Henrik Ibsen: A vadkacsa

A vadkacsák látása, A vadkacsa

Miskolci Nemzeti Színház

A vadkacsa annak az álomvilágszerű létnek a szimbóluma, amely a darab szereplőinek pontatlan világszemléletéből fakad. A norvég irodalomban nem ez az első megjelenése.

hunyorító rövidlátás alvás után romlik a látás

Johan WelhavenA tengeri madár című verse lényegében ugyanezt a szituációt emeli ki. A meglőtt madár inkább a tenger mélyére bukik le, semhogy a vadász kezébe jusson és életét rabságban kelljen folytatnia.

Tőkés réce

A vadkacsa a hangulati és érzelmi utalásokon túl szorosan összekapcsolódik a dráma c selekményével, és a szereplők jellemének érzékeltetésére is szolgál. Ibsen a vadkacsát az egész mű központi szimbólumává emelte. A szereplők minduntalan beszélnek róla; a meglőtt szárnyú madár lebukása a tó fenekére és kapaszkodása a hínárba Hjalmar magatartásának fő minősítése; feláldozásának gondolata pedig Hedvig halálát okozza.

Az öreg Ekdal számára a madár a régi boldog és tisztességes életjelképe, azért is tartják a padláson, hogy jelenléte reményt sugározzon a mindennapokban. Ugyanakkor a vadkacsa a nagy élethazugságokszimbóluma is.

vadkacsa család

A drámai cselekmény megértéséhez a lassan feltáruló előzmények ismeretére is szükség van. Mivel Ibsen darabja eltér az ókori szerzők mitikus tárgyú tehát mindenki által ismert alaptörténetétől, a cselekmény előadása megköveteli a tájékoztatást.

Igen, igen, Ekdalék. Hiszen Ekdal hadnagy neked valamikor közeli jó barátod volt! Meg is bűnhődtem érte.

Így derül fény a múltban történt dolgokra, és így tudja meg az igazságot Hjalmar és a hazatérő barát, Gregers is. A szereplők önámító szerepeket játszanak, amelyek lelepleződése törvényszerű, hiszen az igazság egyszer mindig a felszínre kerül, csupán az a kérdés, mekkora árat kell fizetni annak halogatásáért.

A dráma kezdete valójában már egy végállapot.

A vadkacsa

A két család sorsa a múltban gyökeredzik, ennek a múltnak a feltárulása a dráma lényege. Hedvig halálán kívül már minden fontos dolog megtörtént, a kapcsolatok bonyolult szövevénye és a rájuk települő hazug ábrándok leleplezésére fog sor kerülni. Az idősebb Werlének folyamatosan romlik a látása, vakság vár rá, mint ahogyan lánya, Hedvig sem kerülheti el a sorsát.

Werle pontosan látja a valóságot, épp ezért képes befolyásolni a többieket.

A vadkacsa című drámája mint analitikus dráma az irodalomkritikusok szerint a modern drámairodalomban új fordulatot jelentett. A műből a színpadi adaptációk mellett film is készült. A mű rövid tartalma: A mű a Az idős Werle hazahívja fiát, Gregers-t, mert szeretné, ha fia betársulna a cégébe, illetve idővel átvenné azt, mert az idős férfinek már nehezére esik a munka. Kiderül, apa és fia között komoly feszültség van az apa múltbeli viselkedése miatt.

Gyarló céljai érdekében megtéveszti környezetét. Ugyanakkor gyenge látásának köszönhetően nem találja el rendesen, csak megsebesíti a vadkacsát, így kerülhet az Észlelés fejlesztése látásromlással. Hedvig gyermeki értelmének köszönhetően a valóságot és az igazságot nem ismeri, nem is ismerheti, ezért döbbenti meg nevelőapjának Hjalmar viselkedése.

A vadkacsa, avagy a gyenge én-állapotban egzisztálásból kikerülés nehézkessége

A szülők tudják betegségét, Hjalmar azonban az igazi okát kezdetben nem ismeri. Nem szabad a gyenge fénynél rajzolnia és olvasnia, hiszen ez meggyorsítja betegségének kiteljesedését.

Gregers azt képzeli magáról, hogy pontosan látja a világ dolgait. Eszményei megvalósíthatatlanok, de mindent csak az eszményeken keresztül képes értékelni.

milyen gyenge látása van az embernek pedagógia különböző nézőpontokból

Tényfeltáró és megtisztító, illetve boldogító szándéka a pontatlan helyzetfelismerés és -értékelés következménye. Fel akarja nyitni Hjalmar szemét, miközben nem veszi észre, hogy ezzel csak árthat barátjának. Az ő jelképes utalása emeli szimbólummá a vadkacsát. Hjalmar, a fényképész nem szereti a foglalkozását. Általában a vadkacsák látása sem szeret, amivel munka van.

A valóság elől a képzelet világába menekül, itt érzi magát otthon. A világ dolgait képzeletének szűrőjén keresztül látja csupán, ezért is képes megtartani, illetve növelni élethazugságait.

A VADKACSA (12)

A fényképezéssel és a képek kidolgozásával Gina foglalkozik. Különösen a retusálás tekinthető jelképesnek tevékenységében. Környezetének élettényeit is rendszeresen retusálja, de szándéka nem megvetendő, hiszen a családi béke és a látszatboldogság megőrzésére törekszik.

Werle nagykereskedő házában Gregers Werle ha- zatérését ünneplik, aki eddig északon élt, a Höydal-telepen.

Időtlen és állandó tere a torzult élet kompenzációjának. Az idősebb Ekdal számára a régi élet felidézésének színtere, Hjalmarnak az apa-fiú viszony stabilitását jelenti.

  1. zonataxi.hu - G-Portál
  2. Myopia alkalmasság

Hedvig gyermeki képzeletét indítja meg a mesebeli táj, a kicsiny állatok, és felébreszti benne a gondoskodás érzését. Hedvig itt hal meg, amikor a madár helyett magát lövi meg.

Gina viszonyát a padláshoz pontosan jelzi, hogy a vadkacsák látása lép be oda. Gregers pedig ennek a helynek a tönkretételétől várja a helyzet normalizálódását.

látásromlás plusz mínusz figyeld a harmadik látást

Hedviget valójában szimbolikus tettre biztatja, a vadkacsa elpusztítása ugyanis az Ekdal enyhe látáscsökkenés kiszabadulását eredményezné abból a rabságból, amelyet az élethazugságok fontak köréjük.

Retusál: képet, képen lévő hibát rajzolással, ráfestéssel javít.