Navigációs menü

Röntgensugárzás alakul ki. Röntgencső

röntgensugárzás alakul ki

Az egyenlet értelmében minél nagyobb a röntgensugárzás hullámhosszúsága, annál kisebb az energiája, és fordítva. Az elektromágneses hullámok osztályozása A röntgensugarakat röntgencsőben állítják elő.

röntgensugárzás alakul ki

A röntgencső elektronforrásból izzó katódból és a vele szemben elhelyezkedő antikatódból áll. Az elektródok légtelenített, üvegből készített csőbe vannak forrasztva A nagy hőmérsékleten izzó katódból kilépő elektronok a katód és az antikatód közé kapcsolt Az itt lévő atomokkal kölcsönhatásba lépve energiájuk részben röntgensugárzássá alakul.

A röntgen rejtelmei

A röntgencsőben keletkező röntgensugarakat kis rendszámú elemekből — legtöbbször fém berilliumból — készült ablakon keresztül juttatják ki a röntgencsőből, nehogy azok a cső falában elnyelődjenek. Mivel a gerjesztőelektronok energiájának nagyobb része hővé alakul, ezért az antikatód jó hővezető képességű vízzel hűtött réztartón van.

röntgensugárzás alakul ki

A röntgencső felépítése A karakterisztikus röntgensugárzás keletkezésének mechanizmusát a Mint ismeretes, az elektronok különböző energiájú héjakon helyezkednek el az atommag körül.

A héjakat belülről kezdve K- L- M-héjnak nevezzük. Amikor a nagy energiájú elektron kiüt egy elektront az antikatód valamelyik héjáról, akkor az itt keletkező hiányt egy külső héjról az alsó héjra ugró elektron pótolja.

Ebben az esetben az elektron röntgensugárzás alakul ki és végső állapota közötti energiakülönbség röntgensugárzás formájában távozik.

röntgensugárzás alakul ki

A keletkező röntgensugárzás több hullámhosszúságú vonalsorozatból áll, amely minden elemre nézve hasonló felépítésű, hullámhossza azonban az anód anyagára jellemző. Egy-egy elem legrövidebb hullámhosszúságú sorozatát K-sorozatnak nevezzük, a K-sorozat is két vonalcsoportból áll K.

röntgensugárzás alakul ki