Vaklátás – Wikipédia

Következtetés az emberi látásról

Fő cikk: Vizuális rendszer Az emberekben és számos más emlősben a fény a szaruhártyán keresztül jut a szembe, és a lencse a retina felé fókuszáljaamely a szem hátulján fényérzékeny membrán. A retina transzducerként szolgál a fény neuronális jelekké történő átalakításához.

Ezt a transzdukciót a retina speciális fotorecepciós sejtjeimás néven rudak és kúpok képezikamelyek a fény fotonjait észlelikés neurális impulzusok előidézésével reagálnak.

Ezeket a jeleket a látóideg továbbítja a retina felől az agy központi ganglionjaiba.

következtetés az emberi látásról 2 asztali látás

Az oldalsó genicularis magamely továbbítja az információt a vizuális kéregbe. A retina jelei közvetlenül a retinából a felső colliculusba is mennek. Az oldalsó genicularis mag jeleket küld az elsődleges vizuális kéregnekamelyet striate cortexnek is neveznek. A szélsőséges kéregmás néven vizuális asszociációs kéreg kérgi struktúrák halmaza, amelyek információkat kapnak a sztriatkorortól és egymástól. A vizuális asszociációs kéreg legutóbbi leírása két funkcionális pályára, a ventrálisra és a hátsóra való felosztásról szól.

Ez a sejtés a két folyamathipotézis néven ismert. Az emberi látórendszer általában úgy véli, hogy érzékeny a látható fényre az elektromágneses spektrum és nanométer 0, - 0, méter közötti hullámhossztartományban.

  • A látás az egyik leginkább összetett érzékünk.
  • Mesterséges intelligencia | Digitális Tankönyvtár
  • Dioptriák látása
  • Tech: Akár a látás is visszanyerhető a Semmelweis Egyetem kutatóinak felfedezésével | zonataxi.hu

Néhány kutatás azonban azt sugallja, hogy az emberek a fényt nanométer UV-A hullámhosszon érzékelik, különösen a fiatalokat. Tanulmány Lásd még: Kétáramú hipotézis A vizuális észlelés legnagyobb problémája az, hogy amit az emberek látnak, nem pusztán a retina stimulusok fordulása azaz a kép a reténán. Így az érzékelés iránt érdeklődő emberek már régóta küzdenek annak magyarázata érdekében, hogy a vizuális feldolgozás miként hozza létre a valóban látott képet.

Különleges retina-modell segíthet a vakság gyógyításában

Korai tanulmányok A vizuális hátsó folyam zöld és a ventrális folyam lila látható. Az emberi agykéreg nagy része látásban van. Két nagy ókori görög iskola működött, amely primitív magyarázatot adott a látás működéséről. Az első a " emissziós elmélet " volt, amely fenntartotta, hogy a látás akkor fordul elő, amikor a sugarak kilépnek a szemből, és azokat látványos tárgyak elfogják.

Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Ha egy tárgyat közvetlenül láttak, akkor "sugarak segítségével" jött ki a szemből, és ismét esett a tárgyra. Ezt az elméletet olyan tudósok támogatták, mint Euclid és Ptolemaiosz, valamint követőik. Fő elterjesztőivel, ArisztotelésznelGalennel és követőivel ez az elmélet némi kapcsolatot mutat a modern elméletekkel arról, hogy mi a látás valójában, de csak egy spekuláció maradt, amely nem tartalmaz semmiféle kísérleti alapot.

Mindkét gondolkodási iskola arra az elvre támaszkodott, hogy a "hasonlót csak a hasonló ismeri", és így arra a felfogásra, hogy a szem valamilyen "belső tűzből" áll, amely kölcsönhatásba lép a látható fény "külső tűzzel" és lehetővé teszi a látást.

Platón teszi ezt a kijelentést a párbeszéd Timaioszakárcsak Arisztotelészaz ő De Sensu. Leonardo da Vinci : A szemnek van egy központi vonal, és mindent, ami ezen a központi vonalon keresztül eléri a szemét, jól látható.

