Materialista világnézet

Dialektikus nézet, Dialektikus materializmus témakör művei, könyvek, használt könyvek

Marxista fogalomlexikon Cs-E Család: a társadalom sejtje, amely a házasságon és vérrokonságon, azaz a férfi és nő, a szülők és dialektikus nézet, a fivérek és nővérek stb.

látás az IOL beültetése után

A család életét anyagi és szellemi tényezők egyaránt jellemzik. Az elsőhöz tartoznak a természeti-biológiai és a gazdasági-fogyasztási viszonyok. A másodikhoz a jogi, erkölcsi és pszichológiai viszonyok.

doc. Pinc - Úvod do filosofie #2

A család történelmi kategória. Életét és formáit a uralkodó társadalmi-gazdasági rendszer és társadalmi viszonyok jellege határozza meg.

az emberi látás kora

A család nemzetségi szervezet időszakában, a munka nemek szerinti megosztása és a letelepedett életmód alapján jött létre, amikor a különböző nemű egyének természetes kapcsolataihoz gazdasági kapcsolatok és érdekek társultak. A matriarchátus korában létezett az anyajogú nagycsalád-közösség, dialektikus nézet a katonai demokrácia létrejöttével apajogú kiscsaláddá alakult és a monogán házasságra épült egynejűség.

Vera Brežnev gyenge látás

A nő ugyanakkor tulajdonná, a férje és ura rabszolgájává vált. A családfő céljává a javak felhalmozása és a jog szerinti utódoknak valá átadása válik. Különösen mély nyomot hagyott a családon a tőkés társadalomban fennálló magántulajdon.

gyakorlat a fekete szem számára

Nagy szerepe van itt a durva anyagi számításnak, a házasság üzleti hasznának; a házasság kiegészül a törvényesített prostitúcióval. A proletariátus körében kialakultak a hátassági-családi kapcsolatok olyan formáinak elemei, amelyek mentesek mindezen torzulásoktól, és a szerelem, barátságon és a kölcsönös bizalmon alapulnak. Összefügg ez a gyáripar növekedésével, a nőnek a termelésbe és a társadalmi tevékenységbe való bekapcsolódásával.

látás trombózis után

A szocializmus győzelme széles teret nyitott a férfi és a nő egyenjogúsága számára a társadalmi élet minden területén, a termelésben, a mindennapi életben, a családban.

A szeretet, a kölcsönös megbecsülés, a gyermekek neveléséről való gondoskodás- a szocialista család legfontosabb erkölcsi elvei.

Author Kapelner Zsolt Hozzászólás most!