prófétát, hogy visszaállítsa az evangéliumi igazságokat és a papsági felhatalmazást.

Joseph Smith elhívást kapott, hogy prófétaként szolgáljon az idők teljességének adományozási korszakában [lásd Látomás 10 leckében ]. Ez azt jelenti, hogy az evangélium nem fog elveszni hitehagyás által, hanem a földön marad Krisztus második eljöveteléig.

Hogyan segíthet egy érdeklődőnek elfogadni az első látomásnak és az evangélium modernkori visszaállításának igaz voltát az, ha látomás 10 leckében a hitehagyás és visszaállítás e szentírásbeli mintáját? Kérd meg az osztály, lapozzanak a Prédikáljátok evangéliumomat! Ezek után kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, mit találtak. Győződj meg arról, hogy az osztály megemlíti a következőket: 1 a papsági felhatalmazás, kulcsok és szertartások visszaállítása, 2 Krisztus egyházának újbóli megalapítása, 3 tizenkét apostol elhívása, 4 egy új evangéliumi adományozási korszak bevezetése, és 5 egy élő próféta elhívása.

műtét rövidlátás 50 év után

Hogy segíts a tanulóknak átérezni az első látomás és a visszaállítás igazságát és jelentőségét, kérd meg őket látomás 10 leckében alábbiakhoz hasonló kérdések megválaszolására: Ti hogyan nyertetek bizonyságot az első látomás valóságáról és jelentőségéről? Milyen hatással volt az első látomásról való bizonyságotok a Jézus Krisztus evangéliumának visszaállításába vetett hitetekre? Kérdezd meg a tanulóktól, hogy van-e, aki szívesen megosztaná az osztállyal a bizonyságát az első látomásról vagy a visszaállításról.

Oszd párokra az osztályt. Oszd fel a tanulókat négyfős csoportokra minden csoportban két-két páros legyen. Adj elegendő időt a tanulóknak, hogy felkészüljenek egy rövid, három-négy perces lecke tanítására az első látomásról és a visszaállításról.

Mondd el, hogy tanításuk legyen egyszerű és világos. Nézzék át a Prédikáljátok evangéliumomat!

Biztasd a tanulókat, látomás 10 leckében saját szavaikkal mondják el Joseph Smith élményét kivéve, amikor a Joseph Smith története —17 -et idézik vagy olvassák. Emlékeztesd őket, hogy zárásként osszák meg a bizonyságukat.

A csoport egyik párosa tanítsa a másikat. Amikor a tanulók befejezték a tanítást, mindegyik csoport beszélje meg, mi ment jól a tanítás során, és mit tehettek volna jobban a tanítók. Ezt követően cseréljenek szerepet, és most a másik páros tanítsa az elsőt.

Ügyelj arra, hogy maradjon elegendő idő a kiértékelésre. Miután minden páros tanított, kérd meg a tanulókat, hogy osszák meg a feladattal kapcsolatos meglátásaikat az osztály egészével. Segíteni a tanulókat abban, hogy nehéz kérdésekre válaszoljanak.

hogyan lehet ellenőrizni a gyermek látását

A tanulók olykor nehéz, hitet próbáló kérdésekkel fognak találkozni. Hitoktatóként segíthetsz felkészíteni a tanulókat arra, hogy választ adjanak az ilyen kérdésekre és kiállják hitük e próbáit lásd Efézusbeliek —13 ; 1 Nefi ; Hélamán Hasznos lehet, ha megvitattok kihívást jelentő kérdéseket az órán, de az ilyen kérdéseket körültekintően és látomás 10 leckében kell megbeszélni.

Emlékeztesd a tanulókat, hogy számos forrás áll a rendelkezésükre hivatalos egyházi honlapokon, amelyek segítséget nyújtanak a nehéz a látás szerepe a modern ember életében megválaszolásához, például a Gospel Topics [Evangéliumi témák] az LDS.

a(z) 10000+ eredmények "hittan 2osztály 30 lecke"

Hasznos lehet tanulóid számára, ha tudják, hogyan reagáljanak nehéz kérdésekre az első látomásról szóló különféle beszámolók kapcsán, melyeket Joseph Smith írt. Mondd el, hogy az első látomás azon beszámolóját, amely a Joseph Smith története részben áll, ban írta meg a Próféta az egyház hivatalos történetének részeként, melyet a világ számára látomás 10 leckében publikálni. Mivel Joseph Smith többször is feljegyezte lézer és látás élményét, az első látomásról szóló beszámolónak különféle változatai léteznek.

Mondd el látomás 10 leckében tanulóknak, hogy mindegyik feljegyzés egy kicsit eltér a többitől abban, hogy mire helyezi a hangsúlyt és milyen részleteket fejt ki. Néhány kritikus személy tévesen azzal érvel, hogy a történet elismétlésében fellelhető bármely eltérés azt bizonyítja, hogy az puszta kitaláció. Azonban ha valaki az évek során több alkalommal, különböző hallgatóságnak meséli el újra ugyanazt az élményt, akkor könnyen előfordulhat, hogy mindegyik beszámoló során másra helyezi a hangsúlyt és lesznek benne egyedi részletek.

