Kisérletek a látási érzékről - május - Huszadik Század - Sajtócikkek a múlt századból

Kísérletek a látáshoz, Akár a látás is visszanyerhető a Semmelweis Egyetem kutatóinak felfedezésével

Gyakori ez érzéki csalódásunk, például: megtörténik, hogy hangokat hallunk, pedig voltakép csak vértolúlásunk volt és ez ejtett tévedésbe.

szemvizsgálat csepp után látás meningoencephalitis után

Vagy például szemünket valamely tárgyhoz érintjük véletlenül, mire hirtelenében fényvillanásokat látunk. Ha náthásak vagyunk, az az érzésünk, mintha porral volna tele az orrunk, vagy pedig kénfüstöt szívnánk be.

szemlátás ragadozóknál látás policisztás petefészek

Ezek tehátind érzéki csalódások, még pedig olyanok, melyekről tudjuk, hogy téves felfogáson alapulnak. Az érzéki felfogás és az értelmi megfigyelés közötti kapcsolat kérdése vette rá Henry Károly párisi orvosi egyetemi tanárt, hogy megfelelő kisérletezések utján győződjék meg arról, hogy az érzéki felfogás és az agybeli megfigyelés között van-e különbség, összefüggés?

  • A ragadozó és a zsákmány látása
  • Rossz látású tanulók
  • Látáskárosodás diagnosztizálásának módszerei

A kisérletek eredményei azt igazolták, hogy azt a határvonalat, a hol az érzéki felfogás és az ugynevezett szellemi megfigyelés kezdődik, nehéz megvonni. Nyilt kérdésnek marad ezek után, hogy a mit látunk, feltétlenül helyesen és a tényeknek megfelelően látjuk-e, vagy pedig a miről azt véljük, hogy látjuk, vajjon ez csakugyan látás-e, vagy pusztán érzéki csalódás, képzelődés?

Lézeres látáskorrekció A kezelés elve, a készülék ismertetése Az ezirányú mérnöki fejlesztések már ben megindultak. A sikeres kísérletek eredményeképpen sikerült egynemű homogén nm hullámhosszúságú lézerfényt előállítani. Ennek az egynemű argon-fluorid gáznak legfőbb jellemzője, hogy igen nagy energiájú, de kicsi hatótávolságú lézerfajta. A lézerfény kibocsátásakor hő gyakorlatilag nem keletkezik.

Két erre vonatkozó kisérletet a nevezett tanár következőleg vitt véghez. Arról a kérdésről akart ugyanis meggyőződni, hogy mennyiben vagyunk képesek a megvilágitott területek nagyságát meglátni a szemeinkkel? E czélból, mint az a kisebb képünkön látható, egy kisebb optikai készüléket használt.

az áfonya segíti a látást memorizálja a látásvizsgálati táblázatot

A készülék hátsó része egy okuláréval van felszerelve. Az ablakon beszürődő világosság felé van forditva a készülék. A készülék ezen részét egy tejüveg fedi.

ProFizika A fény Bevezetés 1

A kisérlet alaklmával több kerek papirlapot vágtak ki, a melyek azonban ráillettek a tejüvegre s a melyek a középen különböző nagyságban, de köralakban meg voltak olajozva, a hol tehát avilágosság rajtuk át is szürődött. A kisérlet már most azt ugazolta, hogy az, a ki a készülék okuláréján betekintett, nem tudta megitélni, hogy mekkora kisebb vagy nagyobb területen volt-e a papirlap áttetsző? Holott a szemlélőnek a szempupillái annak megfelelően, hogy a készülék tejüvegén kisebb vagy nagyobb területen volt beolajozva, tehátáttetszővétéve, kevésbbé vagy jobban huzódtak össze.

Többek között erről is szó esett adásunkban. Új ablakban

Viszont megállapitotta Henry tanár, hogy ha a szempupilla összehuzódása a látott tárgy távolsága, nagysága stb. A kisérletező ugyanis egy nagyitó-lencsén keresztül egy papirkártyára kísérletek a látáshoz, a melyen valami egyszerü ábra látható.

rövidlátás veszélye Jonathan Barnes látomása

A kártyalapot addig tolta ide-oda tovább a pálczán, míg az ábra alakja elmodósott. Eztuán a lencsét levéve, a kártyalapot olyan messze tolta, hogy az ábra szabad szemmel nem kísérletek a látáshoz jól megkülönböztethető.

Science-publikáció a Semmelweis Egyetem Retina Laboratóriumának közreműködésével A világ egyik vezető tudományos lapjában megjelenő kutatáshoz a Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének Retina Laboratóriuma egy humán retina-modell kidolgozásával és az ehhez kapcsolódó jelentős tudástranszferrel járult hozzá. Az elmúlt évtizedben egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy az állatokon elért eredményekből levont következtetéseket nem lehet közvetlen módon az emberi retinára alkalmazni. A kísérletek emberi szöveten történő elvégzése épp ezért alapvető fontosságú, ennek azonban gátat szab a megfelelő minőségű humán szövethez való hozzáférés.

Ennek daczára az, a ki már látta az ábrát, ezt nagyobb táolságra is jól kivehette, noha a látás törvényei szeint már nem láthatná tisztán a tárgyat. Ez pedig azt bizonyítja, hogy itt a felismerés, megfigyelés nem a pupillákon mulik, hanem az agynak a képzetén, tehát a képzelet hatalmasabb a valóságnál.

melyik vitamin a legjobb a látáshoz a látás normális a myopiában

Ez utóbbi kisérletet ábrázolja nagyobb képünk.