Világ: Hont: Isten hozza, Elnök Úr! | zonataxi.hu

Elnöki ezred víziója

Az elnök állapota / Vihar egy Brandt-feljegyzés körül / Gyilkos-e Lee Clegg közlegény

Sokkal inkább a pénz számított: a választói rokonszenv ugyanúgy adásvétel tárgya volt, mint a választói névjegyzékek, amelyekre élelmes közvetítõknél licitálhattak a pártok. Mindamellett az elsõ hírek szerint a csalások és hamisítások nem voltak olyan mértékûek, hogy érdemben befolyásolhatták volna az eredményeket.

elnöki ezred víziója

Nigéria demokratizálódása Három hónap alatt négy választás - ez azért szép eredmény egy száztízmilliós, gazdagnak indult, késõbb azonban a korrupcióban, az állami pénzek kifosztásában, a katonai diktatúrákban teljesen lepusztult országtól, amely most megpróbál visszakapaszkodni a komolyan veendõ középhatalmak sorába. Halál és újjászületés Nigéria számára két ember halála hozta meg az új lehetõséget.

  • Mennyibe kerül a szemvizsgálat
  • Az elnök állapota / Vihar egy Brandt-feljegyzés körül / Gyilkos-e Lee Clegg közlegény | Beszélő
  • Világ: Hont: Isten hozza, Elnök Úr! | zonataxi.hu
  • Címke: kinevezés

Az egyik Sani Abacha volt, a diktátor, aki tavaly júniusban halt meg, öt évvel azután, hogy zavaros körülmények között gyõztesen került ki az elnökválasztást semmisnek nyilvánító tábornoki kar belsõ csatározásaiból egy polgárháborús helyzetben.

A másik a magát gyõztesnek tekintõ egykori ellenzéki elnökjelölt, egy kétes karriert befutott dúsgazdag üzletember, Moshood Abiola, akit néhány héttel késõbb, a halálbüntetés árnyékában, börtönben ért a halál. A diktátor halála után nehéz lett volna más legitim államfõt elképzelni, mint Abiolát, akirõl viszont a tábornoki kar hallani sem akart.

elnöki ezred víziója

Így viszont, hogy már õ sem élt, újra egy tábornok került az ország élére. Abdulsalam Abubakar viszont abban különbözik a legtöbb elõdjétõl Nigériát a függetlenné válása óta többnyire katonák irányítottákhogy a hetek, hónapok során bebizonyosodott: valóban normális, demokratikus, rendezett és áttekinthetõ pénzügyekkel rendelkezõ országot képzel el, és valóban át akarja adni a hatalmat egy polgári kormányzatnak.

Kiengedte a politikai foglyokat - köztük a két mostani elnökjelöltet - meghirdette az átalakulás ütemtervét, amelynek a végpontján május Erre a napra tervezi a hatalom átadását a kétkamarás parlamentnek és az államfõnek. A pontos hatalommegosztást meghatározó új alkotmányt mindenesetre még a tábornoki kar dolgozza ki.

Potomac hadsereg

Elõször - még decemberben - a helyhatósági választások zajlottak le, viszonylag nagy érdeklõdés és lelkesedés mellett. Január elején a 36 szövetségi állam szintjén tartottak választásokat, miközben kaotikus összevisszaságban alakultak és szûntek meg a pártok, születtek és futottak zátonyra a választási szövetségek.

A Potomac hadsereg harcai, parancsnoki viszonyai és a politikai kapcsolatai[ szerkesztés ] Létrehozása és történelmi kontextusa[ szerkesztés ] Irvin McDowell és George B. McClellan A Potomac hadsereg ben a későbbi uniós hadseregek erejéhez mérten mindössze egy hadtestnyi erővel született meg. Magját Irvin McDowell dandártábornok Északkelet-Virginiai hadsereg-nek nevezett ereje alkotta, mely az első Bull Run-i csatában harcolt. A csata elvesztéséért McDowellt okolták, s leváltották. Helyére, a Washington környéki uniós erők élére George B.

Ekkor már felismerhetõvé váltak az erõviszonyok, amelyek február közepén a szövetségi törvényhozási választások során a Demokratikus Néppárt abszolút többségét eredményezték. A szombati elnökválasztáson ennek a pártnak a vezetõje, Olusegun Obasanjo kapta a legtöbb szavazatot. Egy civil tábornok Régi motorosról mi a mínusz Zsirinovszkij látomásában szó, nem minden demokrata hírnév nélkül.

Obasanjo egyszer már volt tábornok-elnök Nigériában, és eddig az egyetlen, aki kivonult a politikai életbõl egy választott vezetõ javára. Éppen húsz éve ennek, és ha Abubakar most valóban követi a példáját, megmutathatja még egyszer, hogyan kell katonátlanítani az államot.

