Népjóléti Minisztérium A FIZIOTERÁPIÁS ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

Fizikoterápiás gyakorlatok a látószervek betegségeihez, A SZERETT PULMÁCIÓ ELJÁRÁSAI A CAROTID ARTERIOK SZÁMÍTÁSÁTól

Önfejlesztés Defektológiai ágak. A defektológia tárgya, céljai, alapelvei és módszerei. Tárgy: a defektológia tárgya, feladatai, alapelvei és módszerei Mivel a rendellenes gyermekek nagyon hajlamosak a káros hatásokra és körülményekre fájdalmas folyamatok, mentális stressz és stressza kompenzációs mechanizmusok megsemmisülhetnek.

Ugyanakkor az üzemeltethetőség hirtelen csökken, és a fejlődés lelassul. Ezt a jelenséget dekompenzációnak nevezik. A funkcionális rendellenességek ilyen visszaesése instabilitáshoz és a mentális folyamatok gyengüléséhez vezet.

Ebben az állapotban a gyermeknek védőrendszert kell létrehoznia és korlátoznia kell a munkaterhelést.

Hogyan történik a kardiológiai vizsgálat?

A kompenzációs folyamatok rendellenes gyermekekben számos körülménytől függ. A kompenzáció, a korrekció és a funkció helyreállításának fontos feltétele a korrekciós és oktatási munka, amelyet úgy építenek, hogy figyelembe veszik a rendellenes gyermekek különféle csoportjainak fejlődési sajátosságait, valamint az egyes gyermekek egyedi tulajdonságainak ismeretén alapszik. Rehabilitas - a fitnesz, képesség helyreállítása orvosi és pedagógiai értelemben - egy rendellenes gyermek bevonása a társadalmi környezetbe, a társadalmi élet és a munka megismerése pszichofizikai képességeinek szintjén.

Ez a fő feladat a defektológia elméletében és gyakorlatában. A rehabilitációt orvosi eszközökkel végzik, amelyek célja a fejlődési rendellenességek kiküszöbölése vagy enyhítése, valamint a speciális oktatás, nevelés és szakképzés. A rehabilitáció folyamatában a betegség által zavart funkciók kompenzálódnak. A rehabilitációs feladatokat a rendellenes gyermekek különféle kategóriáira szolgáló speciális oktatási intézmények rendszerében oldják meg, ahol az oktatási folyamat szervezésének sajátosságait a gyermekek rendellenes fejlődésének jellemzői határozzák meg.

Társadalmi alkalmazkodás a Lat. Adapto-tól - adaptáció - a rendellenes gyermekek egyéni és csoportos viselkedése a társadalmi normák és értékek rendszeréhez igazítása. Rendellenes gyermekekben a fejlődési rendellenességek miatt nehéz a kölcsönhatás a szociális környezettel, csökkent a képesség a változásokra való megfelelő reagálásra és a bonyolultabb követelményekre.

Milyen gyakorlatok hasznosak intracranialis nyomáson?

Különleges nehézségeket tapasztalnak céljaik elérésében a meglévő normák keretein belül, ami nem megfelelő reakciót okozhat számukra, és eltérő viselkedéshez vezethet. A rendellenes gyermekek képzésének és nevelésének feladatai között szerepel a megfelelő kapcsolatok biztosítása a társadalommal, a kollektív csoporttal, valamint a társadalmi ideértve a jogi normákat és szabályokat is tudatos végrehajtása.

A társadalmi adaptáció lehetőséget ad a rendellenes gyermekek számára, hogy aktívan részt vegyenek a társadalmi szempontból hasznos életben. A speciális oktatási intézmények tapasztalata azt mutatja, hogy ezen iskolákban a hallgatók képesek megtanulni a társadalmunkban elfogadott viselkedési normákat.

