CYBEREYE: A televízió hatása az emberekre

A televízió látási hatása, V.3.1. A televízió fogalma, elnevezése

A 8—11 éves kor közötti gondolkodást a konkrét műveletek és fogalmak jellemzik Salamonde még fellelhetők az óvodáskor szemléletes-képszerű gondolkodási formái.

Jelenlegi hely

Érdeklődésük segíti az önkéntelen és a szándékos figyelem fejlődését is Szabó A figyelem terjedelme és megosztóképessége sokat fejlődik ebben az a televízió látási hatása, a gyerekek a háttérben szóló televízióra is figyelnek, hatásai ezért éppúgy érvényesülnek, mint a tudatos tévénézésnél. Kisiskoláskorban finomodik az érzékelés látás, hallás és az észlelés, amely az óvodáskori a televízió látási hatása átvált az analitikus észlelésre.

a látás kezelésének éles csökkenése

Az emlékezet fejlődése az értelmes emlékezés, a megjegyzés felé halad a mechanikus megjegyzéstől, ebben a korban már képessé válnak a gyerekek a különböző elméleti összefüggések felismerésére. Kisiskoláskorban lényegesen több időt töltenek kortársaikkal, mint ezt megelőzően, ennek megfelelően csökken a családdal töltött idő.

A társas kapcsolatokban személyes a nőnek látása van fejlődik. A gyerekek új típusú helyzetekkel találkoznak: a felnőttek önállóságot várnak el tőlük, ugyanakkor a számukra legfontosabban, a szabadidőben korlátozzák őket; a tanulásban teljesítményt kell felmutatniuk.

látomás 0 8 mi

Megváltozik a szülőkhöz fűződő viszonyuk is, kevésbé hagyják, hogy gyerekségüket éreztessék velük, öntudatuk alakulása miatt nehezebb a tiltásokat vagy akár a megóvó szabályzásokat érvényesíteni velük szemben. Felfogják már egy adott személy viselkedését és pszichikai állapotát, a kettőt együtt kezelik, felismerik a hiteltelen reakciókat, kategorizálni tudják a látottakat.

A képernyő közeli nézése nem ártalmas

Játékaikban már nemcsak fantáziajátékok szerepelnek — amelyekben a játék a lényeg —, hanem szabályjátékok, ahol a győzelem a cél. Törekednek a sikerre, közben megtanulják a társas viselkedés szabályait is.

  1. Eltekintve attól, hogy mindent az agyműködés szempontjából közelít meg, konklúziói és tanácsai helytállóak, amiért érdemesnek tartjuk közzétenni.
  2. Tények és tévhitek a tévézésről: hogyan kíméljük szemünket? | hu
  3. Hogyan lehet drámaian növelni a látást
  4. Nem a közeli tévézés rontja a szemünket Illyés András Sok szülő gondolja úgy, hogy a túl közelről nézett tévékészülék káros sugaraival rongálja a gyermekek szemét.
  5. Hogyan befolyásol minket a TV-sugárzás? A televízió hatása
  6. Visszaállítható-e a látás 1-re?
  7. Az elektronikus tömegkommunikáció — és elsősorban a televízió — napjainkra jellemző elterjedése előtt a fejlődés első éveiben a fizikai és társas világ működésére vonatkozó ismeretek a gyerekek számára szinte kizárólag személyes tapasztalatokból származtak.

Finomodik a gyerekek erkölcsi ítélőképessége, Kohlberg Cole—Cole Ekkor már a gyerekek önállóan tudnak dönteni abban, hogy mi a rossz és mi a jó, viselkedésükben a kortárs csoportok szabályai is meghatározók. A barátság fogalma is változik ebben az időben, míg a kisgyermekeknél a barát játszótársat jelent, addig kisiskoláskorban azt tekintik barátnak, akivel közös az érdeklődési körük, hasonlóságot találnak bennük önmagukkal, akivel beszélgetni tudnak.

a látás jól látható

Információikat megosztják egymással, alakítják egymás véleményrendszerét, így egy újabb befolyásoló tényező lép be a barátságok kapcsán a személyiségfejlődésbe. A barátságok meghatározhatják az adott kortárs csoporton belül elfoglalt helyet, a népszerűséget, az elismertséget is. A kérdőív és az értékelés szempontjai A vizsgálat kétféle módszerrel történt: kérdőívvel 4 és interjúval, melyre a kérdőív kitöltése utáni szünetekben volt lehetőség.

homályos látás skizofrénia esetén

A kérdőív összeállításánál egyaránt használtam zárt és nyitott kérdéseket. A nyitott kérdéseknél az egyszerű, könnyen érthető kérdés volt a cél, ami nem okoz elutasítást a válaszolóban, bár volt, aki mégis úgy élte meg a kérdőív kitöltését, mintha a titkait akartam volna kifürkészni.

A tanulók a név nélküli, önkitöltéses kérdőívet osztályfőnökük jelenlétében töltötték ki, akivel előzetesen egyeztettük a kérdéseket az értelmezési nehézségek elkerülése érdekében.

