Az első látomás

Látomás mi a 2.

Tartalom

  Újra fölemeltem szemeimet és láttam s íme, négy szekér jön ki a két hegy közül, a hegyek pedig rézhegyek.

  a német szemész orvosához

  Az első szekérben vörös lovak, a második szekérben fekete lovak; 3. Megszólaltam és mondtam az angyalhoz, ki velem beszélt: Mik ezek, uram?

  látás helyreállítása az összes videóhoz

  Felelt az angyal és szólt hozzám: Az égnek négy szele ezek, melyek kijönnek, miután ott álltak az egész földnek Ura mellett. Amelyikben a fekete lovak vannak, azok az észak országába mennek ki; a fehérek pedig utánuk mentek ki és a pettyesek a dél országába mentek ki. A barnák is kimentek és indulni kívántak, hogy bejárják a földet.

  hogyan lehet visszaállítani az indiánok látását

  Mondta: Menjetek, járjátok be a földet! És bejárták a földet.

  mellékhatások a látásra

  Hívott engem és beszélt hozzám, mondván: Lásd, azok, akik az észak országába mennek ki, lecsillapították lelkemet az észak országán. Lett hozzám az Örökkévaló igéje, mondván:  Fogadd el a számkivetettség részéről Cheldájtól, Tóbijától és Tedájától — menj te oda az nap, menj Jósijának, Cefanja fiának házába — akik Bábelből jöttek,  És szólj hozzá, mondván: Így szól az Örökkévaló, a seregek ura, mondván: Íme egy férfiú, Sarjadék a neve és sarjadás lesz a helyéből: — az majd fölépíti az Örökkévaló templomát.

  Ő építi fel az Örökkévaló templomát és ő fog viselni fenséget, ülni fog, uralkodni a trónján, látomás mi a 2.

  lészen pap a trónja mellett és a béke tanácsa lészen kettejük között.

  látás plusz hogyan lehet visszaállítani

  A koronák pedig lesznek Chélemnek, Tóbijának és Jedájának meg Cefanja. És távoliak jönnek majd és építenek az Örökkévaló templomán, és megtudjátok, hogy az Örökkévaló, a seregek ura kiküldött engem hozzátok.

  myopia eye diagram

  Lészen ez, ha hallgatva hallgattok az Örökkévalónak, a ti Istenteknek szavára.