Szent István Társulati Biblia - Példabeszédek könyve - Péld 14

Az ember megvetése

Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának mondásai, Péld 1.

az ember megvetése

Péld 1. Meddig gyűlölik az észt az esztelenek? Kiöntöm előttetek egész lelkemet, és a szavaimat elétek tárom: Péld 1. Péld 2 Fiam, ha magadévá teszed szavaimat és megtartod a parancsaimat, Péld 2.

Példabeszédek könyve

Péld 2. Péld 3 Fiam, ne feledd el a tanításomat, parancsaimat őrizd meg szívedben! Péld 3. Péld 4 Fiaim, halljátok atyátok intelmét, jól figyeljetek, hogy megérthessétek! Péld 4. Őrizd meg, hiszen az életed!

Péld 5 Figyelj, fiam, a bölcsességemre, és okosságomnak nyisd ki a füledet, Péld 5. Ne vess ügyet romlott nőszemélyre! Péld 5. Veled beszélgessen, nyugodj meg a keblén, és szerelmétől légy szüntelen részeg. Péld 6 Fiam, ha kezességet vállaltál másért, idegennek adtad a kezed, Péld 6.

Jelenlegi hely

Péld 6. Mikor akarsz végre fölkelni álmodból? Péld 7 Őrizd meg, fiam, a szavaimat, jegyezd meg magadnak a parancsaimat!

Péld 7.

Egyszerűség (vallás)

És az okosságnak: "Te meg a rokonom". Péld 8 Hát a bölcsesség nem kiált, és az okosság nem hallatja szavát?

 • Az ember ég és föld között — Gazdagréti Református Gyülekezet
 • A reformáció egyházaiban amikor az emberről beszélünk gyakran ezzel kezdjük: bűnös vagy, de Isten Krisztusért megbocsát és igaznak nyilvánít.
 • Szembetegségek és homályos látás
 • Recept a látásvesztéshez
 • Szent István Társulati Biblia - Példabeszédek könyve - Péld 14,,33
 • Каждый эмбрион хранится в почти оптимальных, с нашей точки зрения, условиях.

Péld 8. Amit hirdetek, az helyes, őszinte szóra nyílnak ajkaim.

Navigációs menü

Jól járnak, akik megtartják útjaimat. Péld 9.

az ember megvetése

Péld 10 Péld Péld A balgának az szerez örömet, amit szégyellni kell, az okos embernek az, amit bölcsen tesz. Péld 11 Hamisított mérleg iszonyat az Úrnak, de a pontos súlyok megnyerik tetszését. Azok, akik lusták, szegények maradnak, a szorgalmasok gazdagságra jutnak. Péld 12 Aki szívesen veszi az intelmet, az szeret tanulni; aki haragszik, hogyha dorgálják, az ember megvetése buta.

Péld 13 A bölcs fiú örül, ha megintik, az elbizakodott meg sem hallgatja a feddést.

Tartalomjegyzék

Péld 14 A bölcsesség fölépíti magának a házát, a balgaság meg lerontja a saját kezével. A szeretet és a hűség a jóra törekvőké! Péld 15 A szelíd felelet csillapítja a haragot, a sértő szó felkorbácsolja az indulatot.

 • Megváltás | Hitlexikon
 • Z Megváltás A megváltás Isten ingyen ajándéka, amely Isten végtelen szeretetét és irgalmát fejezi ki.
 • Boksz az orvostudomány szempontjából
 • Miért ül a látás egy szemben
 • Példabeszédek könyve
 • Elutasított minden földi hatalmat és dicsőséget.

Péld 16 A szívben meghányni-vetni - ez az emberek dolga, de a felelet az Úrtól jön a nyelvre. Péld 17 Többet ér egy száraz falat békességben, mint egy hússal telt ház, ahol perpatvar dúl. Bölcsességet vesz tán?

az ember megvetése

Hisz nincs esze hozzá! Péld 18 Vágya után fut a különcködő, rohan minden után, ami sikert ígér. Péld 19 Jobb a szegénynek, ha tisztességben él, mint a hamisnak, mert hiszen az bolond.

zonataxi.hu tutorial for beginners #04 Component Part 1 (2020)

A szavakat kergeti, de még ezt is hiába. De csak az maradandó, amit az Úr határoz.

Az ember ég és föld között

Péld 20 A bor gúnyolódik, ami részegít, az lármáz, senki nem lesz bölcs, aki tántorog tőle. Milyen rossz!

az ember megvetése

Másért kezeskedett, idegenért - végy tőle zálogot! Péld 21 A király szíve vízfolyás az Úr kezében, ahová akarja, oda irányítja. Péld 22 A jó név többet ér a nagy gazdagságnál, aranynál, ezüstnél jobb a közszeretet. Péld 23 Amikor leülsz enni a parancsolóddal, arra legyen gondod, ami előtted az ember megvetése. Már el is tűnt előled! Mert olyan szárnyai vannak, mint a sasnak, és fölrepül a levegőégbe.

Az ember ég és föld között

Bár azt mondja: "Csak egyél és igyál", de azért a szíve nem érez együtt veled. Ok nélkül kinek van sebe, s kinek vörös a szeme?

Újra kérek belőle! Aki a lelked fölött őrködik, az tudja, és a tette szerint fizet az embernek. Ne vezess félre senkit az ajkaddal! Péld 25 Ezek is Salamon mondásai - Hiszkijának, Júda királyának emberei gyűjtötték össze őket: Péld Hogyha meg is látott valamit a szemed, Péld