A családi nevelés aktív tényező a rehabilitációban. A család és az iskola együttes erőfeszítései biztosítják a rendellenes gyermeket az aktív társadalmilag hasznos tevékenységekbe való bevonáshoz, munkalehetőségeinek azonosításához és az elérhető szakma kiválasztásához.

A rehabilitáció lehetőségei évről évre bővülnek.

A látáskárosodás típusai

A tudományos és műszaki fejlődés javítja a rehabilitációs módszereket és technikákat. A műszaki oktatási segédeszközök, a siket emberek számára az iskolákban használt legújabb eszközök például olyan eszközök, amelyek a beszéd hangot optikai jellé alakítják és a vakok számára javítják az oktatás hatékonyságát, és ellensúlyozzák a fejlődési hiányokat. A defektológia számos más kategóriával és fogalommal is működik, amelyeket a vonatkozó szakaszokban ismertetünk.

A defektológia fő céljai A különféle rendellenességekkel küzdő gyermekek fizikai és mentális fejlődésének objektív törvényeiről és tulajdonságairól szóló mély és változatos klinikai, élettani, pszichológiai és pedagógiai vizsgálat a defektológia egyik fő feladata.

Rendhagyó osztályfőnöki órát tartottak az autizmus világnapján Budapesten Rendhagyó osztályfőnöki órát tartottak az autizmus világnapja alkalmából kedden Budapesten, egy XVII. Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára az óra előtti sajtótájékoztatón kiemelte, fontos az "érzékenyítés" elkezdése már gyerekkorban, hogy felnőve az emberek elfogadják, természetesnek tekintsék az autizmust.

A defektológia, mint a tudás szerves ága, az egyes ágazatok fejlesztése és integrációja, a különféle kategóriákba tartozó rendellenes gyermekek általános fejlődési mintáinak kialakítása, képzése és oktatása eredményeként alakult ki. E minták azonosítása lehetséges a különféle szakemberek tanárok, defektológusok, orvosok, fiziológusok, pszichológusok stb.

javult a műtét látása ha rövidlátás van egy szemben

Abnormális gyermekeinek átfogó, sokrétű megközelítése mellett. A speciális pedagógia természettudományos alapja a rendellenes gyermekek sokoldalú klinikai, élettani, pszichológiai vizsgálata.

Népjóléti Minisztérium A FIZIOTERÁPIÁS ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

Ez magában foglalja: a különféle fejlődési fogyatékossággal élő gyermekek természetének, szerkezetének és korrekciós-kompenzációs képességeinek meghatározását; a rendellenes gyermekek pedagógiai osztályozásának problémájának megoldása a differenciált képzés és oktatás megszervezése érdekében; a rendellenes gyermekek azonosítása és nyilvántartása.

A tudományos fejlődés alapján ezeket a tevékenységeket korai életkorban és az ország minden régiójában el kell végezni. A kapott adatokat speciális gyermekintézmények tervezéséhez és megszervezéséhez használják annak érdekében, hogy a rendellenes oktatásban fizikoterápiás gyakorlatok a látószervek betegségeihez gyermekek a lehető legszélesebb körű információt kapjanak.

A fejlődési rendellenességek korai diagnosztizálására szolgáló módszerek tudományos fejlesztésének problémája közvetlenül összefügg az azonosítás és fizikoterápiás gyakorlatok a látószervek betegségeihez számvitel problémáival. A halláskárosodás észlelésére módszereket fejlesztettek ki már a gyermek életének első évében, amelyek lehetővé teszik, hogy időben megkezdhesse a hallás és a beszéd fejlesztését.

a bates látásának helyreállítása látási normák 7 évesen

A látássérülés és az izom-csontrendszer látás hasnyálmirigy-gyulladás korai szakaszában sikeresen diagnosztizálták.

