Zakariás könyve - 3. Látomás szarvakról, kovácsokról, mérőzsinórról

Látomás 3 5 mit jelent. 2. Isten fiai és leányai vagyunk

Erősítsd meg a hitedet az első látomás által Írta: Neil L. Andersen elder a Tizenkét Apostol Kvórumából Azért imádkozom, hogy kövesd a Joseph által lefektetett mintát az imádkozásban, ismerd meg az általa megismert igazságokat, és erősítsd meg a hitedet a Mennyei Atyádban és a Fiában, Jézus Krisztusban. Azelőtt csak ritkán kerültem olyan helyzetbe, hogy a hitem és a meggyőződésem miatt kilógtam volna a sorból.

Zakariás könyve - 3. Látomás szarvakról, kovácsokról, mérőzsinórról 0 hozzászólás Miért vagyunk bajban, miért tartunk ott, ahol?

Jelenések Könyve kommentár

Miértekről és oktalanságról volt szó az elmúlt héten. Miért veszítünk, miért vagyunk képtelenek szabadulni, miért marad bennünk a rossz gyökere, miért növekedik, erősödik s terem körülöttünk? Hogyan találunk látomás 3 5 mit jelent a rejtett okokra?

  1. Látás, látomás | Keresztyén bibliai lexikon | Kézikönyvtár
  2. Gyakorolja a szem rövidlátását
  3. Megtudjuk belőle, mit kell tennünk azért, hogy újra Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus jelenlétében élhessünk.
  4. ZAKARIÁS KÖNYVE | 4. fejezet - Látomás a lámpatartóról és a két olajfáról

Mi történt pár napja? Valamire fény derült.

Fiacskáim itt az utolsó óra

Hogyan, milyen áron nyerték el az irányító szerepet, akik áprilisban országunk élére kerültek. Sokan nem értettük akkor, miért nyerhettek?

látomás 3 5 mit jelent

Valaki, aki nálunk többet tudott ennek okáról, ki tudja miért, engedte most kiderülni, nyílvánosságra hozta a mosdatlan szájú vezető tudatos félrevezetésének, gátlástalanságának bizonyítékát. Azt, amit mi csak éreztünk, sejtettünk És ő, hogyan vallott színt? Ó, igen, végre valaki kimondani meri a valót!

Miféle vállalás? Lehet a hazugság, csalás elvállalása más, mint bűnbánat? Miért lehet? Mert ki tudja mióta lehet büntetlenül, következmény nélkül, nem igazat mondani. Vagy mégsem?

látomás 3 5 mit jelent

Egy hozzám hasonló korú férfi így mondta: születésem óta mindig csak hazudtak körülöttem, előbb a papok, aztán a kommunisták, később a jobb rendszert ígérők, most meg Fásult és közömbös szavaiból azt éreztem, nem vár semmit, sem ettől, sem attól, senkitől, már azt hiszi, elhitették vele, hogy nem is lehet másképpen Vajon igaza van? Miféle meggyőződés ez a semlegesség, mi kikapcsolja a felelősséget, és sem ezért, sem azért nem mozdít?

Víz | Keresztyén bibliai lexikon | Reference Library

A mammonnak, a véres-dilettáns ceasarnak és írástudó lakájainak közös magatartása, hogy a megkötözött igazságnak teszik fel a kérdést: Mi az igazság? Mi a mammon uralkodó tanítása? A semlegesség.

Mi van minden semlegesség mögött? A hazugság, a kizsákmányolás és erőszak hármas szövetsége. Futás Isten elől: a semmiből a semmin keresztül a semmibe S aki behódol, lépését önmagának és másoknak azzal igazolja, hogy mindenki így csinálja, nincs min háborogni, és nincs min fennakadni, hisz nem lehet a mai világban másképpen megmaradni, egyről kettőre jutni Jobb csendben maradni, hasznosabb véleményt nem nyilvánítani, nem érdemes kiállni, minek ellenkezni a valakikkel, az épp hatalommal bírókkal Csakhogy az erőszak éppúgy beszennyezi az áldozatokat, mint a hóhérokat.

