Olvasóasztal

Olvasóasztal a látáshoz. AZ ELÁTKOZOTT CSALÁD

Somogyi Néplap, A megyei I. Latinka 2.

  • Most kilenczvenhat éve annak, hogy ez esemény történt.
  • Osztálytársak látásból
  • A nőkről s a nőknek.

Lobogó 3. Tab 4. Konzerv 5. Vasutas 6. Fonyód 7. Kapoly 8. Somogyi 9. Kadarkút Csurgó Lengyeltóti Zamárdi Tab nyerte a megyei rangadót ilyen arányú győzelme is megér­demelt. Jók: Horváth, Nyers, Hosz- szú, Benkő, ill. Heichardt, Ball, Vörös, ülés. A két csapat összecsapásából a nyugodtabban játszó vendégegyüt­tes került ki győztesként, főleg azért, mert a kadarkút!

Jók: Huszár, Papp, Fevár, Püspöki, ill. Csellus, Simon.

élő és holt víz a látáshoz telekinézis és látás

Az első félidőben kiegyenlített volt a játék. Szünet után a bele­lendült vendégcsapat csatárait egyszerűen nem lehetett feltartóz­tatni.

AZ ELÁTKOZOTT CSALÁD

A Kapoly pompás gólokkal szerezte meg a győzelmet. Fenyővári és Kolip. Kovács Sándor A Ezen a játékhé­ten került sorra a Tab—K. Lobogó rangadó jellegű mér­kőzés.

Ä tabi másodlagos glaukóma kezelés a látás helyreállításának képessége a ha­zai együttes biztos győzelmet aratott az eddigi éllovas tex­tilescsapat ellen.

A Tabi VM e győzelme felborította a hely­zetet a bajnoki táblázat élén. Az első három helyen álló együt­test csak gólkülönbség választ­ja el egymástól.

a rövidlátás egy mondat magam is meggyógyítottam a rövidlátást

A forduló több nem várt eredményt hozott Ennek szá­mít, hogy a második félidő­ben feljavult Kapoly biztos győzelmet aratott a Fonyód ellen. Ugyancsak meglepetés, hogy a bala ton olvasóasztal a látáshoz Nagy­atádról hazavitték mind a két pontot, továbbá, hogy a ho- mokszentgyörgyiek döntetlen­nel vonultak le a Kaposvári Vasutas ellenében a pályáról. Tudósítóink az egyes mérkő­zésekről az alábbiakat jelen­tették.

a látás gyors növekedése ételek és vitaminok a látás javítása érdekében

K» óéi«. Kovács Gy. Izgalmas és sportszeré mérkőzést hozott. A kaposvári együttes látszott némi fölényben, viszont a két támadö- Bor közül a hazai volt veszélye­sebb és eredményesebb. Ez és a két védelem közti különbség dön­tött.

Jók: Flas, Fe­hérvári, Szabó, Zlmonyl, Nagy I. Dietzel Ede bő, ül. Jók: Skubllcs, Szabó, Csonka. A vasutascsapat­ból senkit nem lehet kiemelni. Jő mérkőzést hozott az első fél­idő, szünet után viszont durva­ságok tarkították a játékot.

A bí­ró eléggé kiengedte kezéből a mérkőzést, amely a végén csak­nem elfajult. Jók: Fischli, Kiss, Pintér, ill. Tanai, Birkás, Deák. Horváth József M.

Fém állítható összecsukható olvasóasztal lámpa

A hazai csapat igen nagy becs­vággyal játszott, s végig irányí­tott. A vendégegyüttes a vártnál könnyebben megadta magát.

cseppek rontják a látást gyakorlatok a látás edzésére

Deák, Ogllzán. Jók: Sándor, Szuresik, Kövi, ül. Sza­bó, Fekete. Unalmas, csapkodással tarkított mérkőzés. Az első félidőben el­ért potyagól elegendő volt a ven­dégeknek a győzelemhez.

Gól­szerző: Csere. Jók: Piros, Pordán, Csere. A hazai csapatból senkit nem lehet kiemelni. A Dózsa a mezőnyben egyen­rangú ellenfél volt, viszont a gól­arány mutatja a két támadósor közti különbséget. A hazaiak Könyvtáravatás Nagyberkiben A lelkes vendégcsapat nemcsak vezetést szerzett, hanem sokáig a mérkőzés győztesének látszott. Ax eredmény csak annak meglepetés, aki nem látta a meccset. A szigetországi együttes első mérkőzését Mexikó-városban vívta és az Azték-stadionban néző előtt ás eredményt ért el Mexikó együttese ellen.

A ha­zai együttes az utolsó 20 perc­ben fölénybe került, de West, az angol csapat kapusa nagyon jól védett több veszélyes lö­vést. A mérkőzés után Sir Alf Ramsey, az angol válogatott vezetője elmondotta: — A szo­katlan magasság és a 25 fo­kos meleg meglátszott csapa­tom játékán.

Annyit már most megállapíthatok, hogy jövőre a világbajnokságra nem lesz elég 15 nappal hamarabb Mexikóba jönni, hanem egy hónappal korábban már itt kell lenni.

Remélem, a többi mérkőzésen jobb lesz a játék. TOTO A heti fordulóban nyolcán értek el 13 és 13 plusz 1 ta­lálatot. A darab 12 találatérta darab 11 találatért és a 15 darab 10 találatért 28 forintot fizet­nek. Erősebb Volga kocsik Moszkvában befejeződtek azok a kísérletek, melyek so­rán a Gorkij Autógyár kons­truktőrei által tervezett új au­tómotorokat próbálták ki.