A mentális fejlődési rendellenességek diagnosztizálását orvosi és pedagógiai bizottságok végzik. A defektológia elméleti kérdéseket, diagnosztikai eszközöket és hatékony módszereket dolgoz ki, amelyek megbízható eredményeket garantálnak a szellemi fogyatékos gyermekek kiválasztásában, akik az összes rendellenes gyermek túlnyomó többségét alkotják csökkent hallás- látás- és motoros szférában, mentális hiányosságokat is gyakran figyelnek meg.

A mentális fejlődési rendellenességek korai diagnosztizálása azonban jelenleg nem tökéletes, mély tudományos fejlesztést és új megközelítést igényel a speciális intézményekben gyermekek kiválasztására szolgáló bizottságok felépítésében és munkájában. A rendellenes gyermekek számára speciális intézmények hálózatának szervezésének és fejlesztésének elveinek indokolása és fejlesztése.

A rendellenes gyermekek oktatásának, nevelésének és fejlődésének története megmutatta annak előnyeit, hogy speciális oktatási intézményekben tartják őket.

Mi a használata a testmozgás?

Hazánkban a rendellenes gyermekek oktatási rendszerének megszervezése a nemzeti elvek alapján biztosítja oktatásuk kötelezőségét, folytonosságát és időtartamát. A defektológia tudományosan fejleszti ki és gyakorlatilag megoldja a rendellenes gyermekek korai iskola előtti oktatásának és képzésének a problémáját. A fejlődési rendellenességek kompenzációját és kijavítását sikeresen hajtják végre, ha egy rendellenes gyermek korai bevonása a speciális nevelés és nevelés folyamatába zajlik.

A rendkívüli gyermekek oktatásának és nevelésének egysége a speciális iskolák tevékenységének egyik alapelve.

Álláskeresőknek

Az egyik vezető elv, amely minden speciális oktatási intézmény számára kötelező, a rendellenes gyermekekkel szembeni humánus hozzáállás, az emberi méltóság tiszteletben tartása. A rendellenes gyermekek intézményeiben az oktatási folyamat céljainak, céljainak, tartalmának és módszereinek meghatározása. A defektológia alapvető kérdése az általános és a speciális oktatás kapcsolatának lényege, a fejlődési rendellenességek orvoslással és eszközökkel történő leküzdésének lehetősége, a pszichológiai és pedagógiai eszközök lehetősége a rendellenes gyermek fejlődésének korrekciójára.

A speciális didaktikai rendszerek az egyes iskolai típusok fizikoterápiás gyakorlatok a látószervek betegségeihez bizonyos oktatási elveket, az oktatási folyamat szervezeti formáit, a tipikus tanítási eszközöket és módszereket biztosítják.

Az iskolákban tanult tantárgyak speciális tankönyvek, módszerek, vizuális és műszaki tananyagoknak felelnek meg.

Melyek a leggyakoribb szembetegségek tünetei?

A pedagógiai eszközök játsszák a fő korrekciós szerepet a rendellenes gyermekek oktatásában, növelik kognitív képességeiket és serkentik a hibás analizátorok fennmaradó funkcióit. A gyógyszereknek kiegészítő esetekben kiegészítő szerepe van. Vygotsky, "de sokkal korábban legyőzi őket társadalmilag és pedagógiailag, mint orvosi és biológiai szempontból. Az általános oktatás elválaszthatatlanul kapcsolódik a munkaképzéshez és az oktatáshoz.

A testnevelés egyrészt a fizikai tulajdonságok erősítésének, a térbeli orientáció és a motoros készségek fejlesztésének a funkcióját látja el, másrészt a betegségek következményeinek kiegyenlítése és kiegyenlítése, vagyis korrekciós funkciója van. Megelőző intézkedések rendszerének kidolgozása a rendellenes gyermekkori események megelőzésére.

A megelőzést a lakosság egészséges munka- és életkörülményei, a minősített orvosi ellátás, a betegségmegelőzés, az anyaság és a gyermekkor védelme biztosítják. Az egészségnevelés és az nevelés, valamint a defektológiai ismeretek terjesztése a lakosság körében rendkívül fontosak a gyermekek rendellenességeinek megelőzése szempontjából.

