eredmények

Dubynin agya és látása

Tartalom

  Szép gesztusnak tűnik, hogy Semmelweis Ignác Allgemeine Krankenhausban felállított ravatala előtt - Való igaz, hogy itt Markusovszky Lajos képvisel- te a családot és a pesti orvostanári kart, más senki nem jött el Pestről.

  könyv látvány színvakság

  A pesti és bécsi szak- mai- és napilapok rövid hírben közölték Semmelweis halálát, részletesebb megemlékezés- re éveket kellett várni. Ő munkás élete, szaktudománybani buzgósága, búvár szelleme s gyümölcsöző eszméi által nemcsak közelebbi hívei, - de azt mondhatni az egész szaktudományos világ színe előtt vívott ki magának törté- nelmi emléket.

  hogyan lehet megérteni, hogy a látás lemegy

  A csendet Ambró János kisújszállási városi főorvos törte meg, amikor a Ma- gyar Orvosok és Természetvizsgálók pozsonyi vándorgyűlésén A bábaképzés reformját sürgette, ennek eredményeként tagja lett annak a bi- zottságnak, amely a bábaképzés reformját készítette elő. Így került a szakmai közvélemény látókörébe Ambró János, akit ban a Budapesti Királyi Orvosegyesület levelező tag- jának választott és bemutatkozó előadását - Alapgondolata, hogy a megfelelő tudású és felkészültsé- gű bábák biztosítása mellett szülőházakat kell szervezni, amely garancia lehet a csecsemő- halandóság megállítására.

  megfelelő táplálkozás a látásvesztéshez

  Orvossegyesület jubiláris évkönyve Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlései. Kapronczay Károly: A Semmelweis-kutatás története Comm.

  a látásromlott ujjak elzsibbadnak

  Artis Med.