Sudoku Tippek

Hogyan lehet megfejteni a látványbizonylatot

A rács kilenc kisebb, 3 × 3-as blokkra oszlik, amelyben elszórva néhány 1-től 9-ig terjedő számot találunk. Az üresen maradt cellákat a játékosok töltik ki saját ugyancsak 1-től 9-ig terjedő számaikkal úgy, hogy minden vízszintes sorban, függőleges oszlopban, és 3 × 3-as blokkban az 1-től 9-ig terjedő számok pontosan egyszer szerepeljenek.

hogyan lehet megfejteni a látványbizonylatot

A név onnan származik, hogy Euler számok helyett latin betűket használt. Egy francia napilapban ben megjelent a sudoku elődje, amelyben már a 9 × 9 cella 3 × 3-as blokkokra volt bontva. Ebben még többjegyű számok voltak, és más szabályok szerint kellett kitölteni a cellákat.

hogyan lehet megfejteni a látványbizonylatot

A játékot mai formájában Howard Garns amerikai építész találta ki ben. A játék ben érkezett meg Japánba, ahol először a Nikoli magazinban jelent meg megoldandó rejtvényként. Az akkori elnevezésből Suuji wa dokushin ni kagiru: a számok csak egyszer szerepelhetnek alakult ki a mai sudoku elnevezés. A nyilvánosságra hozott, és honlapjáról letölthető szúdokut — ez elnevezéséből is látható — úgy tartja nyilván, mint a legkevesebb számot tartalmazó rejtvények, melyek között nincs egyikből a másikba tükrözéssel, forgatással, vagy egyéb formális átalakítással előállítható változat.

Mivel 16 számot tartalmazó, egy megoldást adó rejtvényt még senki sem készített, elfogadott az az állítás, hogy ilyen rejtvény nincs, bár ezt matematikailag egzakt módon bebizonyítani még senkinek nem sikerült. Néhány leírásban, amelyek e rejtvényekkel foglalkoznak, az olvasható, hogy es rejtvényt nehéz elkészíteni, és egytől egyig nehéz megfejteni őket.

  1. Sudoku rejtvényt milyen módszerrel, stratégiával fejtitek meg? Hogyan?
  2. Szám szkennelés Kezdjed az 1-es számmal.

Az állítás második felével szeretnék vitába szállni. Mert általában igaz ugyan, hogy ha sok számot adunk meg, akkor így könnyebb rejtvényeket kapunk, de az már nem igaz, hogy a megadott számok darabszáma és a rejtvény nehézségi foka között egyértelműen lineáris az összefüggés. Ahhoz, hogy objektívan meghatározzuk a könnyű- és nehéz rejtvény fogalmát, némi kapaszkodóra van szükségünk.

A kérdésről, a matematika nyelvezetében kicsit jártas olvasónak jó olvasmány lehet Dr. Kevésbé matematikus módon megfogalmazva az alábbiak állapíthatók meg: A legkönnyebb rejtvények olyanok, amelyekben a fejtés során mindig találunk legalább egy olyan következő helyet, ahová csak egyetlen szám írható, mert a hogyan lehet megfejteni a látványbizonylatot tartozó sorban, oszlopban vagy blokkban ez utóbbiak a rejtvény 3x3 elemből álló részei a többi nyolc szám már előfordul első módszer.

Megosztás [ szerkesztés ] Hogyan kell megoldani egy Sudoku rejtvényt? A rejtvényt ugyanis a XX.

Nos, az ismert es rejtvények között ilyen rejtvény egy sem akad, ami azért nem tekinthető meglepőnek. Ezek a rejtvények úgy fejthetők meg, hogy az előző módszer mellé még a következő, második módszert is alkalmazzuk: A fejtés során mindig található legalább egy következő olyan hely, ahová azért írható be egy szám, mert abban a sorban, oszlopban vagy blokkban az adott szám más helyre nem írható. Tehát mindössze e két szabály felhasználásával ezek a rejtvények végigfejthetők.

Tippek nehezebb sudoku játék megfejtésére (közepes, nehéz szint)

A négyes nehézségi fokú rejtvényről azt kell tudni, hogy az egy gyakorlott rejtvényfejtő számára minden segédeszköz, próbálgatás nélkül megfejthető. Viszont tény, hogy az átlagfejtőt egy ilyen rejtvény már igencsak megdolgoztatja.

Amit a nyomtatott sajtóban és a Web-en megjelenő sudokukról elmondhatunk: Azokban általában a legritkább esetben találkozhatunk nehéz rejtvénnyel. Amit ott nagyon nehéznek neveznek, többnyire az sem nehezebb a már említett négyes fokozatúnál. Sőt, pl. De ugyanez az oldal a még ezzel sem elégedett fejtőknek — igaz már nem ingyen — az extrém kategóriát is felkínálja.

