A rabbi tükre

Látástól elvakult

Szigethy Gábor előszava Lehet szavakból látástól elvakult építeni a romlás ellen?

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Szószéken a prédikátor, szava záporként hull a gyülekezetre, Erdély egére törött szivárványt fest: látja a jövőt. Már lángolnak a határok, füstöl az ég.

látás 0 75 milyen hátrány a betűtípus a legjobb a látáshoz

Medgyesi Pál tiszteletes úr Sárospatakon, János apostol hitébe kapaszkodik: Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek! De van-e még füle a hallásra, szeme a látásra a népnek: talmi gazdagság ragyogásában elvakult semmiéletűeknek, életüket céltalanul fecsérlőknek, hívságos örömökben életüket tékozlóknak, bujaságban, italban, tunya álmokban, zabálásban örömüket lelő hitehagyottaknak?

WikiSzótár.hu - Eljuttat a megértésig!

Van-e még füle a hallásra, szeme a látásra a hatalmukkal rosszul sáfárkodó magisztrátusoknak, haza helyett a maguk házát építő hivatalnokoknak, ország vagyonát elsinkófáló vámszedőknek, hatalmukhoz mindenáron ragaszkodó gazembereknek, akik Isten igéivel a szájukon, álnokul Isten rendjének hirdetik a maguk rendjét, s Isten rendelésének mondják az ország romlását, pusztulását, szemforgató ájtatossággal a maguk ártatlanságát bizonygatva?

Van-e még füle a hallásra, szeme a látásra az öntelt, magaimádó fejedelemnek, akit hiú hatalomvágy messzi országba ragadott hadai élén, s a tatárok földjén braslav új jövőkép veszni hagyta seregét, mások élete árán mentve a magáét?

visszanyerje a látást 4 milyen távolságban mérje a látást

Negyven éve a béke uralkodik Erdélyben. Van-e még füle a hallásra, szeme a látásra mindazoknak, akik meglett emberként ben Erdélyben boldogok? Akik e negyven esztendők alatt, megpihenvén a pogányi fegyvertől és rablástul mind ez ideig aranykorban pergették napjaik, s a fényesedő békeidők megvesztegető nyugalmában, az örömtől néma csend mámorában látástól elvakult, mert hinni akarták: örökké tart a béke, a gazdagság romolhatatlan, s büntetlenül lehet tékozolni hajdani hitet, megszerzett gazdagságot, mert amit Isten adott, Isten nem veszi el.

betegség szédülés homályos látás vitamin a látáshoz és a fogakhoz

Szószékén a prédikátor Erdély egére törött szivárványt fest: látja a jövőt. Nincs más fegyvere; mondja, kiáltja, prédikálja: emberek, vigyázzatok! Szava kard: villog!

8 dioptriás látás asztigmatizmus csontritkulás és látás

Szalárdi János, a bölcs kortárs kéziratos történetkönyvében feljegyezte: látástól elvakult Erdélyben ben történt eseményekből, a világ rosszra fordultából s az siralmas állapotokból akármely értelmesek is az országnak függőleg következő romlását ítélhetnék, amint azt Medgyesi Pál, Istennek nagylelkű buzgó szolgája… prédikálásiban derekasan is meg is prófétálta vala, mint, azon prédikációi szem eleiben ki lévén bocsáttatva, aki akarja, megláthatja.

Aki akarja! De ki akar, ki mer szembenézni a közelgő pusztulás rémképeivel?

A szerelem első látásra kémiája

Hátunk mögött a kurta aranykor gondtalan éveinek derű burkolta mindennapjaival, amikor, mint Salamon korának fénylő idejében, szőlőd és figefád alatt kedvedre nyugodtál nagy békességben és csendességben, ki gondol arra: jön, közeledik, elkerülhetetlenül ránk szakad az idő, amelyben Isten, a sors szőlőnket jégesővel pusztítja el, fügefáinkat felhőszakadással, s otthonunk pusztaság lesz, hazánk sivatag, életünk rom.

S jajonghatunk a kiégett templomfalak között. Erdély templomfalai még állnak, jó szagúak a reggelek, és mosoly koronázza az emberek arcát. De a határok lángolnak, füstöl az ég.

Main navigation

Aki akarja, látja. Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek.

És egyetlen életünk van. A sárospataki templom szószékén égő szemű, törődött ember áll, szavakból épít falat a romlás ellen. Nincs más fegyvere.