Az új mo­torok olvasóasztal a látáshoz — ugyan­akkora üzemanyag-fogyasztás mellett — másfélszerese lesz a régi motorokénak, s az új mo­torok — ezer kilométert is mehetnek generáljavítás nélkül. Mindez jó néhány technikai újdonság bevezetésé­nek köszönhető. A motor súlya nem válto­zik: a gyár kohászai kidolgoz­ták a vékony falú hengerbiok- köttetési technológiáját. Ezek I a hengerblokkok nemcsak tar- tósabbak, de könnyebbek is a régieknél.

Savaria expressz Vasárnap reggel megkezdte rendszeres közlekedését Szom­bathely és a főváros között a Savaria expressz. Az öt kocsi­ból álló kékszínű, reprezen­tatív olvasóasztal a látáshoz három és fél óra alatt teszi meg az utat.

A vonathoz, amelyen kötelező a helyjegy, Boba állomáson csatlakozik a Zalaegerszeget a fővárossal összekötő, két ko­csiból álló Göcsej expressz. Az egyesített szerelvény ösz- szesen utast szállíthat ké­nyelmesen. A hármas vállalkozás eredményeként kb. Az új épületben ka­pott helyet a körzeti ÁFÉSZ italboltja és könyvesboltja, valamint a hi­tel- és takarék- olvasóasztal a látáshoz he­lyisége is.

Ez­zel ismét gya­rapodott az olvasóasztal a látáshoz céljait korsze­rű eszközökkel szolgáló könyv­tárhálózatunk. A polcok egy része még üres, jelezve az ál­lománybővítés Itt, a helyszínen mondott ünnepi beszédet és adta át ol­vasóinak az új könyvtárt dr. Balassa Tibor a járási tanács vb-elnökhelyettese.

befolyásolja-e a látás az arcot látássérült befogadó oktatás

Vörös Fe­renc. Es — jóllehet erről nem esett szó az avatási ünnepsé­gen — bizakodunk, hogy a falu vezetői — elsősorban ösztönző jó példájukkal — arra is fi­gyelnek majd, hogy a nagy­berkiek látogassák és használ­ják ki a művelődésnek ezt a nagyszerű lehetőségét.

Olvasóasztal

Erre utalt az avatási ünnep­ség költővendége, Vihar Béla is, amikor emlékeztette a hall­gatóságot: századok során a haladás, az ember fölszabadí­tásáért való harc hány és hány üldözött képviselője szenve­dett mártíromságot azért is, hogy a teljesülő cél egyik ré­szeként Nagyberkiben A barcsi csatárok ez alkalommal nemigen jeleskedtek. Ennél a helyzetnél Szentesi és Hor­váth I. Pillanat­nyilag alig több, mint kö­tet és néhány folyóirat várja az olvasókat.

Ám aki ide be­lép, nehezen szabadul a pol­cokon kínálkozó könyvek, a szép, hangulatos, modern vo­nalú berendezés vonzásától. A polcok, az olvasóasztalok és a fekete műbőr huzatú ülőgarni­túra elgondolása Szita Ferenc Egyedi tervei szerint készült ide, ebbe a tágas, napfényes A z a dzseki, amelyet té- len-nyáron msetek és meg nem válnék tőle semmi pénzért, jóvátehetetlen ballépéstől mentett meg. Hetek óta hajkurásztam egy barna szemű, rövid hajú szőke tün­dért, de nyomát sehol nem leltem.

Mintha az aszfalt nyelte volna el. Közben a ci­pész egyre szélesebb moso­lyokkal fogadott, mert a jár­da az én cipőmet is elnyel­te. A szerencse azonban vé­gül is rám mosolygott. Egy névnapi összejövetelen, ame­lyet közös barátnőnk ren­dezett, összetalálkoztunk. Itt lépett olvasóasztal a látáshoz színre a bőrkabát. A fogason lógva meggon­dolta magát, és mit sem tö­rődve a rám zúduló tömény boldogsággal, teljes súlyával a kislány ölébe pottyant.

Ekkor vettem észre. A fotel mélyé­ből, a kabát alól bújt elő, és a megdöbbenéstől széttárva maradt karomra dobta a ne­veletlen dzsekit. Sűrű bocsá­natkérések közepette akasz­tottam vissza, és menteni, ami menthető jelszóval a barna szemű mellé teleped­tem folytatni a bocsánatké­rést. Hogy vagy meg mit csi­nálsz és más együgyű kérdé­sekkel kezdtük, de egyre job­ban belemelegedtünk immár komolyabb témákba.

A társa­ság közben szépen elfogyoga- tott, s úgy hajnal felé mi is rászántuk magunkat az indu­lásra. Az ébredező, álmosan hunyorgató városban jólesett a séta, a búcsúzás is hosz- szabbra sikerült a szokásos­nál.

Ez olvasóasztal a látáshoz nem volt fel­i4 dzseki tűnő. Tény és való, hogy egy­re sűrűbben találkoztunk. He­tenként kétszer, aztán több­ször, s már nem volt sok a tanulnivaló sem, ami ko­rábban mindig ürügy volt a randik elnapolására.

Szerelmes lettem, de nya­kig. Ilyenkor az ember sok szamárságra képes, még arra is, hogy nősülési terveket for­gasson a fejében. Ezt a szán­dékomat — persze egészen burkolt formában — tudomá­sára is hoztam, aminek az lett a következménye, hogy az iskolán kívül tőle is kap­tam pedagógiai leckéket.

torna a szem rövidlátása számára a látás tesztelésének módszerei

S a kedves mama, jövendőbeli anyósom neve is sűrűbben szerepelt, mint korábban. Ha megtudja, többé nem enged el veled, egyébként is ártal­mas. Tündér kislány!