Látás, tervezés, isteni kormányzás

Uram látást adott nekem

Ezért biztosnak kell lenned abban, hogy Isten terve szerint dolgozol, és nem a saját akaratod vagy valaki más tervei szerint.

Szerző: Szabó Ferenc SJ A jerikói vak meggyógyításakor is — de más csodatételeknél is — Jézus előzetes hitet kíván; ha hitetlenséggel találkozik, nem tesz csodát. Például a hitetlen názáretiek körében Mt 13, Mit jelent ez?

OUR PURPOSE IN LIFE!!! - TB Joshua Sermon

Azt, hogy szükséges az Isten felé való nyitottság, a lelki érzékenység, az alázat. Mert a gőg, az önteltség elvakít, eltompítja a szívet.

Nem sokkal az után, hogy elaludtam Isten egy látást és kijelentést adott nekem. A látás háromszor ismétlődött meg pontosan részletezve

Aki nem szeret, nem ismeri Istent. Mindezt bőven kifejti XVI.

  • Kedves Testvérek!
  • Látás, tervezés, Isteni kormányzás — Gazdagréti Református Gyülekezet
  • Cseri Kálmán - LELKI LÁTÁS
  • Uram! | Olvasó gondolkodó
  • Tedd számunkra szemĂ©lyessĂ© az igĂ©t.
  • Mínusz látás hány százalék

Benedek első enciklikája. A uram látást adott nekem vak azt kéri Jézustól, hogy láthasson.

uram látást adott nekem

Mit is kérne mást, mint a látást. Ezt átvitt értelemben is megfontolhatjuk.

uram látást adott nekem

Hit és látás kapcsolatának ez a másik szempontja. Szükséges az előzetes hit, a jó felkészültség a csodához, a kegyelmi ajándékhoz.

uram látást adott nekem

A kezdeti csíraszerű hit kibontakozik, szárba szökken, és a hívő örömének forrása lesz. Isten adni akarja magát, hiszen ő maga a kiáradó jóság. Tőlünk függ, hogy mennyire fogadjuk be ajándékát és mennyire gyümölcsöztetjük tevékeny szeretetben.

Látás, tervezés, Isteni kormányzás

A hit, a szeretettel egyesülve, bizonyos ismeretet ad Istenről. De igazában itt, a földön nem adatik meg nekünk Isten látása, amire annyira vágyakozunk. De a szentek is sokszor éjszakában jártak, megtapasztalták a lelki sötétséget.

De minden hívő megélheti Isten távollétét, hallgatását, a sötétséget.

Előzd meg és terítsd le őt! Ments meg engem kardoddal az istentelentől, 14karoddal a halottaktól, Uram, a holtaktól, akiknek nincs már részük az életből! Töltsd meg hasukat javaiddal, s hagyják fiaikra, ami megmarad. Isten szavai állnak a középpontban 6. Isten közbelép, az emberek gyalázzák Isten szavát, saját értelmezésükben és érdekeik szerint támaszkodnak rá, mint hatalmi eszközre, Isten szavával zsarolnak másokat és uralkodnak rajtuk, az igazságtalanság igazságnak tünteti fel magát.

A mai ateista környezet próbára teszi hitünket, amint azt annak idején, a zsinat másnapján Joseph Ratzinger magyarázta a keresztény hitről szóló könyve elején. De az is lehet, hogy sokszor bűneink miatt vagyunk vaksággal verve, vagy máskor maga Isten tesz próbára bennünket.

uram látást adott nekem

Ilyenkor fokozottabban kell imádkoznunk, könyörögnünk: Uram, add, hogy lássak! Segíts kishitűségemen, segíts hitetlenségemen!

uram látást adott nekem