  1. Vaklátás – Wikipédia
  2. Hogyan lehet javítani a látást 1 5
  3. Ehhez a kígyók hőérzékelésében is szerepet játszó rendszert vették alapul: a kígyók ugyanis nemcsak látnak, de egy speciális szervükkel a hőt is érzékelik.
  4. Különleges retina-modell segíthet a vakság gyógyításában | National Geographic
  5. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja megmutatni, hogy milyen műszaki informatikai eszközökkel lehet kognitív folyamatokat leírni és modellezni.

Alhazen - kb. Ő volt az első, aki elmagyarázta, hogy a látás akkor fordul elő, amikor a fény egy tárgyra ugrál, majd az ember szemébe irányul. Úgy gondolják, hogy Következtetés az emberi látásról da Vinci — ismeri fel elsőként a szem különleges optikai tulajdonságait. Azt írta: "Az emberi szem funkcióját De azt találtam, hogy ez teljesen más.

Noha ezeket a szavakat szó szerint nem használta, valójában az apja a modern különbségnek a foveális és a perifériás látás között. Tudatlan következtetés Fő cikk: Tudatlan következtetés Hermann von Helmholtz- et gyakran jóváhagyják a vizuális érzékelés első modern tanulmányával. Helmholtz megvizsgálta az emberi szemet, és arra a következtetésre jutott, hogy nem képes kiváló minőségű képet előállítani.

Akár a látás is visszanyerhető a Semmelweis Egyetem kutatóinak felfedezésével

Úgy tűnt, hogy az elégtelen információ a látást lehetetlenné teszi. Ezért arra a következtetésre jutott, hogy a látás csak valamilyen "tudattalan következtetés" eredménye lehet, és ezt a kifejezést ben fogalmazta meg.

következtetés az emberi látásról érvek a különböző nézőpontok problémájáról

Javasolta, hogy következtetés az emberi látásról agy a korábbi tapasztalatok alapján feltételezésekre és következtetésekre törekszik a hiányos adatokból.

A következtetés megköveteli a világ előzetes tapasztalatait. A vizuális tapasztalatokon alapuló jól ismert feltételezésekre példa: a fény fentről jön az objektumokat általában alulról hogyan fordul elő a távollátás tekintik az arcokat egyenesen látják és felismerik. A tudattalan következtetési hipotézis egy másik típusát a valószínűségeken alapulva a közelmúltban újjáéledték a látásérzékelés úgynevezett Bayes - féle tanulmányaiban.

Ennek a megközelítésnek a támogatói úgy vélik, hogy a vizuális rendszer valamilyen formában végrehajtja a Bayes-féle következtetésthogy érzékszervi adatokból alapuljon. Nem világos azonban, hogy ennek a nézetnek a támogatói hogyan vezetik elvileg a Bayes-egyenlet által megkövetelt releváns valószínűségeket. Alapuló modellek ezt az elképzelést már leírására használják a különböző vizuális észlelési funkciókat, mint például a felfogás a mozgásaz érzékelés a mélységés a szám-föld észlelés.

A " teljesen empirikus észlelési elmélet " egy kapcsolódó és újabb megközelítés, amely ésszerűsíti a vizuális érzékelést anélkül, hogy kifejezetten a bayes-i formalizmusokra hivatkozna.

következtetés az emberi látásról miért esett a látás élesen a távolba

Gestalt-elmélet Fő cikk: Gestalt pszichológia A gesztalt pszichológusok, akik elsősorban az as és es években dolgoztak, felvettek számos kutatási kérdést, amelyeket ma a látástudósok vizsgálnak. A szervezet gesztaltjogi törvényei arra irányultak, hogy tanulmányozzák, hogyan látják az emberek a vizuális alkotóelemeket szervezett mintákként vagy egészként, sok különböző rész helyett. A "gesztalt" egy német szó, amely részben "konfigurációra vagy mintázatra" fordít, együtt "egész vagy kialakuló struktúrával".

Ezen elmélet szerint nyolc fő tényező határozza meg, hogy a vizuális rendszer hogyan csoportosítja az elemeket automatikusan mintázatokba: közelség, hasonlóság, bezárás, szimmetria, közös sors azaz közös mozgásfolytonosság és a jó geštalt szabályos minta, egyszerű és rendezett és a múlt tapasztalata.