Ökológus kézikönyv

A rendellenes egyének szocializációs folyamatának hatékonyságának javítása a fejlődés különböző szakaszaiban. A defektológia a felnőtt rendellenes személyek életében és munkájában a problémák széles skáláját, a társadalmi életbe való beilleszkedésüket, a munkacsoportokat és a munkájuk hatékonyságát vizsgálja. A szovjet defektológia elismeri egy társadalmilag aktív érett személyiség kialakulásának lehetőségét a rendellenes gyermek következetes és célzott képzése, oktatása és fejlődése eredményeként.

A defektológia alapelvei és módszerei A defektológia számos kapcsolódó tudományhoz kapcsolódik, pszichológiai, pedagógiai és orvosi tudományokhoz.

Fejlesztési funkciók

A defektológiának közös célja és alapelvei vannak az általános pedagógiával, bár fogalmi rendszerét a rendellenes gyermekek oktatásának, nevelésének és fejlesztésének speciális feladataira építve fejleszti ki. Különböző életkorú rendellenes gyermekek fizikoterápiás gyakorlatok a látószervek betegségeihez fejlődésének tanulmányozása közelebb hozza a defektológiát a pedagógiai és a gyermekpszichológiához, amelynek fő feladata a személyiség kialakulásának törvényeinek meghatározása a normál gyermek különböző fejlődési szakaszaiban.

A pedagógiai pszichológia, amely a tudás, készségek és személyiség kialakulásának pszichológiai törvényeit tanulmányozza a tömeges iskolában történő képzés és oktatás során, biztosítja a defektológiához szükséges anyagot, tanulmányozva a rendellenes fejlődés törvényeit. Az emberi psziché működését és mentális fejlődését szabályozó törvények ismerete nélkül normális tudományos rendszer kidolgozása a rendellenes gyermekek kiképzésére és oktatására.

Mivel a defektológia a testi és mentális fogyatékossággal élő gyermekek tanulmányozásával, kiképzésével, nevelésével és fejlesztésével foglalkozik, klinikai tanulmányukra van szükség adatokra, amelyeket be lehet szerezni a neuropatológiából az idegrendszer organikus és funkcionális betegségeinek tudományaa patológiás anatómiából a strukturális rendellenességeket tanulmányozó tudományból.

A signopedológia és a tylopedagógia szempontjából kiemelkedő jelentőségű az otolaringológia a fül, az orr, a torok betegségeinek tudománya és az oftalmológia a látási szervek betegségeinek tudománya adatai. A károsodás mentális funkcióinak helyreállítására szolgáló módszerek fejlesztését a hiba kompenzálására szolgáló módszerekkel segíti a pathopszichológia a pszichológia olyan ága, amely az agy kóros állapotában vizsgálja a mentális aktivitás változásait.

Arisztotelész nézete kettős látás olvasás közben

A rendellenes gyermekek fejlõdésének pszichofizikai tulajdonságainak, valamint az oktatás és képzés törvényeinek tanulmányozása érdekében a defektológia tudományos és pedagógiai kutatási módszerek rendszerét alkalmazza. Különösen fontosak azok a módszerek, amelyek célja a rendellenes gyermekek különféle kategóriáinak egyedi eltéréseinek és jellemzőinek tanulmányozása.

A rendellenes gyermekek jellemzőinek, egyes kategóriák fejlettségének tanulmányozása hozzájárul az oktatás szintjének növekedéséhez.

5 a látás hány százaléka javítsa a rövidlátást

Ha látás 0 8 a gyermek családjában, majd az iskolában az oktatás minden éve alatt, ezt követően pedig önálló életben hajtják végre. A tanulmány összetettsége, azaz a tanárok, oktatók, pszichológusok, orvosok által összegyűjtött adatok összehasonlítása előfeltétele a rendellenes gyermekek pszichológiai és pedagógiai vizsgálatának.