Például az első látomásról szóló beszámolókban rejlő különbségekhez hasonló eltérések mutatkoznak meg Pál beszámolóiban is a damaszkuszi úton kapott látomását illetően lásd Apostolok cselekedetei —9 ; —11 ; — Megoszthatod ezt a linket a tanulókkal, hogy elolvashassák az ott található anyagot.

Mások felkérése a Mormon könyve olvasására Alapozd meg a lecke e részének jelentőségét azzal, hogy felkérsz egy tanulót, olvassa fel a Mormon könyve bevezetésének utolsó két bekezdését. Kérd meg a tanulókat, figyeljék meg, mire kapnak ígéretet azok, akik úgy döntenek, elolvassák a Mormon könyvét, elmélkednek róla, és megkérdezik Istent, hogy igaz-e.

HITTAN: Péter látomása és fogsága ( lecke)

Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, mit találtak. A tanulók lapozzanak a Prédikáljátok evangéliumomat! A következő kérdéssel segíts nekik megfogalmazni egy ebben a bekezdésben tanított tantételt: Miért értékes és hatékony eszköz a Mormon könyve a misszionáriusok kezében?

Segíts a tanulóknak meglátni, hogy a Mormon könyve tartalmazza az örökkévaló evangéliumot, meggyőző bizonyítékkal szolgál arra, hogy Joseph Smith Isten prófétája volt, illetve egy másik tanúbizonyságot is nyújt Jézus Krisztusról. Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni ezt a tant, tegyél fel pár ehhez hasonló kérdést: Miért szolgál meggyőző bizonyítékkal a Mormon könyve arra, hogy Joseph Smith próféta?

Hittan témák:

Ha valaki elfogadja, hogy a Mormon könyve igaz, akkor azt is el kell fogadnia, hogy Joseph Smith isteni útmutatás által talált rá és fordította le, valamint hogy ő Isten prófétája. Miként áldja meg az érdeklődőket az, ha elolvassák a Mormon könyvét és tanúbizonyságot kapnak arról, hogy igaz? Tudni fogják, hogy Joseph Smith próféta, és felkészültek lesznek arra, hogy elfogadják Jézus Krisztus evangéliumának visszaállítását, és részesüljenek a szabadító szertartásokban.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Moróni —5 -öt. Tedd fel a következő kérdéseket: Milyen lépéseket kell megtennie valakinek ahhoz, hogy bizonyságot kapjon a Visszatért a vak szemre könyve igaz voltáról?

Bár a tanulók más szavakat is használhatnak, valószínűleg megfogalmazzák majd ezt a tantételt: Amikor olvasunk, elmélkedünk és igaz szándékkal imádkozunk a Mormon könyvéről, akkor Isten a Szentlélek hatalma által ki fogja nekünk nyilatkoztatni annak igazságát. Őszintén vágyni arra, hogy a Szentlélek által választ kapjunk, és elkötelezettnek lenni, hogy a válasz szerint cselekedjünk. Annak szemléltetésére, hogy miért fontos, hogy az érdeklődők elolvassák a Mormon könyvét és igaz szándékkal imádkozzanak annak igazságáról, játszd le a Felkérés a Mormon könyve olvasására: Jynx című rövidfilmet Állítsd meg a lejátszást nél, és kérd meg az osztályt, gondolkodjanak el egy pillanatra azon, mit gondolnának és látás 0 6 azt jelenti éreznének, ha más látás az Jynxet tanító misszionáriusok egyike lennének.

Kérj meg néhány tanulót, hogy ossza meg, mit mondana neki. A rövidfilm hátralévő részének látomás 10 leckében közben megkérheted az osztály egyik felét, hogy figyeljék meg, miért kell az érdeklődőknek elolvasniuk a Mormon könyvét látomás 10 leckében imádkozniuk róla ahhoz, hogy tanúbizonyságot kapjanak annak igaz voltáról, az osztály másik fele pedig figyelje meg azt, mit mondtak a misszionáriusok, ami a Mormon könyve olvasására indította Jynxet.

A videó után beszéljétek meg a tanulókkal a következőket: Mit mondtak és tettek a misszionáriusok, hogy a Mormon könyve olvasására és a róla való imádkozásra indítsák Jynxet? Mit mondtak vagy tettek a misszionáriusok, ami meghívta a Szentlelket, hogy tanúságot tegyen a szavaikról?

Miért elengedhetetlenül fontos, hogy az érdeklődők elolvassák a Mormon könyvét és imádkozzanak annak igaz voltáról? Győződj meg róla, hogy a tanulók értik: nem elegendő, ha a látomás 10 leckében csupán átadják másoknak a Mormon könyve egy példányát.

ami a látás szempontjából 0-t jelent

A misszionáriusok szerepe az, hogy segítsenek másoknak átérezni a Mormon könyve olvasásának és a róla való imádkozásnak a fontosságát, hogy ők maguk is megtudhassák, hogy Joseph Smith Isten prófétája volt, valamint hogy Jézus Krisztus evangéliuma vissza lett állítva. Mondd el az osztálynak, hogy most lehetőségük lesz szerepjátékban gyakorolni, hogyan kérjenek fel valakit a Mormon könyve olvasására.

Szemléltesd, hogyan lehet bemutatni a Mormon könyvét, és felkérni valakit arra, hogy olvassa el és imádkozzon, hogy megtudja: igaz a benne álló üzenet.