A szemmozgás elemzése Lásd még: Szemmozgás A szem mozgása az első 2 másodpercben YarbusAz as években a műszaki fejlődés lehetővé tette a szemmozgás folyamatos regisztrálását olvasás, képnézés és később a vizuális problémamegoldás során, valamint amikor a headset-kamerák elérhetővé váltak, vezetés közben is. A jobb oldali kép azt mutatja, hogy mi történhet a szemrevételezés első két másodpercében.

következtetés az emberi látásról a készülék látáskorrekciós alkalmazása

Amíg a háttér nincs fókuszban, és a perifériás látást képviseliaz első szemmozgás az ember csizmájára megy csak azért, mert nagyon közel vannak a kezdő rögzítéshez és ésszerű kontrasztúak. A következő rögzítések szemtől szemben ugrálnak. Lehet, hogy még az arcok összehasonlítását is lehetővé teszik.

Megállapítható, hogy az ikon arca nagyon vonzó keresési ikon a perifériás látómezőn belül. A foveal látás részletes információkat ad a perifériás első következtetés az emberi látásról. Azt is meg kell jegyezni, hogy a szemmozgások különféle típusai vannak: rögzítő szemmozgások mikroszkópokszemcsepp és remegésderékmozgásokszacakadi és üldözőmozgások. A rögzítések viszonylag statikus pontok, ahol a szem nyugszik. A szem azonban soha nem marad teljesen mozdulatlanul, de a tekintete eltolódik.

Ezeket az eltolódásokat viszont mikroszkópokkal javítják, nagyon kis rögzítő szemmozgásokkal. A vergenciamozgások mindkét szem együttműködését magukban foglalják, hogy a kép mindkét retina azonos területére eshessen.

Hogy működik a látás?

Ez egyetlen fókuszált képet eredményez. Végül: az üldözés mozgása a szem sima mozgása, és a mozgásban lévő tárgyak követésére szolgál. Arc- és tárgyfelismerés Jelentős bizonyíték van arra, hogy az arc és a tárgy felismerése különálló rendszerekkel valósul meg.

Például a prosopagnózisban szenvedő betegek hiányosságokat mutatnak az arcon, de nem tárgyfeldolgozást mutatnak, míg a tárgyagnosztikus betegek leginkább a beteg CK hiányt mutatnak az objektumfeldolgozásban megkímélött arcfeldolgozással. Viselkedés szerint kimutatták, hogy az arcok, de nem tárgyak, inverziós hatásoknak vannak kitéve, ami azt állítja, hogy az arcok "különlegesek". Ezenkívül az arc- és tárgyfeldolgozás különálló idegrendszereket toboroz.

Néhányan azt állították, hogy az emberi agy látszólagos specializációja a arckezeléshez nem tükrözi a valódi domain-specifitást, hanem inkább a szakértői szintű diszkrimináció általános folyamatát egy adott stimulus osztályon belül, bár ez utóbbi állítás lényeges tárgya vita.

Az fMRI és az elektrofiziológia felhasználásával Doris Tsao és munkatársai ismertették az agyrégiókat és az arcfelismerés mechanizmusát makákó majmoknál. Az inferotemporal cortex kulcsszerepet játszik a különféle objektumok felismerése és megkülönböztetése során.

Az MIT tanulmánya azt mutatja, hogy az informatikai kéreg alcsoportjai a különféle objektumokért felelősek. A kéreg sok kis részének idegi aktivitásának szelektív kikapcsolásával az állat felváltva nem képes megkülönböztetni bizonyos tárgypárokat.

Eye Regeneration - Binaural Beats - Meditation - Sharpen Vision, Overall Eye Care, Deep Regeneration

Ez azt mutatja, hogy az informatikai kéreg fel van osztva régiókra, amelyek reagálnak a különféle és sajátos vizuális tulajdonságokra. Hasonlóképpen, a kéreg bizonyos pontjait és régióit jobban bevonják az arcfelismerésbe, mint más objektumok felismerésébe.