A defektológia tudományos kutatásának fő feladata a gyermekek fejlődési rendellenességeinek megelőzésére és leküzdésére szolgáló hatékony módszerek kifejlesztése. A tudományos és pedagógiai kutatások során a defektológia közismert pedagógiai és pszichológiai módszereket alkalmaz.

Ez a megfigyelés egy természetes pszichológiai és pedagógiai jelenség célzott tanulmányozását foglalja magában természetes körülmények között, vizsgálatot vagy beszélgetést egy előre meghatározott terv szerint, lehetővé téve a hallgatói személyiség kialakulásának sajátosságainak vagy a korrekciós oktatási folyamat hatékonyságának megismerését. Különböző típusú kísérleteket alkalmaznak széles körben - természetes meggyőző és edző és laboratóriumi, amelyet speciálisan létrehozott körülmények között hajtanak végre.

A kísérleti feladatok nemcsak a kialakult jellemzőket és különféle nehézségeket tárják fel, hanem a fejlesztési lehetőségeket is. Ez lehetővé teszi a gyermek sajátosságainak megfelelő megértését, hogy sikeresen megszervezze a munkáját vele a fejlődési hibák kiküszöbölése érdekében.

A rendellenes gyermekekkel kapcsolatos információk megszerzésének fontos forrása a tevékenységeik eredményeinek elemzése - írásbeli munkák, rajzok, különféle kézműves munkák, fizikoterápiás gyakorlatok a látószervek betegségeihez jellemzik a gyermekek mentális tulajdonságait, ötleteiket a körülöttük lévő életről.

Ez a módszer a hallgatók egyéniségét, hajlandóságát és képességeit tükrözi. A szociológiai és pszichológiai kutatási módszerek értékes eszközök a rendellenes gyermekek tanulmányozásához.

Közülük a kérdőív egy anyag tömeges gyűjtésének módszere, kérdőívek, önértékelés és egy személy állításának szintjének kutatási módszerei, szociometria - egy csoporton belüli interperszonális kapcsolatok kutatása, valamint olyan matematikai módszerek, amelyek a vizsgált tulajdonságok mennyiségi mutatóit mutatják be.

A defektológia javítja a meglévő kutatási módszereket, és újakat fejleszt ki. A pszichológiai és pedagógiai kutatások általában nem egy, hanem több egymást kiegészítő módszert használnak. A különféle módszerek ilyen integrált alkalmazása biztosítja az eredmények megbízhatóságát.

Ha a koponyaűri magas vérnyomás akut tünetei merülnek fel, és az okát azonosítják, a beteget kezelik, és megelőző intézkedéseket írnak elő az elengedés időtartamának növelésére.

Kérdések és feladatok 1. Mi a hely a defektológia között a pedagógiai tudományok között?

KÉZ-, CSUKLÓFÁJDALOM - Apró fogások, praktikák kéztornához

Mi a defektológia fő feladata? Milyen tudományok kapcsolódnak a defektológiához? Bontsa ki a fogalmak lényegét: "a rendellenes gyermekek társadalmi adaptációja és rehabilitációja", "a rendellenes fejlődés kompenzálása és korrekciója".

Mi a defektológia módszertani alapjainak lényege? Irodalom edzés nézet táblázat. Vygotsky L. Defektológiai szótár.

Nézze meg a témával kapcsolatos videókat.

Lubovsky V. Dyachkova A. A "rendellenes gyermek" fogalma és a rendellenes fejlődés jellemzői Rendellenesnek görögül: anomalos - rossz azok a gyermekek, akikben a fizikai vagy szellemi eltérések az általános fejlődés megsértéséhez vezetnek. Az egyik funkció hibája lat. Defektus - hiánya csak bizonyos körülmények között sérti a gyermek fejlődését.