Az a rossz, ami a kard markolatánál jelenik meg, átkerül a kard hegyére is Az emberiség minden ingalengésében alacsonyabb értékű lesz.

Új fordítású revideált Biblia

Meddig megy ez így? Hogyan lehet és kell tiltakozni a bűn, a hamisság ellen? Vannak, akik pár nap óta éjjel és nappal kint vannak a parlament előtti téren. Ők hiszik, hogy másképp kell és lehet másképp.

látomás 3 5 mit jelent

Tiltakoznak a hazugság, és annak arcátlan igazolása ellen. Nem fogadják el az önigazoló erőszak képviselőjének mentségeit, sem annak vétkét erénnyé kovácsoló igyekezetét, de nem mozdulnak együtt a törni-zúzni kész, erőszakkal felelőkkel.

Erősítsd meg a hitedet az első látomás által

Mi miért történik? Hogy jutottunk ide? Mi lesz ebből? Hogyan tovább? Ki meri érteni, látni? Mi a dolgunk? Mit tehetünk?

Hungarian Bible: Easy-to-Read Version Látomás az arany mécstartóról 4 Az angyal, aki beszélt velem, visszatért hozzám és felébresztett, mint mikor valakit az álmából ébresztenek föl.

Jézus Krisztus leinti karddal hadakozó tanítványait. Másra kapta isteni erejét. Zakariás próféta sem az idegen elnyomók elleni fegyverkezésre szólít.

Látás, látomás

Nem azt bízták rá, más a küldetése. A választott népnek önmaga szívét kéne legyőzni, azt az önféltő tiltakozást, az igazi szembesülés, a valódi beismerés, a mindent megmérgező, összetartozás elleni bűn nevén nevezése ellenében. Mert emiatt lettek erőtlenek, támadhatók, szétszórhatók. Kiszolgáltatottak az ellenségnek, mert a rossz lépéseket igazolni kész önféltésük győz.

Így őrzik mondásaink: valakinek fölemelkedik a szarva A világ négy minden tája felől induló szarvak, az erőt jelképezik, a hatalomra törők vágyát, a győzni akarás vágyát, a birtoklás vágyát, az irányító szerep vágyát, a mindenáron való, vak akarást Ez szórta szét, s ma is ez szórja szét Isten választottjait Ugye tudjuk?

látomás 3 5 mit jelent

Mert minden rossznak gyökere, a pénz szerelme, mely után sóvárogva egyesek eltévelyedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak Izrael népének bűne is ez. Hogy választottságról beszél, de mást választva elvárja az áldást, lépi a földi boldogulást.

látomás 3 5 mit jelent

Nem veszik észre, mikor lesz ez a valamire törekedésük bálvánnyá. Zakariás látja azt, ami körülötte van. A tanulók a rossz látás miatt kitágulhatnak is látja már, ami ezt okozta, és azt is, mi az oka annak, hogy nem történik meg, aminek történni kéne.

Tehetetlenségével szembesül, nem tudja mivel, hogyan mozdítsa meg azok szívét, kiknek szíve rest arra, amit látni, tenni, lépni kéne.

Zakariás könyve - 3. Látomás szarvakról, kovácsokról, mérőzsinórról

De már Isten által megszólított! És éppen ezért újra felfele néz, arra figyel, aki szólította. Hányszor és hányszor tévesztünk látomás 3 5 mit jelent Megszólítva, isteni ígéretért kapaszkodva, és mégis vágyainktól megvakulva arra meredünk, ami köröttünk van, ami nem enged mást remélni, mást hinni és lépni Dolgainkból kifelé, azok fölé tekintünk?

Mi szabja meg látásunkat, reményeinket, lépéseinket? De én megérteni akarlak Téged, Ismerni, ahogy többi teremtményed.