Nigéria demokratizálódása: Születési rendellenességek

A tábornoki kar nagyrésze a szigorú társadalmi hierarchiában élõ északi mohamedán haussza törzsekbõl került ki, Obasanjo viszont déli, mégpedig joruba. A jorubák kezében van a gazdasági élet privát szegmentuma, a média, õk adják az értelmiségi elitet. Eléggé elfogadott, a nigériaiak szinte a sors parancsának tekintik, hogy most végre a politikai hatalom is az õ kezükbe kerüljön, aztán majd kiderül, mit kezdenek vele.

Obama nem váltotta be a már-már messianisztikus várakozásokat.

Rosszabb ugyanis már nem nagyon lehet. Nigéria a Niger-delta hatalmas kõolajkészleteire alapozta a gazdaságát már a hatvanas évektõl kezdve. Ez azonban most már kevés, a kõolaj ára egyre csak süllyed, a bevételek egyre apadnak, az adósság jelenleg mintegy harmincmilliárd dollár növekszik, az infrastruktúra lepusztult, a közszolgáltatások alig mûködnek.

A mindenkori hatalom és szûk környezete él csak jól hosszú évek óta.

elnöki ezred víziója

Például azért, mert a közelmúltig a kivételezettek szûk körének jogában állt a piaci árfolyam negyedéért dollárt vásárolni, olyan bankhitelekbõl, amelyeket nemlétezõ importra, elnöki ezred víziója meg nem valósult beruházásokra vettek fel.

Ezek között az álberuházások között egész acélmûvek szerepeltek, amelyek költségkerete miniszterek és családtagjaik zsebében tûnt el az Abubakar-kormány vizsgálatai szerint. Így lett a nyugalmazott elnöki ezred víziója és tábornokok szûk köre az újgazdag elit.

  1. Mi a rövidlátás?
  2. Gyertya látás kezelése
  3. A látás gyorsan 25-re esik
  4. Látásedző tónus
  5. Potomac hadsereg – Wikipédia
  6. Helyreállítsa a látás asztigmatizmusát

És ez az elit finanszírozta most Obasanjo kampányát. Vannak olyan hírek, hogy a volt katona-elnök egész szövetségi államok szavazóit fizette le, fejenként látás 9 dioptria, a helyi viszonyokhoz képest elképesztõ összeggel. A változás ára A több ezer külföldi választási megfigyelõ megerõsítette, hogy voltak rendellenességek a szombati elnökválasztáson, de lapzártáig nem vonták kétségbe az eredmények érvényességét, azzal együtt sem, hogy a megfigyelhetõ módon igencsak mérsékelt érdeklõdésbõl becsült arányokhoz képest néhány millióval több szavazat került elõ az urnákból.

Hont: Isten hozza, Elnök Úr!

A hamis szavazatok gyártásában azonban feltehetõen a másik jelölt, Olu Falae is részt vett. Õ korábban egyszer már pénzügyminiszter volt, és elnöki ezred víziója államkassza körüli manipulációk felszámolására tett egy addig és azóta is példa nélkül álló, ugyanakkor a hadsereg ellenérdekeltsége folytán kudarcba fulladt kísérletet.

Egy olyan pártszövetség támogatja, amely részben hausszaellenes jorubák etnikai nacionalizmusát képviseli, részben viszont Abacha diktátor egykori híveinek önátmentésére jött létre. Olu Falae szintén joruba, így õ a sûrûn lakott és viszonylag fejlett délnyugati országrészben volt sikeres, míg Obasanjo fõleg északon tarolt.

A számára kedvezõtlen eredmények láttán Olu Falae visszalépett, és bírósághoz fordul. Azt viszont senki sem akarja - talán el lehet hinni, hogy Abubakar sem - hogy érvénytelennek minõsüljön a választás.

Buzz Aldrin

Nigéria agóniája nem csak Afrika legnépesebb, kétszázötven különféle etnikumból álló országát tartja állandó robbanásveszélyben. Egész Nyugat-Afrika stabilitását befolyásolja, hogy a térség potenciális csendõre egy vegetáló, ingatag léptû koldus. És a szélesebb külvilág is - a hitelezõktõl a potenciális beruházókig - abban érdekelt, hogy bármennyire nyugtalanító körülmények között is, de megvalósuljon végre Nigériában az átlátható, a hatalom önérdekeinél messzebbre látó civil kormányzás, jótékonyan befolyásolva a térség jövõjét.

Az elnök állapota Az amerikai elnököt az alkotmány kötelezi, hogy évente egyszer beszámoljon a kongresszusnak az Egyesült Államok helyzetéről. Mára az alkotmányos valóság megváltozott. Ez a legalább évente ismétlődő rituálé mindenképpen eseménynek számít Amerikában, de olyan felfokozott várakozás nem szokta megelőzni, mint Clinton elnök múlt keddi fellépését a kongresszusban.

Khwowa Csithiboo.