IDŐSKORI JÖVŐKÉP - kutatási összefoglaló | Mintaprogram a minőségi időskorért

Jövőkép összefoglaló. Kapcsolódó cikkek

Jelenlegi hely

Kik veszik őket körül? Mit értek el? Néhány perc után kérjük meg őket, hogy miután minden képet, színt, hangulatot, gondolatot rögzítettek, ami fontosnak tűnt, akkor lassan utazzanak vissza a jelenbe, a tanterembe. Nyissák ki a szemüket!

Jövőkép Program - Összefoglaló

Kezdődhet a rajzok jövőkép összefoglaló Rajz elkészítése A rajzoláshoz nyugodt körülmények szükségesek, hogy a tanulókat ne zökkentsék ki külső ingerek az elképzeléseik hatása alól. Éppen ezért nem célszerű időkorlátot szabni, mindenki dolgozhasson addig, amíg befejezettnek érzi alkotását.

jövőkép összefoglaló

A jövőkép rajz elemzése A jövőkép rajzok elemzésének célja, hogy meghatározzuk — kiolvassuk belőlük — a diák számára leginkább motiváló, vonzó célokat, melyeket hosszú távon szeretne elérni.

A rajzelemzés főbb szabályai: A jövőkép elemzése a rajzkészítő tanuló feladata, melyben a jó gyógyszer a látásra csak segítséget nyújt.

Egyre több az orvosfelmondás, külföldi csábítók is akadnak

A tanár az általa érzékelt elemekkel kapcsolatban kérdéseket tesz fel a diáknak, hogy ezzel az értelmezést elősegítse, de a tanár nem mondhatja meg, mi mit jelent a rajzon! Ügyelnünk kell pedagógusi kompetenciáink korlátaira, nem kell és nem is szabad pszichologizálni: a rajzokat, vagy egyes elemeit szakértő pszichológus nélkül ne ruházzuk fel jelentéssel!

Példa A tanuló jövőképe egy feketére satírozott lap. Ha a diákkal való beszélgetésből az derül ki, hogy komoly — esetleg pszichés — problémákkal küzd, akkor javasolhatjuk harmadik személy, pl. A tanár segítségnyújtása az elemzés során arra jövőkép összefoglaló, hogy a diák a lehető legrészletesebben értelmezze a rajzot, akár a maga számára is.

jövőkép összefoglaló

A rajzelemzés akkor zárható le, ha a diáknak sikerül néhány — legfeljebb három — jövőbeni célt körvonalaznia önmaga számára. Az videó bemutatja a tanár és a rajzot készítő diák beszélgetését, amíg néhány célt sikerül meghatározni.

jövőkép összefoglaló

Forrás: saját felvétel 3. Forrás: saját felvétel Azok a diákok, akik nem igénylik a tanári segítséget, azok önállóan is kiolvashatják a rajzukon megjelenő főbb hosszú távú célokat.

1.5.2.3. A változás jövőképének és stratégiájának kialakítása

A rajz elemzési eredményeinek hasznosítása A jövőképben megjelenő vágyak, elképzelések tehát hosszú távú célokként is értelmezhetőek, melyek alapján a diákkal együtt egyéni fejlesztési terv dolgozható ki. A fejlesztési terv lényege, hogy a hosszú távú célokat olyan konkrét középtávú célokra és kis lépésekre bontsuk le, jövőkép összefoglaló a diák a maga számára is követhető, érezhető módon jut közelebb céljaihoz.

jövőkép összefoglaló

A tanárnak igény szerint segítséget kell nyújtania abban, hogy a diákkal közösen a hosszú távú célokat lebontsák középtávú célokra és rövid távú feladatokra. Ehhez jelent keretet az alábbi táblázat.

Fűzi Beatrix A középtávú céloknak és a feladatoknak konkrétnak kell lenniük ahhoz, hogy később pontosan el tudja dönteni a tanuló, hogy elérte-e, megvalósította-e azokat.

Péter Hagyományos és modern jövőkép mint pedagógiai érték A felnövő nemzedékek jövőképe a pedagógiai antropológia fontos kérdése.

A tanár ismerve a tanulók céljait, beépíthet az óráiba ezekre való utalásokat, kapcsolódó feladatokat, melyekkel a tantárgy iránti érdeklődés fokozható. Az alábbi példák szemléltetik, hogy miként kapcsolhatóak be a tanulók céljai a szakközépiskolai tantermi munkába. Példa A tanuló jövőképén az szerepel, hogy szeretne vezetői, menedzseri szerepben dolgozni. Az osztály kaphat olyan csoportmunkát, melyben egy gyártási folyamatot kell megtervezni és megszervezni úgy, hogy a különböző részlegek — marketing, készletezés, értékesítés, design, raktározás, gyártás, termékbiztonság, stb.

Szerepjátékban eljátszhatják az elfogadható és nem elfogadható műhelyfőnök viselkedését.

HIRDETÉS Potápi Árpád egy későbbi rendezvényen részletesen kitért arra, hogy a külhoni magyar családok évében meghirdetett vállalkozásfejlesztési felhívásra pályázat érkezett Kárpát-medence szerte, amelyből kap átlagosan 4—5 millió forintos támogatást. Elmondta: az Emmivel közösen megvalósított idei tematikus év céljaira összesen egymilliárdos támogatást különítettek el, és millió forint áll rendelkezésre pályázatok kiírására. Felidézte, hogy ben kezdődtek a tematikus évek.

Lehetőséget teremthet arra, hogy egy csoportosan elvégzendő feladat megoldását egy diák szervezze, jövőkép összefoglaló. Majd az értékeléskor nem csak a tartalomra, hanem a vezetői viselkedésére vonatkozó visszajelzéseket is kap.

A változás jövőképének és stratégiájának kialakítása A változásokat sem tekintélyre alapozott, indoklás és jövőkép nélküli utasítással, sem apró részletekben elmerülő mikromenedzseléssel nem lehet megoldani. Autokratikus parancsokkal ritkán lehet magatartásbeli változást elérni. Ez vagy nyílt ellenállást vált ki, vagy a szervezet tagjai látszólag együttműködnek, valójában azonban elszabotálják a változást. Ezt a problémát sokszor mikromenedzseléssel próbálják meg orvosolni a vezetők: a dolgozóknak részletesen meghatározzák, mit kell csinálni, majd folyamatosan ellenőrzik őket.

A tanuló jövőképén az szerepel, hogy külföldön szeretne dolgozni. A szakkifejezéseket idegen nyelven is kiadja a tanár. Ha a dolgozatban a magyar kifejezések mellett ezeket is ismeri a tanuló, akkor plusz pontokat szerezhet.

Ki lehet térni a hazai és a külföldi szabványok közötti eltérésekre és hasonlóságokra.

jövőkép összefoglaló

Lehet foglalkozni a különböző országokban elvárt munkastílussal, munkakultúrával. Kaphatnak a tanulók választható fordítási feladatot. Felvehetik a kapcsolatot Interneten keresztül hasonló szakmát tanuló külföldi diákokkal. Összefoglaló A leckében a diákok mind teljesebb megismerése érdekében ismertettük a tanulók jövőképének, céljainak feltárását szolgáló jövőkép rajzolási és elemzési módszert.

A jövőkép rajzokból kiolvasható célok megalapozhatják a tanulók egyéni fejlesztési tervének kidolgozását és egyúttal ötletekkel szolgálnak a tanároknak tanulóik tanórai motiválásához is.