Jelenlegi hely

Ima a jó látásért, Legfrissebb szám

Én Istenem, bocsáss meg nekem és minden egyes ősömnek, mindazoknak, akik most élnek, vagy korábban éltek, minden egyes közeli és távoli rokonomnak, az összes genetikai vonalon lévő rokonomnak a hetedik generációig, mind a múltban, mind a jövőben.

ima a jó látásért miből áll a látás

Bocsáss meg nekik, Istenem, és egész vérvonalamon töltsd meg a lelkeket örök szeretettel és megbocsájtással. Bocsásd meg, kérlek, nekem is, hogy én saját döntésem szerint születtem ide, ebbe a családba és rokonságba ebben az időben, és saját kívánságomra hordozom a keresztet, amit ebben a családban hordoznak, és szabad akaratommal én választottam azt ki.

Ötödik láng: ÁLLANDÓ IMA

Adj nekem, Istenem, erőt, türelmet, szeretetet és méltóságot a Te vezetésed alatt megtölteni a családfánkat szeretet-áramlással. Megbocsájtok az összes ősömnek és rokonomnak, és kérem segítségüket, hogy támogassanak ebben a jó kezdeményezésemben.

ima a jó látásért állítsa helyre a látást akupresszúrával

Küldöm a szeretetet és az erőt az összes ágon keresztül a családfánknak minden időre, amióta és ameddíg csak ez a fa létezett és létezik. Kérem Tőled, Istenem, hogy segíts engem!

Vedd le, kérlek, Istenem az összes átkot és az összes tiltást rólam és rokonaimról, minden családtagomról itt és most, egyszer és mindörökre!

ima a jó látásért a látáshoz a bates módszer

Áldj meg minket, és mi hírdetjük a Te dícsőségedet az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, most és mindörökké. Négy arkangyal erejét megidéző ima Szeretett MICHAEL arkangyal, helytartója a tűz elemnek, tűz erejével segítségül hívlak ebben a szent pillanatban, hogy hatalmas energiáid által védelemre, oltalomra és isteni vezettetésre találjak.

Teréz anya 8 parancsolata

Segíts, hogy betölthessem a neked rendelt feladatot ezen a Földön. Kérlek, tölts el Isten erejével, hogy véghez vihessem. Szeretetben és békében kérem ezt, a világegyetem teremtője nevében, az vagyok, aki vagyok nevében, Istentől rám ruházott hatalmamnál fogva. Azt akarom, hogy így legyen.

ima a jó látásért a látás lehetővé teszi az ember számára

Minden teremtmény a tengertől származik, a víz minden élet anyja. A világegyetem teremtője nevében hívlak segítségül, hogy arra kérjelek, adj nekem égi erődből, hogy életem szeretetben és derűs békében teljen, mint a nyugodt tenger.

ima a jó látásért jövőkép a folytatásra

Ezt kérem tőled a vagyok, aki vagyok nevében, Istentől rám ruházott hatalmamnál fogva. A világegyetem teremtője nevében hívlak segítségül, hogy arra kérjelek, adj nekem égi erődből, hogy isteni elemed, ima a jó látásért levegő táplálhassa, és új életre kelthesse testünket, elménket és szellemünket.

Ezt kérem tőled, a vagyok, aki vagyok nevében, Istentől rám ruházott hatalmamnál fogva.

ima a jó látásért mi a 200 százalékos látás

A világegyetem teremtője nevében hívlak segítségül, hogy az élet megpróbáltatásaitól megterhelt lelkemet hatalmas mennyei valódnak önthessem ki. Kérlek, adj nekem égi erődből.

Ahogy a fa magvából erős törzs nő, hogy hatalmas erdővé legyen, úgy szellemem is nyugalomban, békében, egészségben és jólétben szülessen újjá, a te angyali befolyásod által.