Egyes tanulmányok inkább azt mutatják, hogy az egységes globális kép helyett a tárgyak egyes sajátosságai és érdeklődési területei kulcsfontosságú elemek, amikor az agynak fel kell ismernie a képen lévő objektumot.

Ilyen módon az emberi látás érzékeny a képen bekövetkező kisebb változásokra, például a tárgy széleinek megbontására, a textúra módosítására vagy a kép kritikus részének bármilyen apró változására.

Azoknak az embereknek a vizsgálata, akiknek látását hosszú vakok után helyreállították, azt mutatják, hogy nem feltétlenül képesek felismerni a tárgyakat és az arcokat szemben a színtel, mozgással és az egyszerű geometriai formákkal. Néhányan feltételezik, hogy gyermekkori vakként való viselkedés megakadályozza a látórendszer egy részét, amely ehhez szükséges a magasabb szintű feladatokhoz, megfelelő fejlődéséhez.

Az az általános hiedelem, hogy a kritikus időszak 5 vagy 6 éves korig tart, vitatta egy es tanulmányt, amely megállapította, hogy az idősebb betegek javíthatják ezeket a képességeket az éves expozícióval.

A kognitív és számítási megközelítések Az es években David Marr kifejlesztett egy többszintű látáselméletet, amely a látás folyamatát elemezte az absztrakció különböző szintjein. Annak érdekében, hogy a látás bizonyos problémáinak megértésére összpontosítson, az elemzés három szintjét azonosította: a számításiaz algoritmikus és a végrehajtási szintet.

Számos látástudósköztük Tomaso Poggio is átvette ezeket az elemzési szinteket, és felhasználta őket a látás további jellemzésére számítási szempontból. A számítási szint magas absztrakció szintjén foglalkozik azokkal a problémákkal, amelyeket a vizuális rendszernek meg kell küzdenie. Az következtetés az emberi látásról szint megpróbálja meghatározni azt a stratégiát, amely felhasználható e problémák megoldására.

Science-publikáció a Semmelweis Egyetem Retina Laboratóriumának közreműködésével

Végül a megvalósítási szint megpróbálja megmagyarázni, hogy ezeknek a problémáknak miként oldódnak meg az idegi áramkörök. Marr javasolta, hogy a látást ezen szintek bármelyikén függetlenül lehet megvizsgálni.

Marr a látást úgy jellemezte, mintha egy kétdimenziós vizuális tömbből a retina a világ háromdimenziós leírásává vált, mint output. Látási stádiumai a következők: A jelenet kétdimenziós vagy elsődleges vázlata, amely a jelenet alapvető alkotóelemeinek - például élek, régiók stb. Vegye figyelembe a koncepcióbeli hasonlóságot a ceruzavázlattal, amelyet egy művész gyorsan rajzol benyomásként.

A 3 D modellahol a jelenet láthatóvá folyamatos, 3 dimenziós térképen. Ugyanakkor mind a sztereoszkópikus, mind a képi érzékelés, valamint a monokuláris megtekintés egyértelművé teszi, hogy következtetés az emberi látásról 3D-s alak észlelése megelőzi, és nem támaszkodik a pontok mélységének érzékelésére.

Nem világos, hogy elvileg hogyan lehet elkészíteni egy előzetes mélységtérképet, és hogy ez hogyan reagálna az ábra-föld szervezésének vagy csoportosításának kérdésére. Az észlelési szervező korlátoknak - amelyeket Marr figyelmen kívül hagyott - a binokulárisan nézett 3D objektumokból származó 3D alak-észlelések előállításában betöltött szerepét empirikusan bemutatták a 3D huzalobjektumok esetében, pl.

Részletesebb megbeszélésért lásd Pizlo Transduction Fő cikk: Vizuális fénytranszdukció A transzdukció az a folyamat, amelyen keresztül a környezeti ingerekből származó energia átalakul idegi aktivitássá. A retina három különféle sejtréteget tartalmaz: fotoreceptorréteget, bipoláris sejtréteget és ganglionsejtréteget.