Látogató számláló

Néhány alapvető szabály, ami gyorsíthatja a SUDOKU megoldását Ha egy cellában egy számot sikerült meghatározni, akkor azt a számot a cella sorában, oszlopában és blokkjában minden más cellából töröljük. Így gyorsan csökkenthető más cellákban a lehetőségek száma. Ha sikerült egy szám helyét meghatározni, akkor érdemes azzal a számmal tovább foglalkozni: megnézni, hogy sikerül-e máshol kitölteni ugyanezt a számot.

hogyan lehet megfejteni a látványbizonylatot

Az alábbi módszerekből néhány arra épít, hogy egy vagy több adott cellában csak kevés konkrét darabszámú, általában 2—3 lehetőség fordulhat elő. Az ilyen cellákat érdemes megkeresni és a módszer eljárása szerinti kapcsolatait megnézni. Tehát ez az n db szám az adott sorban, oszlopban vagy blokkban minden más cellából törölhető a lehetőségek közül. Tehát az n db cellából az adott n db számon kívül minden más lehetőség törölhető.

hogyan lehet megfejteni a látványbizonylatot

Zárolt lehetőség 4 pont : Ha egy S sorban vagy oszlopban egy n szám csak egy B blokkon belül fordul elő, akkor ez az n szám a B blokkban nem fordulhat elő az S soron vagy oszlopon kívül, tehát a blokk megfelelő celláiból ez a szám törölhető a lehetőségek közül. Ha egy B blokkban egy n szám csak egy S soron vagy oszlopon belül fordul elő, akkor ez az n szám az S sorban vagy oszlopban nem fordulhat elő az B blokkon kívül, tehát a sor vagy oszlop megfelelő celláiból ez a szám törölhető a lehetőségek közül.

Megoldani egy Sudoku rejtvényt

Tehát az O1, O2, Itt is felcserélhető a sor és az oszlop szerepe. Definíció: Ha egy A cella egy sorban, oszlopban vagy blokkban van egy másik B cellával, akkor azt mondom, hogy az A és a B cella egy házban van.

Ennek a japánból származó rejtvénynek mindig csak egy megoldása lehet: a 9 oszlopból, 9 sorból, és 9 darab, 3×3-as tömbből álló táblának minden sorában, minden oszlopában és minden tömbjében csak egyszer szerepelhet ugyanaz a szám. A sodokuban csak számok vannak, így aztán a rejtvény teljes mértékben nemzetközi: mivel nyelvi korlátok nem akadályozzák elterjedését, ezért rendkívül gyorsan vált milliók kedvencévé világszerte.

XY-szárny néha Y-szárnynak is nevezik, 7 pont : Ha az A cellában csak két szám n1, n2 fordulhat elő lehetőségként, az A és a B cella egy házban van, a B cellában is csak két szám lehet, mégpedig n1, hogyan lehet megfejteni a látványbizonylatot, az A és a C cellák szintén egy házban vannak, és a C cellában ugyancsak két szám lehet csak, mégpedig n2, n3, akkor az A cellában akár az n1, akár az n2 szám van, a B vagy a C cellában az n3 számnak kell lennie.

Így az n3 szám törölhető minden olyan cellából a lehetőségek közül, amelyek egy házban vannak mind a B, mind a C cellával. XYZ-szárny 10 pont : Ha az A és a B illetve az A és a C cellák egy házban vannak, az A cellában csak visszatérő látvány otthon szám n1, n2, n3 fordulhat elő lehetőségként, a B cellában csak két szám lehet, mégpedig n1, n3, és a C cellában ugyancsak két szám lehet, mégpedig n2, n3, akkor vagy az A cellában kell az n3 számnak lennie, vagy az előző okoskodás szerint a B és C cellák valamelyikében az n3 számnak kell lennie.

hogyan lehet megfejteni a látványbizonylatot

Így az n3 szám törölhető minden olyan cellából a lehetőségek közül, amelyek egy házban hogyan lehet megfejteni a látványbizonylatot mind az A, mind a B, mind a C cellával. Erőltetett lehetőség pont: lépések számának négyszerese : Ez gyakorlatilag nem nagyon más, mint a találgatás. Egy eddig még ki nem töltött cellában az ottani lehetőségek közül választunk egy számot, és feltesszük, hogy az a szám van abban a cellában.

hogyan lehet megfejteni a látványbizonylatot

Elkezdjük megoldani a SUDOKU-t általában az egyszerűbb módszerekkelés ha ellentmondásra jutunk, akkor a kiinduló cellában nem az a szám volt, amit beírtunk, az a szám törölhető a lehetőségek közül.