Vörös lézeres látvány

Vörös lézer és látás, Menüpontok

Az osztály számának emelkedésével nő a lézer által okozott lézer sugárveszély. A 4-es osztályú lézerek nagyteljesítményű készülékek, amelyeket általában a kutatás, egészségügy és ipar speciális céljaira használnak, de a szórakoztatóiparban is alkalmazzák azokat.

A 4-es osztályú lézereket nem tervezik lézeres mutatópálca céljára használni. Az osztályba sorolás a megengedhető kisugárzási határérték MKH koncepcióját alkalmazza. A MKH a hozzáférhető lézersugárzásnak az a legnagyobb értéke, amellyel egy személy exponálódhat a lézer muködése alatt. A LME a lézersugárzás azon szintje, amellyel egy személy a sérülés veszélye nélkül exponálódhat.

A lézermutatók komolyan károsíthatják a látást

Tehát, a LME-t a lézer expozició legnagyobb, biztonságos szintjének tekinthetjük. A LME értékek mind a szemre, mind a bőrre meghatározottak, mint a lézersugárzás hullámhosszának és az expoziciós időnek a függvénye.

  • A lézermutatók komolyan károsíthatják a látást [origo]
  • Szerző: Sütő Éva
  • Alacsony ár Red Laser Sight gyártók és beszállítók - Kiváló minőségű Red Laser Sight - Yiwu Bolan

Ezek a LME értékek nemzetközileg elfogadottak. Egy lézert akkor sorolunk egy megadott osztályba, ha a mért kisugárzási szint meghaladja minden alacsonyabb lézer veszélyességi osztály MKH-ját, de nem haladja meg az adott osztályét. Például egy lézergyártmányt a 3A osztályba kell sorolni, ha a mért legnagyobb hozzáférhető kisugárzás szintje meghaladja az 1-es és 2-es osztály MKH-ját, de nem éri el a 3A osztályú MKH-t.

Ha egy lézert egy megadott osztályba soroltak, annak meg kell felelnie a szabványban leírt követelményeknek. Ez magában foglalja a gyártmány megfelelő címkézését és a fogyasztó tájékoztatását és - a kijelölt osztálytól függően - előírhat különleges műszaki szabályozó eszközöket, amelyeket a lézergyártmányba be kell építeni.

Az osztályba sorolás a gyártó feladata. Ha a lézergyártmány téves osztályba sorolása feltételezhető, vagy bármilyen kétség merül fel egy gyártmány osztályba sorolásával kapcsolatban, akkor a szabványban meghatározott méréseket el kell végezni a megfelelő lézer veszélyességi osztály meghatározása érdekében.

Az emberi szem képes az infravörös fények érzékelésére

A lézergyártmány vagy kimenetének szemrevételezése semmilyen támpontot sem ad a készülék megfelelő veszélyességi osztályának mi az emberi látás egyedisége. A lézer veszélyességi osztályok összefoglalása az alábbi.

Lézer veszélyességi osztályok 1-es osztályú lézerek azok, amelyeknél az előállított lézernyaláb teljesítménye a hozzáférhető kisugárzás mindig alatta marad a legnagyobb megengedett expozició értékének. Tehát, az 1-es osztályú lézereknél a kimenő teljesítmény az alatt a szint alatt van, amelynél szemsérülés keletkezése feltételezheto.

Az 1-es osztályú lézerek nyalábjával történő expozició nem okoz szemsérülést. Tehát, az 1-es osztályú lézerek biztonságosnak tekinthetők a szemre. A 2-es osztályú lézertől - baleset vagy másvalaki szabálytalan tevékenysége következtében - szem expoziciót elszenvedett személyt saját természetes pislogási reflexe megvédi a szemsérüléstől.

vörös lézer és látás

Ez egy természetes, önkéntelen válasz, amely vörös lézer és látás személy szemhéjának lezáródását és fejének elfordítását okozza, ily módon megszüntetve a szem vörös lézer és látás. A sugárzott felületi teljesítmény határérték a teljesen kitágult pupillájú emberi szembe 7 mm-es bemeneti nyílást feltételezve bejutó teljesítményt 1 mW-ra korlátozza. Így a 3A osztályú lézer véletlen expoziciója nem veszélyesebb, mint a 2-es osztályú lézerek véletlen expoziciója.

A a libák és kacsák látása expoziciót elszenvedett személyt saját természetes pislogási reflexe megvédi a szemsérüléstől.

Kék vagy vörös lézer?

A 3A osztályú lézeres mutatópálcák azonban veszélyesek, ha optikai eszközökkel például látcsövek nézik azokat, és ily módon nem megfelelőek az általános kereskedelmi forgalomban történő árusításra.

A sugárzott felületi teljesítmény előírás kielégítéséhez egy 1 mW-nál nagyobb kimenő teljesítményű lézeres mutatópálcának egy olyan széttartó nyalábot vörös lézer és látás előállítania, hogy a sugárzott felületi teljesítmény 25 W m-2 alá csökkenjen.

