Tibeti gyermekfalu száműzetésben

Vízió tibeti nyelven, Jelenlegi hely

Jankovich Andrea-Jankovich Tibor Tibeti gyermekfalu száműzetésben Több mint kétezer, családot nélkülöző gyermek egy faluban, 50 gyermek egy házban egy nevelő szülőpárral, 24 gyermek egy szobában, két gyermek egy ágyban. A nehéz körülmények ellenére elgondolkodtatóak az eredményeik. Az indiai vizsgaszabályok szerint rendezett vizsgákon sokkal jobb eredményeket érnek el, mint az indiai iskolák tanulói. A tibeti gyermekek szinte mindegyike a 12 osztályos iskola után tovább tanul valamelyik felsőoktatási intézményben vagy szakképzési tanfolyamon.

Tenniakarásuk magas szintű, kedvességük és segítőkészségük lenyűgöző. A szerzők novemberétől kilenc hónapot töltöttek az Indiában található Dharamsalában, és azt vizsgálták, mi lehet ennek a "csodának" az oka. Tibet es kínai megszállását követően a dalai láma, Tibet vallási és politikai vezetője tíz éven keresztül próbált vízió tibeti nyelven találni a két ország békés egymás mellett élésére. Az év március én és azt követően a kínaiak több százezer embert mészároltak le, aminek következtében a dalai láma kénytelen volt Indiába menekülni, ahol azóta is száműzetésben él.

Tibeti nyelv

Az emigrációba több mint százezer ember követte. Mára a kínaiak már közel 1,3 millió tibeti haláláért felelősek, rengeteg árva vagy félárva gyermek él segítség nélkül. A száműzetés kezdetén hamar kiderült, hogy a legsürgetőbb feladat ezekről a gyermekekről gondoskodni. A dalai láma hamarosan vízió tibeti nyelven, hogy a vízió tibeti nyelven nemzet jövője a fiatal generációtól függ. Tekintettel erre és azokra a szörnyű körülményekre, amelyek között a gyermekek sokasága szenvedett, azt javasolta, hogy ezen árva gyermekek számára hozzanak létre egy központot Dharamsalában, ahová a száműzetésben élő tibeti kormány költözött.

Az alapításhoz saját vagyonából járult hozzá, majd később az indiai kormány is adott támogatást erre a célra. Akkor Tsering Dölma ejtsd: Cering Dolmaa dalai láma idősebbik nővére vállalta el a gondozóközpont szervezését és vezetését. Ekkor a központ még csak óvodai ellátást biztosított. A gyermekek özönlöttek India és Nepál területéről. Körülményeik roppant szegényesek voltak, hiányt szenvedtek ételből, ruházatból, gyógyszerből, személyzetből.

Oh no, there's been an error

A nehéz körülmények ellenére a tibetiek nagy erőfeszítést tettek, hogy a gyermekek számára nyújtani tudják a kétségbeejtően hiányzó szeretetet és gondoskodást. Fokozatosan elterjedt az óvoda híre a nemzetközi segélyszervezetek között. Tsering Dölma hirtelen halála után őszentsége húga, Jetsun Pema ejtsd: Dzsecün Pema vállalta a nagy feladatot és azóta ő vezeti sikeresen az intézményhálózatot. Kezdetben az óvoda csak önmagában működött, amikor a gyermekek elérték a 8.

vízió tibeti nyelven

Ekkor az óvoda a gyermekeket továbbra is az intézményben tartva az oktatás lehetőségét is biztosította a számukra. Ennek a terjeszkedésnek a legitimizálására jött létre az első tibeti gyermekfalu. A dharamsalai tibeti gyermekfalu ma 25 hektáron a hegyekben helyezkedik el. Magában foglal 42 otthont, fiú- és leánykollégiumot, csecsemőotthont, a nemzetközileg elismert Montessori-óvodát, 12 évfolyamos iskolát, szakképzési központot, tanítóképzőt.

Rendelkezik buddhista templommal, a tanárok és nyugdíjas munkatársak lakásaival, konyhákkal és mosodahálózattal.

vízió tibeti nyelven

Mindezen építmények szétszórva a hegyoldalban, a fák közül bukkannak elő. A falu közepén fekvő sportpályáról pedig egy kis sétával a gyerekek által kedvelt tóhoz érhetünk el.

A gyerekek felvétele a faluba A tibeti gyermekfalu regisztrált nonprofit karitatív intézmény. Tagja az "S. Kinderdorf International, Vienna" hálózatnak.

vízió tibeti nyelven

Az intézmény egész évben vízió tibeti nyelven áll a gyermekek számára, tekintettel arra, hogy havonta vízió tibeti nyelven szökik át Tibetből Indiába megfelelő oktatás és ellátás reményében. Ennek oka, hogy az utóbbi 40 évben a tibeti oktatást a kínai hatóságok teljesen elsorvasztották. A Tibetben élő gyermekek csak kínai nyelven tanulhatnak az elemi iskolákban, továbbtanulásra viszont a nagy tandíj miatt gyakorlatilag nincs lehetőségük.

A tananyag nem tartalmaz semmit a tibeti kultúrából, történelemből és vallásból.

Helyette csak a kínai kommunista propagandát sulykolják, mely szerint például a "dalai láma a hazáját elhagyó áruló, szeparatista ellenség, a vallás pedig méreg". Ezért azok a felelősen gondolkodó tibeti szülők és fiatalok, akik nyelvi hagyományaikat és kultúrájukat fenn akarják tartani, gyermekeiket Indiába küldik tanulni.

Évente a lehetséges helyek 75 százalékát az árva, félárva és elhagyott gyermekek számára tartják fenn, illetve azon gyerekeknek, akik újonnan érkeznek Tibetből.

A helyek tíz százaléka a tibeti kormány alkalmazottainak gyermekei számára van fenntartva, akik alacsony fizetésük miatt csak csökkentett térítési díjat fizetnek. A fennmaradó 15 százaléknyi hely olyan, családdal rendelkező tibeti gyermekeké, akik képesek a teljes térítési díj kifizetésére. Ezek a gyermekek, akik biztonságos családi háttérrel rendelkeznek, fontos szerepet töltenek be vízió tibeti nyelven kevésbé szerencsés gyermekekkel való kapcsolatteremtés terén.

Hatéves kor alatt azokat a gyermekeket általában nem veszik fel, akiknek mindkét szülőjük él vagy az anya bár egyedül van, képes a kicsi ellátására. Ezeknek a szülőknek inkább anyagi támogatást adnak, mint hogy ilyen kis korban elválasszák a gyermeket vízió tibeti nyelven szülőktől.

Hamvas Béla: Tibeti misztériumok részlet A tibeti misztériumok légköre az európai embernek idegenszerű és sok tekintetben érthetetlen.

Ezen az egy feltételen kívül nincs életkori határa a felvételnek, még néhány napos csecsemőt is felvesznek a faluba. Erre azért kényszerülnek, mert a kínai születésszabályozási politika miatt szinte minden tibeti nőt sterilizálnak vagy kényszerabortusznak vetnek alá, akinek már egy gyermeke született.

Ezért előfordul, hogy tibeti nők, akik már korábban szültek egy gyermeket, és újra teherbe esnek, a kényszerabortusz elől Indiába menekülnek, hogy ott szabadon megszülhessék milyen vitaminokat kell bevenni a rövidlátással. Ezután, hogy az otthon maradt családot ne érje bántódás, a gyermek a tibeti gyermekfaluban marad, az anya visszaszökik Tibetbe.

Élet a gyermekfaluban A dharamsalai központi gyermekfaluban gyermek mellett fős személyzet végzi munkáját. A házak tibeti stílusban épültek, mindegyikhez kertrész, háziállatok tartoznak. Berendezésük szerény, a nappali mellett egy hálószoba jut a leányoknak és egy a fiúknak. Egy mértékegysége látás körülbelül 24, különböző életkorú gyermek alszik együtt.

A zsúfoltság miatt ketten osztoznak egy ágyon. A házakhoz még különálló fürdőszoba, konyha és a szülőpár számára berendezett szoba tartozik. A szülőpár férfi vízió tibeti nyelven általában kijár a faluból dolgozni, ezzel hagyományos férfi szerepet valósít meg.

búcsúbeszéd

A nevelőanya hivatásos szülővé válását féléves képzés előzi meg. A szülőjelöltek a hat hónap alatt végigjárják a falu házait, tapasztalatokat szereznek a munka jellegéről, sőt segédanyaként be is kapcsolódnak a családok életébe.

Elméleti oktatásban nem részesülnek. Felvételük feltétele még, hogy tudjanak tibetiül írni-olvasni, mivel a gyermekek tanulmányait is segíteniük kell.

A képzésükért és folyamatos ellenőrzésükért felelős csoport vezetője elmondta, hogy kiválasztásuk fontos szempontja a teherbírásuk, mivel a sok gyermek mellett megterhelő munka vár rájuk. A hat hónapos gyakorlat után a kiválasztást végző csoport eldönti, hogy a jelentkező anya alkalmas-e egy ház ellátására.

Érthetően a faluban felnőtt fiatal nők előnyt élveznek a választásnál, mivel ők sokoldalú tapasztalatokkal rendelkeznek, a falu működését, szabályait, szükségleteit illetően, saját bőrükön megtapasztalták, hogy egy gyermeknek mire van szüksége.

Ha az anya belefárad vagy megunja ezt a munkát, akkor kérheti áthelyezését más munkaterületre.

Tibeti nyelvek

A nyugdíjazott munkatársakat a falu területén épített lakásokban helyezik el, ahol továbbra is élvezhetik "gyermekeik" szeretetét, gondoskodását és így társas kapcsolataik nem szűnnek meg.

A gyermekek és szülők közösen végzik a napi takarítást és egyéb ház körüli teendőket. A gyermekek egyforma ruhában járnak, amelyet a falu területén lévő szakképzési intézet tanulói varrnak.

A falu ezzel azt kívánja jelezni, hogy minden gyermek egyenlő a faluba érkezés pillanatától. A múltjuk és anyagi helyzetük itt nem számít. A fő étkezésekhez az ételt a központi konyháról kapják a családok, de a házakban a gyerekek közösen ebédelnek, vacsoráznak Az órák közötti nagyobb szünetekben is hazamennek teázni, gyümölcsöt enni. A szabályok mindenkire egyaránt érvényesek.

Tibeti gyermekfalu száműzetésben

A gyermekek egymást is nevelik, s a tapasztalatok szerint egymásra nagyobb hatást gyakorolnak. A nevelőszülők havonta egyszer csoportos megbeszélést tartanak, amelyet a faluközpont munkatársai vezetnek.

A találkozások célja a felmerülő egyedi vagy a falu összes házát érintő nehézségek megoldása, a szakmai munka szupervíziója. A gyerekek "életútja" a faluban "Semmi sem állandó, kivéve a változást" 2 A Tibetből elmenekülő gyermekek Dharamsalába érkezésük után sokoldalú segítséget élvezhetnek. A gyermekek zöme a hosszú és minden erőt próbára tevő napos gyalogút után, amit a Himalája havas hegyei között iszonyú hidegben és gyakran éhezve tesz meg, rossz egészségi állapotban, legyengülve, betegségektől szenvedve érkezik meg.

Ezért a legfontosabb szükségletük a megfelelő táplálkozás és az egészségügyi ellátás.

Tibeti buddhizmus A Dalai Láma – Vallás Dokumentumfilm magyarul Alienn tv

A gyermekfaluban kórház és külön rendelőintézet, valamint fogorvosi ellátás áll rendelkezésre. Az orvosi vizsgálatok mellett speciális tanárt is kapnak, aki kezdetben egyénileg foglalkozik a gyermekekkel, felméri tudásszintjüket, egyéni szükségleteiket.

A családnál való elhelyezés egyetlen szempontja, hogy melyik házban van még hely.

A tibeti nyelv genetikai kapcsolatai A tibeti nyelv fő jellemzője, az egyszótagúság alapján a burmai, illetve a kínai nyelvvel hozható rokonságba, bár e három nyelv egy nyelvcsaládba tartozása még nem tisztázódott egyértelműen. Az óvatos osztályozás csak a tibeti-burmai vagy a kínai-tibeti nyelvcsalád létét ismeri el, a kutatók másik része a közös kínai-tibeti-burmai nyelvcsalád ősi együvé tartozását feltételezi. A nyelvrokonság kutatói e feltételezések során inkább csak hangtörténeti és szókészleti szempontokat vettek figyelembe. A tibeti nyelv azonban olyan tipológiai sajátosságokkal is rendelkezik, melyek mind a burmai, mind pedig a kínai nyelvből hiányoznak.

A gyermekek először családot "kapnak", utána kezdenek csak iskolába járni. Minden gyermek abba az iskolai osztályba kerül, amelyik értelmi szintjének, előzetes tanulmányainak megfelel, ebben a döntésben az életkor harmadlagos szempont. A gyermekek a tibeti gyermekfaluban eltöltött éveik alatt többször költözködnek. A csecsemőknek külön házban adnak otthont hároméves korukig.