Harminc kérdést tettem fel a gyerekeknek, melyekkel egyrészt tévénézési szokásaikat, a nézett műsorokhoz való viszonyulásukat, illetve az ezek által kiváltott hatást kívántam felmérni. A próbakérdezés alapján kiderült, hogy a harminc kérdés megválaszolható egy tanóra alatt, és nem fárasztja el a gyerekeket annyira, hogy ne jusson figyelmük az utolsó kérdésekre is.

Mi a TV hatása?

A tapasztalat az volt, hogy a projekciós kérdések, illetve a kép értelmezése tetszett nekik a legjobban. A kérdések három nagyobb csoportba sorolhatók: az első csoport 1— Az első csoporton belül elkülönül még a személyes adatokra támaszkodó rész, az osztályra, a korra, a nemre, a testvérekre, illetve a szülőkre vonatkozó kérdésekkel. A szülők foglalkozására vonatkozóan Ferge Zsuzsa Andorka A projekciós kérdések értékelésénél törekedtem az egyszerű osztályozásra, egytől háromig pontozva a válaszokat, figyelembe véve a válaszok nyelvi megformáltságát is.

miért romlik reggel a látás

Fellelhetők a kérdőívekben a korlátozott és kidolgozott kód Bernstein jellemzői, a magasabb társadalmi osztályba tartozó gyerekek pontosabb megfogalmazású válaszokat adtak, árnyaltabban jellemeztek, használtak összetett mondatokat, míg a korlátozott kódot használó gyerekek szakmunkás, segédmunkás szülői háttérrel inkább egyszerű, hiányos mondatokban, egy-egy szóval feleltek a feltett kérdésekre.

A nyelvi kommunikáció hatásai a gyerekek szocializációs folyamatában is jelentős szerepet játszanak Buda Helyesírásukban is eltérés található, bár általánosnak mondható, hogy nagyon sok hiba a figyelmetlenségből ered, hiszen egyszer helyesen szerepel ugyanaz a szó vagy kifejezés, míg a másik kérdésnél már hibásan.

Többször fordult elő, hogy padtársak ugyanúgy töltötték ki a kérdőívet, a kérdésekre adott válaszok hajszálra megegyeztek, így ezeket egy kérdőívként értékeltem.

Lélekvándorlás a kvantumfizika fényében - Herczeg Kyra, Jakab István

Egy egypetéjű ikerpár is kitöltötte a kérdőívet, ami annyiban volt érdekes, hogy a két dolgozat egyértelműen megmutatatta személyiségük különbségeit, azt, hogy melyikük a domináns, egyben az agresszívebb típus. A személyes interjúból pedig kiderült, hogy ez sokszor okoz közöttük konfliktust, leginkább abban, hogy mit nézzenek közösen a televízióban.

Kiss Judit

A vizsgálat eredményeinek értékelése Tévénézési szokások A kérdőív kvantitatív részében a gyerekek tévénézési szokásait célozták a kérdések, a mikor és hogyan néz televíziót témakörben, figyelembe véve azt, hogy mennyire irányított ez a tevékenység.

A tévézés mennyisége szerint három szint különíthető el: keveset néz televíziót hétköznap reggel, iskolába indulás előtt, hétvégén délelőttmérsékelten sokat néz délelőtt, este és masszívan tévéző egész nap, még éjjel is.

A tévénézés mennyisége életkoronként oly módon változik, hogy kisgyermekkortól fokozatosan a televízió látási hatása a képernyő előtt eltöltött idő egészen a kisiskolás időszak első éveiig, majd egy kis stagnálás után 12 éves korban éri el a csúcsát, utána pedig csökkenés jellemző.

A nyolcvanas években az Egyesült Államokban végeztek felmérést arra vonatkozóan, hogy egy átlagos gyerek mennyi időt tölt a képernyő előtt és mennyit az iskolában.

Pszichológia pedagógusoknak

Az eredmények szerint 14 éves korukig a gyerekek átlagban 22 ezer órát töltenek tévézéssel, míg 11 ezer órát az iskolában Kósa Megfigyelhető, hogy a masszívan tévéző gyerekek többsége fiú, a vizsgálatban szereplő korcsoporton belül a évesek, és a projekciós kérdésekre adott válaszaik alapján az is látható, hogy agresszívebbek, mint a kevesebbet tévéző társaik.

A masszív tévézés következményei nemcsak pszichésen okoznak változásokat, hanem fizikálisan is, az ilyen gyerekek általában kevesebbet mozognak, többet fogyasztanak édességet vagy chipseket a tévénézés okozta feszültségek levezetésére nagyon sokan eszegetnek a műsorok közbenszervezetük gyengébb állóképességű, mindez fokozottabban jelentkezik a hízásra hajlamos gyerekeknél.

Nagyon változó a masszív tévézés kiindulópontja. Lukesch [Kósa