Joseph Smith életéből

Minden nap a látomásom

Tartalom

  Bőségesen osztotta az alamizsnát a népnek, és állandóan imádkozott az Istenhez.

  Kötelességemnek tartom, hogy veletek mindazt közöljem, amit Isten nekem kinyilatkoztatott. Isten szentjeinek sok akadállyal kell megküzdeni.

  Péter látomása. Míg az ételt készítették neki, elragadtatásba esett. Kornéliusz emberei Péternél.

  egyedi jövőkép kialakítása

  Mi járatban vagytok? Péter Kornéliusznál. Néhány joppei testvér is vele tartott.

  • Keresd hát naponta Isten közelségét.
  • Egyikőjük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta a másikra mutatva: Ez az én Szeretett Fiam.

  Kornéliusz már várta őket, összehívta a rokonságát és benső barátait. De nekem az Isten megmutatta, hogy egy embert sem szabad közönségesnek vagy tisztátalannak tartani.

  hogyan számítják ki a látást

  De szeretném tudni: Miért küldtetek értem? A tímár Simon házában szállt meg, a tenger partján.

  vasculitis és látás

  Most tehát mindnyájan itt állunk az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk, amire neked az Isten megbízást adott. Ő mindenki Ura.

  látás mínusz 5 75

  S ő ahol csak járt, jót tett, meggyógyította az összes ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Aztán megölték, keresztre feszítették, 40de harmadnap feltámasztotta az Isten, és látható alakban megmutatta, 41igaz, nem az egész népnek, hanem csak az Istentől előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk, akik ettünk és ittunk vele halálából való feltámadása után. Őt viszont arra kérték, hogy maradjon még náluk néhány napig.