Mivel a lézeres mutatópálcának jellemző tulajdonsága, hogy egy kis foltot állít elő egy keskeny nyalábbal, a nyaláb terület megnövelése - a sugárzott felületi teljesítmény előírás kielégítésének érdekében - a készülék használhatóságát szüntetné meg. Így tehát, nagyon valószínűtlen, hogy egy 1 mW-nál nagyobb kimenő teljesítményű lézeres mutatópálca kielégítse a 3A osztály feltételeit.

Általánosságban tehát, a lézeres mutatópálcák 1-es, 2-es vagy 3B osztályú lézergyártmányok.

vörös lézer és látás

Az amerikai szabvány 4 nem tartalmaz a 3A osztályra sugárzott felületi teljesítmény feltételt, tehát egy helyesen osztályba sorolt IIIA lézeres mutatópálca 3B osztályúvá válik, ha a magyar szabvány szerint osztályozzák.

A római számok használatával kell jelezni, hogy a gyártmányt az amerikai szabvány szerint sorolták osztályba.

vörös lézer és látás

A 3B osztályú lézerek rendelkezhetnek megfelelő teljesítménnyel ahhoz, hogy szemsérülést okozzanak. A 3B osztályú lézereket tehát a szemre veszélyesnek tekintjük. Ennek ellenére a 3B osztályú lézer nyalábtól származó expozició okozta szemsérülés kiterjedése és súlyossága függ néhány tényezőtől, beleértve a szembe belépő sugárzott teljesítményt és az expozició idejét. Az 1-es, 2-es, 3A és 3B osztályú lézerek nem rendelkeznek akkora teljesítménnyel, hogy bőrsérülést okozzanak.

Vörös lézeres látvány

Nincs felső korlátja a kimenő teljesítménynek. A 4-es osztályú lézerek szem- és bőrsérülést is képesek okozni, és tűzveszélyesek lehetnek, ha elég nagy kimenő teljesítményt használnak. Lézerek használata Nem ellenőrzött területeken tartott balkezes látás bemutatók, megjelenítések és kiállítások céljára, csak 1-es vagy 2-es osztályú lézereket szabad alkalmazni, hacsak nincsenek gyakorlott, jól képzett muködtető felügyelete alatt.

A hivatásos oktatók által, munkahelyeken használt lézeres mutatópálcákat ebbe a kategóriába tartozónak tekintjük.

vörös lézer és látás

Magasabb osztályú lézerek ilyen célú használatához a muködtetőt oktatásban kell részesíteni a szemsérülés veszélye miatt. Az utóbbi években beindult távolkeleti tömegtermelés miatt a kereskedelmet elárasztották az olcsó ezer forintos3B osztályú, kulcstartónak kialakított lézeres mutatópálcák, amelyeket előszeretettel vásárolnak a gyermekek és sajnos szüleik játék céljára.

Szemre veszélyes lézeres mutatópálcák

A természetes elkerülési reakciók valószínűleg nem nyújtanak elegendő védelmet a szemsérüléstől a 3B osztályú lézeres mutatópálcáknál és optikai eszköz használata esetén a 3A lézeres mutatópálcáknál sem. Bár a lézeres mutatópálcától származó maradandó szemsérülés kockázata kicsi lehet, a személy, aki akár csak átmeneti szem expoziciót kap egy lézeres mutatópálcától egy fényes felvillanást érzékel, egy kápráztató hatást, amely valószínűleg figyelem elterelést és időleges látásvesztést okoz az érintett szemen és utóképek megjelenése is lehetséges.

A hatások elmúlásához szükséges idő változik a személytől és az expozició alatti környezeti fény szintjétől függően. Orvosi kezelés csak akkor szükséges, ha az utóképek órákig megmaradnak, vagy az olvasási látásban zavar jelentkezik.

Aki vörös fénybe néz, megelőzheti a korral járó látásromlást

Az orvosi vizsgálatnak csak orvos jogi jelentősége van, mivel a retina lézer okozta sérüléseit gyógyítani nem lehet. A 3B osztályú lézeres mutatópálcák használata 5 mW-ig indokolt lehet néhány alkalmazásnál, ha a felhasználó megfelelő oktatásban részesült.

vörös lézer és látás

Az OKK-OSSKI javasolta, hogy a lakosság részére árusított, lézeres mutatópálcakénti használatra szánt lézergyártmányok az 1-es vagy 2-es osztályra korlátozódjanak, amelyeket a magyar szabvány szerint soroltak osztályba és eladáskor megfelelő tájékoztatót mellékeltek hozzá, hogy a felhasználó számára lehetové tegyék a lézergyártmány biztonságos működtetését. A Fogyasztóvédelemi Főfelügyelőség A 2-es osztálynál magasabb besorolású lézergyártmányok teljesítménye túl nagy a lézeres mutatópálcaként való használatra és a vásárlókra nézve elfogadhatatlan kockázatot jelentenek, mivel a normális használat ésszerűen előrelátható helyzeteiben szemsérülést okozhatnak.

Irodalom 1 EN Safety of laser products, Part 1: Equipment classification, requirements and user's guide. IEC, Geneva.

  • Csőmenetek Kék vagy vörös lézer?
  • Támogasd a Qubit munkáját!
  • Az emberi szem képes az infravörös fények érzékelésére - Kárpázonataxi.hu

Lézergyártmányok sugárbiztonsági eloírásai, 1. Magyar Szabványügyi Testület, Budapest. Revízió: