Vízkereszt napja van a Julianus-naptár szerint

Vízkereszt dubnától keletre. Fő navigáció

A Hajdúdorogi Főegyházmegye hírül adtahogy Kocsis Fülöp görög katolikus metropolita ünnepélyes szertartás keretében megszentelte ma a Tiszát Szolnoknál, holnap pedig, Vízkereszt ünnepén a Duna vizét szenteli meg a Batthyány tér melletti rakparton.

A vízszentelés a hazai keresztény szokások között az egyik legcsodálatosabb! Oftan katachrom a látás javulása Magyar néprajz ezt írja a görög katolikus vízszentelési szokásokról: A vízkereszt népi liturgiájának középpontjában a vízszentelés és a szenteltvíz áll.

Mivel a görög vízszentelési szertartás jóval ünnepélyesebb a latinnál, az ilyenek iránt mindig fogékony népi képzelet nagyobb erőt is tulajdonít a görög katolikusok szenteltvizének. Vegyes vallású falvainkban él ez a hit, s a görög katolikusokkal együtt élő protestánsok körében is megtalálható.

Vízkereszt Sydney-ben

A római katolikusoknak ma már jórészt a templomban végzett vízszentelésével szemben a keleti vízkereszt dubnától keletre egyházközségekben korábban általános szokás volt, de máig is erős a törekvés, hogy a vízszentelés lehetőleg természetes állapotú vízen történjék. Ahol patak vagy folyó van a közelben, helyenként ma is körmenettel vonulnak a partra a templomból Bartha E.

Az ünnepi liturgiában használatos elnevezése a görög Epiphania Domini, azaz Urunk megjelenése. AZ elnevezés abból származik, hogy ezen a napon jelent meg a csillag a napkeleti bölcseknek és Jézushoz vezette őket. Az ünnep vízkereszt neve a keleti Egyházból származik. A görög Egyház ezen a napon Jézus megkeresztelését ünnepelte és ilyenkor vizet szentelt.

Itt a jégen kereszt alakban vágott lékbe a pap beleoltja az égő hármas gyertyát, s a hívek innen merítik az otthonra szánt szenteltvizet.

Máriapócson a patak jegébe vágott lékbe állították a szertartáshoz használt asztalt.

vízkereszt dubnától keletre milyen távolságból ellenőrizze a látást

A vízkereszt dubnától keletre az égő gyertyát a vízbe mártotta, majd a keresztet is háromszor megmerítette. Más adatok szerint Budán a görög katolikusok a Duna mellett tartották a vízszentelést.

A pap itt is a folyóba dobta a keresztet, amit azután kihoztak a vízből.

vízkereszt dubnától keletre szemlátás gyakorlatok

A múlt század végén és századunk első éveiben Ungváron az Ung folyó jegébe vágott léknél szentelték a vizet Vízkereszt A Bodrog-parti görög katolikus parókiákban a vizet századunk első felében a Bodrog jegén szentelték. A jégből kivágott keresztet a hívek virágkoszorúval ékesítették fel.

Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita k õsi keresztény szokás szerint megszenteli a Duna vizét vízkereszt ünnepén a Batthyány téri Duna-parton MTI Fotó: Kallos Bea Vízkereszt, epifánia Epiphania Domini, azaz az Úr megjelenése vagy Urunk megjelenése vagy háromkirályok az egyik legősibb keresztény ünnep, amely Jézus Krisztus megjelenésének, kinyilvánulásának momentumait kapcsolja egybe: a napkeleti bölcsek imádása és korábban, a karácsony ünnepének kialakulása előtt Jézus születése ; Jézus megkeresztelkedése a Jordánban; Jézus első csodája a víz borrá változtatása a Kánai menyegzőn. Ezek közül később keleten Jézus keresztsége lett hangsúlyos erre emlékeztet a vízszentelésnyugaton pedig a napkeleti bölcsek látogatása került előtérbe — olyannyira, hogy a római katolikus egyház a második vatikáni zsinat óta csak ezt ünnepli vízkeresztkor, a többit más napokra helyezték át. A római katolikus egyházban főszabályként január 6-án ünneplik.

A kereszt egészen a tavaszi olvadásig a szentelés helyén maradt a jégen, amikor azután maga is megindult lefelé az árral. Az adatok szerint a folyó szennyezettsége, és hogy emiatt csak ritkán fagy be, szerepet játszott a szokás megszűnésében Bartha E. A metropolita beleoltja az égő hármas gyertyát a Tisza vízébe Ahol tiszta vizű patak vagy folyó nincs, kútnál végezték a szentelést.

Több nyírségi templom kertjében külön a vízszentelés céljára ásott kút található, de megfelel a vízszentelésre a pap vagy valamelyik közeli gazda kútja is. A kút melletti szertartás során többnyire a dézsában megszentelt vízből öntenek a kútba.

Hajdúdorogon századunk elején a falu legnagyobb kútjánál szentelték a vizet, ahová a hívek a pap vezetésével, templomi zászlókkal, körmenettel vonultak. Buj községben a pap a kút vizébe dobta kézikeresztjét, amit a szertartás végén egy híve hozott fel onnan Bálint S.

A víz megszentelését a A víz vétele csak részben történik a szentelés helyszínén a patakból, kútból, dézsából. Sokan otthonról viszik a vizet a szertartásra, vagy másutt merítik meg üvegjeiket. A szenteltvizet azután a hétköznapi élet során az általánosan ismert gyakorlat szerint alkalmazzák.

Tokaj-Hegyalja több görög katolikus szőlőtermelő közösségében szórványosan előforduló szokás, hogy a gazda vízkereszt napján szőlőjébe megy, s a jó termés érdekében meghinti a tőkéket szenteltvízzel.

Abodon a jószágot annál a kútnál itatták meg, ahol a szentelés történt. A Nyírségben többfelé szokás a vízkereszti szenteltvízben való babfőzés, amely kapcsolatban állhat a keleti egyházban korábban halotti eledelnek számító bab fogyasztásának a karácsony és vízkereszt közötti időszakra vonatkozó tilalmával, illetve annak feloldásával is.

vízkereszt dubnától keletre cink készítmények a látáshoz

Zempléni görög katolikusaink úgy tartják, hogy a vízszentelést követő héten nem szabad mosni, a néphit szerint ugyanis ilyenkor minden víz szentelt. Forrás Kapcsolódó cikkünk:.